การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ส่วนประกอบต่างๆ ประเภท และรูปแบบต่างๆ…

การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษถึงเพื่อน การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจโต้ตอบกันระหว่างบริษัท หรือ เขียนจดหมายภาษาอังกฤษถึงลูกค้าก็ไม่ได้ยุ่งยากมากมาย ลองๆฝึกฝนการเขียนตามรูปแบบ รับรองจะสามารถเขียนได้ในไม่ช้าไม่นาน

จดหมายภาษาอังกฤษ

การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

ประเภทของจดหมาย (Types)

รูปแบบของจดหมาย (format)

องค์ประกอบ หรือส่วนประกอบของจดหมาย (Elements)

ประเภทของจดหมายภาษาอังกฤษ

ประเภทของจดหมายสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

 • แบบไม่เป็นทางการ หรือแบบเป็นกันเอง
 • แบบเป็นทางการ

แบบเป็นกันเอง ก็คือจดหมายที่ส่งหาเพื่อนฝูง พ่อแม่พี่น้อง ญาติสนิทมิตรสหายนั่นเอง ซึ่งไม่ต้องมีรูบแบบที่เลิศหรูอะไรมากมาย ประเด็นสำคัญอยู่ที่เนื้อความในจดหมาย

แบบเป็นทางการคือ จดหมายที่โต้ตอบในองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ซึ่งต้องมีรูปแบบของจดหมาย เขียนผิดจากแบบเขาจะว่าเอาได้

และอีกอย่างหนึ่งก็คือ กึ่งทางการ เป็นจดหมายที่ใช้สื่อสารกันในเรื่องงานต่างๆ แต่ไม่ต้องการรูปแบบที่เป็นทางการมากนัก และไม่ใช่แบบเป็นกันเองจนไม่รู้ว่าเรื่องงานหรือเรื่องเล่น

รูปแบบของจดหมายภาษาอังกฤษ

รูปแบบของจดหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า  format หรือ style ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ คือ

 • Block Format
 • Modified Block Format
 • Semi-Block Format

แบบ Block Format หรือ Block Style

จดหมายแบบ block format ทุกอย่างจะชิดซ้ายหมด

จดหมายภาษาอังกฤษ block-format

แบบ Modified Block Format หรือ Modified Block Style

จดหมายแบบ modified block format ทุกอย่างจะชิดซ้าย ยกเว้นหัวและท้ายจะอยู่ตรงกลาง จดหมายของไทยคล้ายๆรูปแบบนี้

จดหมาย modified block format

แบบ Semi-Block Format หรือ Semi-Block Style

จดหมายแบบ semi-block format จะเป็นจดหมายที่ไม่เป็นทางการ รูปแบบคล้าย modified block format แต่ไม่มีในส่วนของผู้รับและผู้ส่ง และย่อหน้า 5 ตัวอักษรในเนื้อความจดหมาย

จดหมายภาษาอังกฤษ semi-block format

ส่วนประกอบของจดหมายภาษาอังกฤษ

จดหมายในเชิงธุรกิจ หรือจดหมายในรูบแบบเป็นทางการจะมีองค์ประกอบดังนี้

 • Sender’s address (ที่อยู่ผู้ส่ง)
 • Date (วันที่)
 • Recipient’s address (ที่อยู่ผู้รับ)
 • Re: (อ้างถึง ถ้ามี)
 • Salutation (คำขึ้นต้น)
 • Body (ใจความ)
 • Closing and signature (คำลงท้าย และลายเซ็น)
 • Inclosures (เอกสารแนบ ถ้ามี)

ส่วนจดหมายแบบเป็นกันเอง จะประกอบไปด้วยดังนี้

 • Date (วันที่)
 • Salutation (คำขึ้นต้น)
 • Body (ใจความ)
 • Closing and signature (คำลงท้าย และลายเซ็น)

ตัวอย่างการเขียนจดหมายสมัครงาน

วิธีการเขียนคำขึ้นต้นและลงท้าย

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 35

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *