Menu

admin Archive

ทักทายไม่เป็นทางการ – สำนวน วลี ประโยคสนทนาพื้นฐาน Useful Expressions

วลี ประโยคที่ควรเรียนรู้ประจำวันนี้ว่าด้วยเรื่อง “การทักทายแบบกันเอง” คำเหล่านี้เป็นคำทักทายที่มักใช้กับคนที่เรารู้จักมักคุ้นนะครับ Hello เป็นคำสุภาพ สามารถใช้ได้กับบุคคลทั่วๆไป Hi ใช้กับคนที่เรามักคุ้น เพื่อน เพื่อนร่วมงาน วงศาคณาญาติ คุณครู Hey ใช้กับเพื่อนๆ Hello, teacher. เฮ็ลโล ที๊ชเชอะ สวัสดีครับ คุณครู  Hi, Tom. ฮ๊าย ทอม หวัดดี ทอม Hey, Jane. เฮ้ เจน หวัดดี เจน เจ้าของภาษามักจะเรียกชื่อคุณครูเลยนะครับ เช่น Hello, Mr. White. สวัสดีครับ คุณ (ครู)ไวท์

คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ 75 คำ CEFR Level A1 สำหรับนักเรียนระดับ A 1

  คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ CEFR Level A1 สำหรับผู้เรียนในระดับต้น หรือระดับ A1 CEFR คือกรอบการเรียนภาษาต่างประเทศของยุโรปนะครับ เขากำหนดไว้ว่านักเรียนระดับนี้ควรเรียนรู้คำศัพท์ระดับไหน ซึ่งจะมีการทดสอบวัดระดับด้วยว่าผู้เรียนอยู่ระดับไหน สำหรับคำศัพท์ในระดับ A1 นั้น จะมีคำศัพท์อยู่ราวๆ 700 กว่าคำเท่านั้นเอง อาจจะฟังดูไม่เยอะ แต่ถ้านำคำศัพท์มาเรียบเรียงเป็นประโยคแล้ว จะสามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ CEFR Level A1 all right ออล ไรท ปลอดภัย, ได้สิ bad แบด แย่, เลว, ร้าย beautiful บิ๊วทิฟุล สวย, ดี, ไพเราะ best เบ็สท ดีที่สุด, ที่สุด better เบ็ทเทอะ ดีกว่า, ดีขึ้น big บิก ใหญ่ black แบล็ค สีดำ

day after day …วันแล้ววันเล่า วลีภาษาอังกฤษเบื้องต้นน่ารู้

วลีภาษาอังกฤษน่ารู้ประจำวันขอเสนอ “day after day…?” day อ่านว่า เด แปลว่า วัน after อ่านว่า อ๊าวเทอะ แปลว่า หลังจาก แต่ day after day แปลว่า ทุกวัน หรือวันแล้ววันเล่า ปกติจะใช้บอกกล่าวกับเรื่องที่ไม่ชอบ น่าเบื่อ น่ารำคาญ ที่จะต้องทำอะไรซ้ำซาก จำเจทุกวัน I hate to do the cleaning day after day. ไอ เฮท ทุ ดู เดอะ คลี๊นนิง เด บาย เด ฉัน เกลียด ที่จะ ทำ ความสะอาด ทุกวัน Jane wears the red shirt day after

wake up… ตื่น หรือ ปลุก… กริยาวลีเบื้องต้นน่ารู้

กริยาวลีประจำบทเรียนนี้ขอเสนอคำว่า “wake up…”  อ่านว่า เวค อัพ อ่านเร็วๆจะเป็น เวคคัพ แปลว่า ตื่น หรือ ปลุก ตื่น หมายถึง ตื่นขึ้นเอง ส่วนปลุก จะเป็นการปลุกคนอื่นให้ตื่น โดยมีรูปประโยค ดังนี้ wake + someone/ he, she, it, me, us, them + up * wake up + Someone I usually wake up at 7 o’clock. ไอ ยู๊ชวลลิ เวค อัพ แอ็ท เซ็ฝเวิน เออะคล็อค โดยปกติ ผม ตื่นนอน เวลา 7 นาฬิกา Please

a อ่านว่า “อะ” แปลว่า ” – ” เรียนภาษาอังกฤษวันละคำ

ภาษาอังกฤษวันละคำประจำวันนี้คือ a อ่านว่า “อะ” ความหมายหลักแปลว่า “หนึ่ง” แต่บางทีก็ไม่ต้องแปลนะครับ ถ้า หลัง a เป็นคำที่บ่งบอกอาชีพ เพื่อบ่งบอกว่าคนนั้นคนนี้เป็นชายหญิง เพื่อจะบ่งบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คืออะไร I am a doctor but you are a teacher. ไอ แอม อะ ด๊อคเทอะ บัท ยู อา อะ ที๊ชเชอะ ผม เป็น หมอ แต่ คุณ เป็น ครู This is a girl and that is a man. ดิส อิส อะ เกิล แอนด แดท อิส อะ

A piece of cake – เรื่องง่ายๆ สำนวนภาษาอังกฤษ idioms น่ารู้

สำนวนภาษาอังกฤษ idiom ที่น่าเรียนรู้และจดจำประจำวันนี้ขอเสนอคำว่า ” A piece of cake” แปลว่า เค้กหนึ่งชิ้น แต่ความหมายคือ เรื่องง่ายๆ หรือที่เราชอบพูดว่า เรื่องหมูๆ หรือง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก ตัวอย่างเช่น A: Do you know how to make a sandwich? ดู ยู โน ฮาว ทุ เมค อะ แซ๊นวิช นาย รู้ วิธี ทำ แซนวิช ใช่ไหม (นายทำแซนวิชเป็นป่าว) B: Yes, it’s is a piece of cake. เออ ดิ… มัน เป็น แค่เรื่องหมูๆเอง  Math is

How about…? …แล้วล่ะ วลีภาษาอังกฤษเบื้องต้นน่ารู้

วลีภาษาอังกฤษน่ารู้ประจำวันขอเสนอ “How about…?” How  อ่านว่า ฮาว แปลว่า อย่างไร about อ่านว่า อะเบ๊า แปลว่า ประมาณ, เกี่ยวกับ แต่ How about ….? ไม่ได้มีความหมายเกี่ยวข้องกับคำศัพท์เดิมแต่อย่างใด How about….? ไว้ถามกลับคู่สนทนาในประโยคคำถามเดียวกัน เช่น A: What animals do you like? ว็อท แอ๊นนะเมิลส ดู ยู ไลค สัตว์ อะไร ที่ คุณ ชอบ B: I like dogs. How about you?* ไอ ไลค์ ดอกส ฮาว อะเบ๊า ยู ฉัน ชอบ สุนัข

come from… มาจาก… กริยาวลีเบื้องต้นน่ารู้

กริยาวลีประจำบทเรียนนี้ขอเสนอคำว่า “come from…”  อ่านว่า คัม ฟรอม แปลว่า มาจาก…. แต่คำว่า come from… ต้องตามด้วยถิ่นกำเนิดนะครับ ไม่ได้หมายถึงมาจากทำธุระโน่นนี่นั่นในภาษาไทยเรานะครับ Where do you come from? แว๊ ดู ยู คัม ฟรอม คุณ มา จาก ไหน I come from Thailand. ไอ คัม ฟรอม ไท๊แลนด ฉัน มา จาก ประเทศไทย Where do you come from? แว๊ ดู ยู คัม ฟรอม คุณ มา จาก ไหน I come

advice กับ advise ใช้ต่างกันอย่างไร – คำศัพท์สับสน

คำศัพท์สับสน คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักจะใช้ผิดกันบ่อยๆ ประจำวันนี้ขอเสนอคำว่า advice กับ advise advice อ่านว่า เอิดไว๊ซ เป็นคำนาม แปลว่า คำแนะนำ advise อ่านว่า เอิดไว๊ส เป็นคำกริยา แปลว่า แนะนำ Please ask your teacher for good advice. พลีส อาสค ยัว ทีชเชอะ ฟอ เอิดไว๊ซ กรุณา ขอ คำแนะนำ ดีๆ จากคุณครู ของคุณ  I’ll take your advice. ไอล เทค ยัว เอิดไวซ ฉัน จะ รับเอา คำแนะนำ ของคุณ I advise you to leave

taxi กับ cab ก็มีความหมายเดียวกัน คำศัพท์อังกฤษและอเมริกัน

มาเรียนรู้คำศัพท์ที่มีความหมายเดียวกัน แตกต่างกันแค่คำศัพท์กันนะครับ วันนี้ขอนำเสนอคำว่า taxi กับ cab A: Do you need a taxi? ดู ยู นึด อะ แท๊กสิ๊ คุณ ต้องการ a taxi ไหมครับ B: No, thanks. I need a cab. โน แธ็งส ไอ นีด อะ แค็บ ไม่ ขอบคุณ ผม ต้องการ a cab