หลักการใช้ Passive Voice ใน Future Simple Tense มีหลักการดังนี้…


หลักการใช้ Passive Voice ใน Future Simple Tense ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับ การใช้โครงสร้างนี้ก็เพื่อจะสื่อว่าในอนาคต อะไรจะถูกกระทำ

passive voice ใน future simple tense

Passive Voice ใน Future Simple Tense

  • ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โครงสร้าง

S + will +be + V3

ประธาน + will+be+ กริยาช่องสาม

ตัวอย่างประโยค

My room will be cleaned tomorrow. ห้องของฉันจะถูกทำความสะอาดพรุ่งนี้ (หลังจากไม่เคยทำเป็นเดือน)

The door  will be painted this Sunday. ประตูจะถูกทาสีวันอาทิตย์นี้(อุปกรณ์พร้อม และช่างพร้อมแล้ว)

Our project  will be started  next year. โครงการของพวกเราจะเริ่มในปีหน้า (ได้รับการอนุมัติแล้ว)

ABC company will be taken over by XYZ company. บริษัทเอบีซีจะถูกเทคโอเวอร์โดยบริษัทเอ็กซ์วายเซด

The new rocket will be launched  at 9.30. จรวดลูกใหม่จะถูกปล่อยเวลา 9.30 น.

The new Airport will be built  in Chaing Mai. สนามบินแห่งใหม่จะถูกสร้างในเชียงใหม่

ประโยคและคำถามปฏิเสธ

A: Will your room be cleaned tomorrow? (ห้องจะถูกทำความสะอาดพรุ่งนี้แน่นะ)

B : Yes, it will. (ครับ)

A: When will the new rocket be launched? (จรวดลูกใหม่จะถูกปล่อยตอนไหน)
B: At 9.30, sir. (เวลา 9.30 ครับผม)

Our company will not be taken over by XYZ. No way! บริษัทของเราจะไม่ถูกเทคโอเวอร์โดยเอ็กซ์วายเซดแน่น่อน ไม่มีทาง!

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 72

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *