คำนามนับไม่ได้ที่ใช้บ่อย Uncountable Nouns มีอะไรบ้าง ไปดูกัน ณ บัดนาวเลย

คำนามนับไม่ได้ คือคำนามที่ไม่สามารถนับได้เป็นตัวๆครับ ส่วนมากจะเป็นของเหลว แต่คำนามต่อไปนี้ฝรั่งถือว่านับไม่ได้ ถึงแม้ว่าคนไทยถือว่านับได้ก็ตาม ทั้งนี้เพราะหลักเกณฑ์คร่าวๆ ดังที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อ “นามนับได้ นับไม่ได้ดูตรงไหน” และสังเกตดีๆ คำนามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “ความ และการ” เป็นคำนามที่เป็นนามธรรม ก็นับไม่ได้เช่นกัน และเขาก็ไม่นับกันด้วย

คำนามนับไม่ได้ – Uncountable Nouns

คำนามนับไม่ได้

 แต่นามที่เป็นวัตถุและสสาร ก็จะมีวิธีการนับอยู่นะครับ ซึ่งไม่ได้นับที่ตัวคำนามตรงๆ ซึ่งจะได้เรียนรู้ในหัวข้อต่อไป 

เรียนรู้เพิ่มเติม ⇒ หลักการคร่าวๆนามนับได้ นามนับไม่ได้ 

เรียนรู้เพิ่มเติม ⇒ ข้อสังเกตุนามนับได้ นามนับไม่ได้ 

เรียนรู้เพิ่มเติม ⇒ การนับคำนามที่นับไม่ได้ 

เรียนรู้เพิ่มเติม ⇒ วิธีการนับคำนามที่นับไม่ได้ Counting Uncountable Nouns

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
airแออากาศ
beefบีฟเนื้อวัว
bloodบลัดเลือด
breadเบรดขนมปัง
butterบั๊ทเทอะเนยเหลว
chalkชอคชอล์ก
cheeseชีสเนยแข็ง
coffeeค๊อฟิกาแฟ
cottonค็อทเทินฝ้าย
educationเอ็ดจุเค๊เชินการศึกษา
entertainmentเอ็นเทอะเท๊นเมินความบันเทิง
experienceอิกสเปี๊ยเรียนซประสบการณ์
flourฟล๊าวเวอะแป้ง
floodฟลัดน้ำท่วม
furnitureเฟ๊อนิเชอะเฟอร์นิเจอร์
goldโกลดทอง
grassกราสหญ้า
happinessแฮ๊พพิเนิสความสุข
homeworkโฮ๊มเวิคการบ้าน
honeyฮั๊นนิน้ำผึ้ง
iceไอซน้ำแข็ง
informationอินเฟอะเม๊เชินข้อมูล
jamแจมแยม
knowledgeน๊อลลิจความรู้
loveลัฝความรัก
luckลัคโชค
luggageลักกิจสัมภาระ
meatมีทเนื้อ
milkมิลคนม
moneyมั๊นนิเงินตรา
musicมิ๊วสิคดนตรี
newsนิวสข่าว
noiseนอยซ์เสียงดัง
oilออยล์น้ำมัน
oxygenอ๊อกซิเจินออกซิเจน
paperเพ๊เพอะกระดาษ
pepperเพ๊พเพอะพริกป่น
petrolเพ็ทเทริลน้ำมันเชื้อเพลิง
plasticแพล๊สติคพลาสติก
porkพอคเนื้อหมู
powerเพ๊าเวอะพลัง
rainเรนฝน
riceไรซข้าว
sadnessแซ๊ดเนิสความเศร้า
salt ซ๊อลท เกลือ
sand แซนด ทราย
silver ซิลเวอะ เงิน
snow สโน หิมะ
sugar ชู๊เกอะ น้ำตาล
tea ที ชา
toothpaste ทุ๊ธเพสท ยาสีฟัน
vinegar วิ๊นิเกอะ น้ำส้มสายชู
wine ไวน ไวน์
water ว๊อเทอะ น้ำ
wool วุล ขนสัตว์
work เวิค งาน

กลับหน้าหลัก : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 391

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *