คำนามนับไม่ได้ที่ใช้บ่อย Uncountable Nouns มีอะไรบ้าง ไปดูกัน ณ บัดนาวเลย

คำนามนับไม่ได้ คือคำนามที่ไม่สามารถนับได้เป็นตัวๆครับ ส่วนมากจะเป็นของเหลว แต่คำนามต่อไปนี้ฝรั่งถือว่านับไม่ได้ ถึงแม้ว่าคนไทยถือว่านับได้ก็ตาม ทั้งนี้เพราะหลักเกณฑ์คร่าวๆ ดังที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อ “นามนับได้ นับไม่ได้ดูตรงไหน” และสังเกตดีๆ คำนามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “ความ และการ” เป็นคำนามที่เป็นนามธรรม ก็นับไม่ได้เช่นกัน และเขาก็ไม่นับกันด้วย

คำนามนับไม่ได้ – Uncountable Nouns

คำนามนับไม่ได้

แต่นามที่เป็นวัตถุและสสาร ก็จะมีวิธีการนับอยู่นะครับ ซึ่งไม่ได้นับที่ตัวคำนามตรงๆ ซึ่งจะได้เรียนรู้ในหัวข้อต่อไป

เรียนรู้เพิ่มเติม ⇒ หลักการคร่าวๆนามนับได้ นามนับไม่ได้ 

เรียนรู้เพิ่มเติม ⇒ ข้อสังเกตุนามนับได้ นามนับไม่ได้ ⇐

เรียนรู้เพิ่มเติม ⇒ การนับคำนามที่นับไม่ได้  ⇐

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
air แอ อากาศ
beef บีฟ เนื้อวัว
blood บลัด เลือด
bread เบรด ขนมปัง
butter บั๊ทเทอะ เนยเหลว
chalk ชอค ชอล์ก
cheese ชีส เนยแข็ง
coffee ค๊อฟิ กาแฟ
cotton ค็อทเทิน ฝ้าย
education เอ็ดดุเค๊เชิน การศึกษา
entertainment เอ็นเทอะเท๊นเมิน ความบันเทิง
experience อิกสเปี๊ยเรียนซ ประสบการณ์
flour ฟล๊าวเวอะ แป้ง
flood ฟลัด น้ำท่วม
furniture เฟ๊อนิเชอะ เฟอร์นิเจอร์
gold โกลด ทอง
grass กราส หญ้า
happiness แฮ๊พพิเนิส ความสุข
homework โฮ๊มเวิค การบ้าน
honey ฮั๊นนิ น้ำผึ้ง
ice ไอซ น้ำแข็ง
information อินเฟอะเม๊เชิน ข้อมูล
jam แจม แยม
knowledge น๊อลลิจ ความรู้
love ลัฝ ความรัก
luck ลัค โชค
luggage ลักกิจ สัมภาระ
meat มีท เนื้อ
milk มิลค นม
money มั๊นนิ เงินตรา
music มิ๊วสิค ดนตรี
news นิวส ข่าว
noise นอยซ์ เสียงดัง
oil ออยล์ น้ำมัน
oxygen อ๊อกซิเจิน ออกซิเจน
paper เพ๊เพอะ กระดาษ
pepper เพ๊พเพอะ พริกป่น
petrol เพ็ทเทริล น้ำมันเชื้อเพลิง
plastic แพล๊สติค พลาสติก
pork พอค เนื้อหมู
power เพ๊าเวอะ พลัง
rain เรน ฝน
rice ไรซ ข้าว
sadness แซ๊ดเนิส ความเศร้า
salt  ซ๊อลท  เกลือ
sand  แซนด  ทราย
silver  ซิลเวอะ  เงิน
snow  สโน  หิมะ
sugar  ชู๊เกอะ  น้ำตาล
tea  ที  ชา
toothpaste  ทุ๊ธเพสท  ยาสีฟัน
vinegar  วิ๊นิเกอะ  น้ำส้มสายชู
wine  ไวน  ไวน์
water  ว๊อเทอะ  น้ำ
wool  วุล  ขนสัตว์
work  เวิค  งาน

กลับหน้าหลัก : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 291

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published.