รัก ที่ยิ่งใหญ่ ภาษาอังกฤษ great love คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มาคู่กัน

0
268

รัก ที่ยิ่งใหญ่ ภาษาอังกฤษ คือ big love ครับถ้าแปลตามตัวแบบเป๊ะๆ แต่ Collocation (คำที่ปรากฎร่วมกัน) เขาเรียกว่า  great love (เกรท ลัฝ

รัก ที่ยิ่งใหญ่ ภาษาอังกฤษ
รักที่ยิ่งใหญ่

  • my great love life ชีวิตรักที่ยิ่งใหญ่ของฉัน
  • My great love is for you only. รักที่ยิ่งใหญ่ของฉันเพื่อเธอเท่านั้น

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ