skip to Main Content

การเล่านิทานภาษาอังกฤษ The Three Little Pigs

วีดีโอนี้เหมาะที่จะนำเอาเนื้อหาไปใช้นะครับ เพราะเวลาในการเล่าค่อนข้างเหมาะกับการแข่งขันในงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ส่วนสำเนียงในการเล่าคงเอาไปใช้ไม่ได้นะครับ เพราะคนเล่าไม่ใช่ Native Speaker หรือใครจะเอาำสำเนียงนี้ก็คงดูเด่นเลยทีเีดียวเลยแหละ

Read More

การพูดภาษาอังกฤษระดับมัธยม ภาษา การศึกษา Language / Education

ถึงแม้คนพูดจะเป็นพี่ระดับมหาวิทยาลัย แต่นักเรียนมัธยมทั้งต้นและปลายก็เอามาประยุกต์ได้นะครับ วีดีโอนี้เหมาะกับหัวข้อ Language ภาษา และ Education and Occupation การศึกษาและอาชีพ

Read More

การเล่านิทานภาษาอังกฤษ Little Red Riding Hood

ถึงแม้น้องจะเป็นผู้ชาย แต่ก็เล่านิทานได้ค่อนข้างดีทีเดียว เวลาที่ใช้ก็เหมาะเจาะกับการแข่งขันศิลปหัถกรรมของนักเรียนไทยเลย วีดีโอนี้เอาไปให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมให้เหมือนน้องและเพิ่มเติมนิดหน่อย รับรองเข้าระดับชาติได้เลย

Read More

สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ โรงเรียนของฉัน My School

การพูดภาษาอังกฤษระดับประถม ที่น้องตัวเล็กๆ ทำได้ดีทีเดียวโดยเฉพาะสีหน้า และท่าทาง คุณครูสามารถนำไปปรับใช้เพื่อเตรียมตัวแข่งขันได้นะครับ เอาไปดัดแปลงนิดๆ หน่อยๆ ให้เขากับบริบทโรงเรียนของเราก็ได้ หรือจะเอาไปเพิ่มเสริมเข้าไปก็ดี

Read More

การพูดภาษาอังกฤษระดับมัธยม สิ่งแวดล้อม Environment

เห็นน้องพูดได้ดี ทั้งน้ำเสียง สีหน้า และท่าทาง เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ครู และนักเรียนในการเตรียมเนื้อหา เตรียมตัวเพื่อการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในหัวข้อ Environment เนื้อหานี้เหมาะกับระดับมัธยมครับ จะเอาไปดัดแปลงหน่อยเจ้าของเขาคงไม่ว่ากระไร

Read More

หลักการใช้ Present Perfect Tense ใช้ใน 2 เหตุการณ์จงจำให้แม่น

Present Perfect Tense (Tense ปัจจุบันสมบูรณ์) Present  เพร๊เซินท= ปัจจุบัน Perfect เพอเฟ็คท = สมบูรณ์ สมบูรณ์อย่างไร บางตำราก็ว่าเหตุการณ์มันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ก็เลยเรียกชื่อนี้ แต่ขอแนะนำว่าให้ใส่ใจที่การนำไปใช้อย่างไรดีกว่า โครงสร้าง He, She, It, A cat has eaten I, You, We, They, Cats have eaten หลักการใช้ ใช้กับ 2 เหตุการณ์ต่อไปนี้ กริยาสามช่องหน้าตาเป็นอย่างไร การย่อรูป have, has ทำอย่างไร…

Read More

สรุปหลักการใช้ Present Continuous Tense

ใช้บอกกล่าว เล่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น และเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแน่ๆในอนาคต  คลิกอ่านที่นี่ โครงสร้าง คือ ประธาน + is, am, are+ กริยาช่องที่ 1 เติม ing  คลิกที่นี่ หลักการเติม ing ถ้ากริยามีสระเสียงสั้นตัวเดียว และตัวสะกดตัวเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดอีกตัวก่อน และถ้ากริยาลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ออกก่อน   คลิกอ่านที่นี่ มีคำกริยาบางตัวที่ไม่สามารถเติม ing ได้ เพราะเป็นการกระทำที่ไม่สามารถทำได้นาน   คลิกอ่านที่นี่

Read More

เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง From This Moment On

เนื้อเพลง From This Moment On แปลเอาเนื้อหา ออกแนวโรเมนติกนิดๆ  บางท่อนไม่ได้แปลตามตัวนะครับ เพื่อให้เห็นถึงอารมณ์ของเพลง From this moment life has begun จาก นี้ไป ชีวิต ได้เริ่มต้นแล้ว From this moment you are the one จาก นี้ไป คุณ คือ  หนึ่งเดียว Right beside you is where I belong ตรงนั้น ข้างๆคุณ…

Read More

Present Continuous Tense การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นคำถาม และปฏิเสธ

หลักการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธ และคำถาม ก็คล้ายกับ Verb to be (is am are) เป๊ะเลย หากไดเรียนรู้เรื่องดังกล่าวมาแล้วก็จะเป็นเรื่องหมูๆเลยครับ ประโยคบอกเล่า ประโยคบอกเล่าจะเป็นโครงสร้างธรรมดา คือ ประธาน + is, am, are + กริยา เติม ing โครงสร้าง I am singing He, She, It, A cat is singing You, We, They, Cats are singing…

Read More