หลักการใช้ Passive Voice ใน Future Perfect Tense

ลักการใช้ Passive Voice ใน Future Perfect Tense หมายรวมถึง Future Perfect Continuous Tense ด้วยนะครับ เพราะว่าใกล้เคียงกัน

หลักการใช้

  • ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะสิ้นสุดในอนาคต (Future Perfect Tense)
  • ใช้กล่าวถึงเหตการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องไประยะหนึ่งในอนาคต (Future Perfect Continuous Tense)

โครงสร้าง

S + will +have+ been + V3  (Future Perfect Tense)

S + will + have+ been + being + V3  (Future Perfect Continuous Tense)

ตัวอย่างประโยค

  • ใช้กล่าวถึงเหตุการที่จะสิ้นสุดในอนาคต (Future Perfect Tense)

My room will have been cleaned before dad gets home. ห้องของผมจะถูกทำความสะอาดเรียบร้อย ก่อนที่พ่อจะถึงบ้าน

The door  will have been painted by Friday. ประตูจะถูกทาสีเรียบร้อย ภายในวันศุกร์

The car  will have been repaired  when we get to the garage. รถยนต์จะถูกซ่อมเสร็จเรียบร้อย ตอนที่เราไปถึงอู่

This bus will have been  washed  before the next bus arrives.  รถบัสคันนี้จะถูกล้างเสร็จเรียบร้อย ก่อนที่รถบัสคันถัดไปมาถึง

  • ใช้กล่าวถึงเหตการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องไประยะหนึ่งในอนาคต (Future Perfect Continuous Tense)

My room will have been being cleaned 1 hour when dad gets home. ห้องของผมจะกำลังถูกทำความสะอาดมาแล้ว เป็นเวลา 30 นาที ตอนที่พ่อจะถึงบ้าน (ห้องยังไม่เรียบร้อย ตอนที่พ่อกลับมาจากทำงานก็ยังกำลังทำอยู่)

The bus will have been being  washed  for 10 minutes when the next bus arrives.  รถบัสจะกำลังถูกล้างมาแล้วเป็นเวลา 10 นาที ตอนทีรถบัสคันถัดไปมาถึง

ยกตัวอย่างให้ดูแค่นี้แล้วกันครับ ประโยคแบบนี้ไม่ค่อยใช้กัน อาจจะไม่เคยเห็น

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 33

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *