เนื้อเพลง we don’t talk anymore พร้อมคำอ่านไทยเป๊ะเวอร์ ไว้ฝึกร้องแข่งขัน

เนื้อเพลง we don’t talk anymore พร้อมคำอ่านต่อไปนี้เป็นการเขียนคำอ่านแบบเชื่อมเสียงแล้วเรียบร้อย เอาไว้ฝึกร้องให้ได้คล้ายๆกับเสียงร้องต้นตำรับนั่นเอง

เนื้อเพลง we don’t talk anymore

Artist: Charlie Puth Released‎: May 24, 2016

We don’t talk anymore, we don’t talk anymore
วี ด้น ทอค เกนิมอ วี ด้น ทอค เกนิมอ
We don’t talk anymore, like we used to do
วี ด้น ทอค เกนิมอ ไลค วี ยูส ทุ ดู
We don’t love anymore
วี ด้น เลิฝ เฝนิมอ
What was all of it for?
ว็อท วอส ซอล ลอฟ ฟิท ฟอ
Oh, we don’t talk anymore, like we used to do
โอ วี ด้น ทอค เกนิมอ ไลค วี ยูส ทุ ดู

I just heard you found the one you’ve been looking
อาย จัส เฮิด ยู เฟา เดอะ วัน ยูฝ บีน ลุคคิน
You’ve been looking for
ยูฝ บีน ลุคคิน ฟอ
I wish I would have known that wasn’t me
ไอ วิช ชาย วุด เดิฝ โนน แด็ท วอสเซิน มี
‘Cause even after all this time I still wonder
เคิส ซีฝเวิน นาฟเทอะ รอล ดิส ทาม มาย สติล วอนเดอ
Why I can’t move on
วาย ไอ แค้น มูฝ วอน
Just the way you did so easily
จัส เดอะ เว ยู ดิด โซ อิซีลี

Don’t wanna know
ดน วอนนา โน
What kind of dress you’re wearing tonight
เวาะ คาย ดะ เดร็ส ยัว แวริง ทุไน
If he’s holding onto you so tight
อิฟ ฟี โซลดิน นอนทู ยู โซ ไทท
The way I did before
เดอะ เว ยาย ดิด บิฟอ
I overdosed
ไอ โอเวอะ โดส
Should’ve known your love was a game
ชุดดัฝ โนน ยัว เลิฝ เวิส ซะ เกม
Now I can’t get you out of my brain
นาว วาย แค้น เก็ท ชู เอ๊า เออะ มาย เบรน
Oh, it’s such a shame
โอ อิทส ซัช ชะ เชม

That we don’t talk anymore, we don’t talk anymore
แด็ท วี ด้น ทอค เกนิมอ วี ด้น ทอค เกนิมอ
We don’t talk anymore, like we used to do
วี ด้น ทอค เกนิมอ ไลค วี ยูส ทุ ดู
We don’t love anymore
วี ด้น เลิฝ เฝนิมอ
What was all of it for?
ว็อท วอส ซอล ลอฟ ฟิท ฟอ
Oh, we don’t talk anymore, like we used to do
โอ วี ด้น ทอค เกนิมอ ไลค วี ยูส ทุ ดู

I just hope you’re lying next to somebody
อาย จัส โฮพ ยัว ลายยิง เน็กซ ทุ ซัมบอดี
Who knows how to love you like me
ฮู โน ซาว ดุ เลิฝ ยู ไลค มี
There must be a good reason that you’re gone
แด มัส บี ยา กุด รีเซน แด็ท ชัว กอน
Every now and then I think you
เอ็ฝริ นาว แอน เด็น ไน ติง ยู
Might want me to come show up at your door
ไม ว็อน มี ทู คัม โช อัพ เพิท ชัว ดอ
But I’m just too afraid that I’ll be wrong
บัท ดาม จัส ทู อะเฟรด แด็ท อัล บี รอง

Don’t wanna know
ดน วอนนา โน
If you’re looking into her eyes
อิฟ ยัว ลุคคิน นินทู เฮอ อายส
If she’s holding onto you so tight
อิฟ ชี โซลดิน นอนทู ยู โซ ไทท
The way I did before
เดอะ เว ยาย ดิด บิฟอ
I overdosed
ไอ โอเวอะ โดส
Should’ve known your love was a game
ชุดดัฝ โนน ยัว เลิฝ เวิส ซะ เกม
Now I can’t get you out of my brain
นาว วาย แค้น เก็ท ชู เอ๊า เดอะ มาย เบรน
Oh, it’s such a shame
โอ อิทส ซัช ชะ เชม

That we don’t talk anymore, we don’t talk anymore
แด็ท วี ด้น ทอค เกนิมอ วี ด้น ทอค เกนิมอ
We don’t talk anymore, like we used to do
วี ด้น ทอค เกนิมอ ไลค วี ยูส ทุ ดู
We don’t love anymore
วี ด้น เลิฝ เฝนิมอ
What was all of it for?
ว็อท วอส ซอล ลอฟ ฟิท ฟอ
Oh, we don’t talk anymore, like we used to do
โอ วี ด้น ทอค เกนิมอ ไลค วี ยูส ทุ ดู

Like we used to do
ไลค วี ยูส ทุ ดู

Don’t wanna know
ดน วอนนา โน
What kind of dress you’re wearing tonight
เวาะ คาย ดะ เดร็ส ยัว แวริง ทุไน
If he’s giving it to you just right
อิฟ ฟีส กิฝวิน นิท ทุ ยู จัส ไรท
The way I did before
เดอะ เว ยาย ดิด บิฟอ
I overdosed
ไอ โอเวอะ โดส
Should’ve known your love was a game
ชุดดัฝ โนน ยัว เลิฝ เวิส ซะ เกม
Now I can’t get you out of my brain
นาว วาย แค้น เก็ท ชู เอ๊า เออะ มาย เบรน
Oh, it’s such a shame
โอ อิทส ซัช ชะ เชม

That we don’t talk anymore, we don’t talk anymore
แด็ท วี ด้น ทอค เกนิมอ วี ด้น ทอค เกนิมอ
We don’t talk anymore, like we used to do
วี ด้น ทอค เกนิมอ ไลค วี ยูส ทุ ดู
We don’t love anymore
วี ด้น เลิฝ เฝนิมอ
What was all of it for?
ว็อท วอส ซอล ลอฟ ฟิท ฟอ
Oh, we don’t talk anymore, like we used to do
โอ วี ด้น ทอค เกนิมอ ไลค วี ยูส ทุ ดู

We don’t talk anymore, oh, oh
วี ด้น ทอค เกนิมอ โอ โฮ
What kind of dress you’re wearing tonight
เวาะ คาย ดะ เดร็ส ยัว แวริง ทุไน
If he’s holding onto you so tight
อิฟ ฟี โซลดิน นอนทู ยู โซ ไทท
The way I did before
เดอะ เว ยาย ดิด บิฟอ
We don’t talk anymore, oh, woah
วี ด้น ทอค เกนิมอ โอ โว
Should’ve known your love was a game
ชุดดัฝ โนน ยัว เลิฝ เวิส ซะ เกม
Now I can’t get you out of my brain
นาว วาย แค้น เก็ท ชู เอ๊า เออะ มาย เบรน
Oh, it’s such a shame
โอ อิทส ซัช ชะ เชม

That we don’t talk anymore
แด็ท วี ด้น ทอค เกนิมอ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 48

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *