ชนิดของประโยคภาษาอังกฤษ มีอยู่ด้วยกัน 4 ชนิดดังต่อไปนี้

ชนิดของประโยคภาษาอังกฤษ มีอยู่ด้วยกัน 4 ชนิดคือ ประโยคบอกเล่า ประโยคคำสั่ง ประโยคคำถาม และประโยคอุทาน ซึ่งแต่ละชนิดเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรกันบ้าง ไปดูพร้อมๆกันเลย

ชนิดประโยคภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษทั้ง 4 ชนิด

ประโยคภาษาอังกฤษมีอยู่ด้วยกัน 4 ชนิดดังต่อไปนี้ คือ

1. Declarative Sentence – ประโยคบอกเล่า
2. Imperative Sentence – ประโยคคำสั่ง
3. Interrogative Sentence – ประโยคคำถาม
4. Exclamatory Sentence – ประโยคอุทาน

Declarative Sentence – ประโยคบอกเล่า

ประโยคบอกเล่า (statement) คือข้อความบอกเล่าเรื่องราวทั่วไป ของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่นั่นแหละ

She is a doctor. หล่อนเป็นหมอ
She is not a doctor.หล่อนไม่เป็นหมอ
I am a student. ฉันเป็นนักเรียน
I am not a student.ฉันไม่เป็นนักเรียน
It is a tiger. มันเป็นเสือ
It is not a tiger. มันไม่ใช่เสือ
He has a car. เขามีรถ
He doesn’t have a car. เขาไม่มีรถ
They have a cat. พวกเขามีแมว
They don’t have a cat. พวกเขาไม่มีแมว
A dog can swim. หมาสามารถว่ายน้ำได้
A dog can’t swim. หมาไม่สามารถว่ายน้ำได้

Imperative Sentence – ประโยคคำสั่ง

ประโยคคำสั่ง คือการสั่งให้บุคคลทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ ตามที่เราต้องการ ใช้กับสัตว์ที่รู้ภาษาเราก็ได้นะครับ

Sit down! นั่งลง
Stand up! ยืนขึ้น
Get out! ออกไป
Come here. มาที่นี่่
Turn off the light. ปิดไฟ
Go with me. ไปกับฉัน
Listen to the teacher. ฟังคุณครู
Take a bath now! อาบน้ำเดี่ยวนี้

Interrogative Sentence – ประโยคคำถาม

ประโยคคำถาม (question) ในภาษาอังกฤษมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด เรียกกันง่ายๆ คือ yes/no question กับ wh question

⇒ คำถามภาษาอังกฤษ 2 ประเภท

Yes – No Question

Is she a doctor? หล่อนเป็นหมอใช่ไหม
Are you a student? คุณเป็นนักเรียนใช่ไหม
Is it tiger? มันเป็นเสือใช่ไหม
Does he have a car? เขามีรถใช่ไหม
Do they have a cat? พวกเขามีแมวใช่ไหม
Can a dog swim? หมาสามารถว่ายน้ำได้ใช่ไหม

Wh Question

Who is that? นั่นคือใคร
What do you do? คุณทำงานอะไร
Where do you come from? คุณมาจากไหน
When is your birthday? วันเกิดของคุณเมื่อไหร่
Why do love English? ทำไมคุณชอบภาษาอังกฤษ
How do you go to school? คุณไปโรงเรียนอย่างไร

Exclamatory Sentence – ประโยคอุทาน

ประโยคอุทาน (Exclamaion) ประโยคที่แสดงความตกใจ ดีใจ เสียใจ โกรธ…

  • What a wonderful day!
    วันนี้ช่างดีจริง
  • How amazing! How can you do that?
    มหัศจรรย์จังเลย เธอทำได้ไงอ่ะ
  • What a mess! Tidy your room now!
    ทำไมมันรกอย่างนี้ เก็บกวาดห้องเดี๋ยวนี้เลย

ประโยคคำอุทานใช้บ่อย

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 63

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *