skip to Main Content

การโฟกัสหรือดึงความสนใจนักเรียน : เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

Focusing โฟกัสซิง การโฟกัสนักเรียน หรือการดึงความสนใจนักเรียน เอาไว้ใช้เพื่อให้นักเรียนหยุดกิจกรรมต่างๆ และหันเหความสนใจของนักเรียนมาที่ตัวครู และมองมาที่ครู เพื่อครูจะได้บอกนักเรียนต่อไปว่าจะให้ทำอะไร หรือถ้าเห็นว่านักเรียนเริ่มไม่สนใจก้สามารถใช้ได้เหมือนกัน การโฟกัสจะเริ่มที่คุณครูก่อน แล้วนักเรียนทำตาม ส่วนใหญ่จะเป็นคำพูด หรือคำคล้องจอง ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอันนะครับ เอาสักอัน สองอันก็พอ เช่น Focusing one ครู : class! นักเรียน : Yes! ครู : class, class! นักเรียน : Yes, yes! Focusing two ครู : One two three,…

Read More

การสอนภาษาอังกฤษ รวมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ เกม เพลง สื่อการสอน

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ การสอน ภาษาอังกฤษ คือ.. การสอนภาษาอังกฤษก็เหมือนกับภาษาอื่นๆนั่นแหละ เป็นการสอนให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ ฟังดูน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมครับ ใช่ครับ ถ้าสอนตามตำรา ถึงเวลาก็ให้นักเรียนเปิดหนังสือ ฝึกอ่าน ทำแบบฝึกหัด ตรวจงาน แล้วก็จบชั่วโมง แต่จริงๆแล้ว การสอนภาษาอังกฤษ ก็มีวิธีการสอน เหมือนกับวิชาอื่นๆนั่นแหละครับ เขาเลยเรียกการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ดูเท่ห์ๆว่า "เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ" หรือจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือ วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสนุกกับการเรียน ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้สนุกนั่นเอง การสอนภาษาอังกฤษในแต่ละระดับชั้นก็แตกต่างกันอีก การสอนภาษาอังกฤษอนุบาลหรือสำหรับเด็กๆ ก็จะเน้นการเรียนการสอนในเรื่องของการฟังและพูดเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้คำศัพท์ง่ายๆ และประโยคสั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนจดจำได้ง่าย และเทคนิคการสอนก็จะเป็นการเน้นไปที่เพลง กับเกมเป็นส่วนใหญ่ การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ก็ยังคงเป็นการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยใช้คำศัพท์ง่ายๆ ประโยคสั้นๆ โดยใช้เพลง เกม และบทสนทนาสั้นๆ…

Read More

CEPT ข้อสอบ Cambridge ทดสอบวัดความรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

CEPT (Cambridge English Placement Test) ข้อสอบของ Cambridge ทดสอบวัดความรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งประเทศ เพื่อวัดว่าครูแต่ละท่านมีความสามารถในระดับใด เป็นข้อสอบออนไลน์ที่บอกผลคะแนนทันทีที่ทำเสร็จ ข้อสอบแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ การทดสอบการฟัง จะได้ยินอยู่สองครั้งด้วยกัน โดยมีบทพูดของคนหนึ่งคนและบทสนทนาของสองคนให้เราฟัง แล้วให้ตอบว่าเขาพูดเกี่ยวกับอะไร  อีกส่วนคือ การทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์ และความสามารถในการอ่าน ด้านคำศัพท์ก็จะเป็นการเลือกคำลงในช่องว่าง และพิมพ์คำศัพท์ที่เหมาะสมลงไป สำหรับการอ่านนั้น จะมีบทอ่านและถามเรื่องจากที่อ่าน ตัวอย่างหน้าตาของข้อสอบจะประมาณนี้ ลิงค์ของตัวอย่างข้อสอบ เพื่อเข้าไปดูหน้าตาว่าเป็นอย่างไร https://www.metritests.com/metrica/standard.aspx?test=cept_demo&brading=default สำหรับเว็บไซต์สำหรับเข้าทำการทดสอบตามลิงค์ด้านล่างครับ https://www.metritests.com/metrica/

Read More

เกมสำหรับสอนภาษาอังกฤษ Do as I say, not as I do

เกมสำหรับสอนภาษาอังกฤษ Do as I say, not as I do (ทำอย่างที่ฉันพูด ไม่ใช่อย่างที่ฉันทำ) เกมไว้ฝึการฟัง และฝึกสมาธิในตัว อุปกรณ์การเล่น 1. ครู 2. นักเรียน วิธีการเล่น ให้ทำตามคำสั่งที่ได้ยินเท่านั้น ห้ามดูท่าทางของคนออกคำสั่งแล้วทำตาม เพราะบางทีคำที่พูดกับท่าทางจะตรงกันข้ามกัน เช่น สั่งว่า put your hands up! สั่งให้ยกมือขึ้น และคนสั่งก็ยกมือขึ้น นักเรียนยกมือขึ้นตาม อันนี้ไม่มีปัญหา เพราะคำสั่งและท่าทางไปด้วยกัน แต่ถ้าสั่งว่า turn left สั่งให้ซ้ายหัน แต่คนสั่งกระโดด นักเรียนต้องซ้ายหัน ถ้าใครกระโดดถือว่าออกจากเกมไป…

Read More

เกมสำหรับสอนภาษาอังกฤษ Simon Says

เกมสอนภาษาอังกฤษ Simon says (ไซม่อนพูดว่า) เกมนี้นอกจากได้ฝึกทักษะการฟังแล้วยังสามารถฝึกสมาธิของนักเรียนว่ายังอยู่กับเนื้อกับตัวหรือเปล่า หรือตอนนี้ใจลอยไปถึงไหน  โดยใช้คำหรือประโยคง่ายๆ อุปกรณ์การเล่น 1. ครู 2. นักเรียน วิธีการเล่น ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่งของครู ต่อเมื่อมีประโยค Simon says ขึ้นต้นเท่านั้น เช่น Stand up!  (ห้ามยืน เพราะไม่มี Simon says) Simon says stand up! (ให้ยืนขึ้น) ตัวอย่างคำที่นำมาเล่นได้แก่ Action verbs smile, laugh, stand up, sit down, jump, …

Read More

Spelling Bee ผลงานรอบที่1 ของระดับชั้น ป.3

วันนี้ได้มีโอกาศไปเป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขัน Spelling Bee ของนักเรียนระดับชั้นไม่เกิน ป. 3 ในระดับเขตพื้นที่่การศึกษา เพื่อคัดตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคต่อไป บรรยากาศโดยทั่วไปในการแข่งขันถือว่าปกติสำหรับนักเรียน แต่สำหรับครูฝึกซ้อมแล้วใจเต้นไม่เป็นจังหวะ โชคดีที่งานนี้เป็นแค่ผู้ตัดสิน ไม่มีเด็กนักเรียนในความดูแลเข้าร่วมการแข่งขัน จึงสบายหายห่วง การแข่งขันในรอบที่ 1 เป็นการอ่านคำศัพท์ให้นักเรียนเขียนตาม โดยคณะกรรมการคุยกันว่าไม่ควรใช้คำศัพท์ยากเกินไป เพื่อให้นักเรียนที่พอมีโอกาสได้เข้ารวมแข่งขันในรอบที่สองนั่นเอง โดยคลังคำศัพท์เกือบทั้งหมดคัดมาจากคำศัพท์ที่ระบุในหลักสูตรของกระทรวงที่มีอยู่ทั้งหมด 700 กว่าคำ แล้วคณะกรรมการก็ช่วยกันดูว่าคำไหนที่เด็กๆในชนบทอันห่างไกลพอทำได้ ก็เอาคำนั้นแหละ นี่คือผลของการเขียนคำศัพท์ของผู้ชนะที่ได้สูงสุด 18 คะแนน รองลงมา 17 บ้าง 16 บ้าง ลดหลันกันไป ดูลายมือแล้วนึกว่าเป็นระดับมัธยมเลยทีเดียว แต่น้องอยู่ ป. 2 ครับ น้องเขียนผิดสองข้อคือ ข้อ…

Read More

ภาษาอังกฤษ ป.1 สิ่งที่เด็กๆควรเรียนรู้มีอะไรบ้าง

ภาษาอังกฤษ ป.1 มีเนื้อหาอะไรบ้างที่เด็กๆ ควรได้เรียนรู้ ผู้ปกครองบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าเด็กๆในระดับนี้ควรเรียนรู้อะไร และทำอะไรได้บ้าง วันนี้ขอเสนอหัวข้อหลักๆที่ปรากฏในหลักสูตรของนักเรียน ป.1 นะครับ แล้วดูสิว่าลูกๆของเราเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์แล้วหรือยัง ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญคือ มาตรฐานที่ 1.1 ข้อ 3 คำ กลุ่มคำ และความหมาย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรรม) เด็กๆรู้จักคำศัพท์ในแวดวง ประมาณ นี้แล้วหรือหรือยัง ถ้าได้เรียนรู้ประมาณนี้แล้ว ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์แล้วครับ ผู้ปกครองสามารถช่วยลูกหลานได้ โดยซื้อหนังสือคำศัพท์ประกอบรูปภาพสำหรับเด็กให้เขาอ่านทุกวัน สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน…

Read More

การพูดภาษาอังกฤษระดับประถม สิ่งแวดล้อม Environment

เป็นหัวข้อการพูดภาษาอังกฤษที่เด็กส่วนใหญ่ไม่ถนัดนัก ส่วนใหญ่จะถนัดเรื่องของตนเอง ครอบครัว โรงเรียน มีน้อยมากที่จะเตรียมเนื้อหาเรื่องนี้ มาดูสิว่าน้องคนนี้เขาพูดถึงสิ่งแวดล้อมอย่างไร เป็นน้องจากประเทศอินโดนีเซียครับ

Read More

การพูดภาษาอังกฤษระดับประถม ครอบครัวของฉัน My Family

วีดีโอนี้เป็นเนื้อหาที่เหมาะกับนักเรียนระดับประถมต้นครับ เพราะเป็นเนื้อหาที่่ง่ายๆ ใช้ศัพท์ธรรมดาๆ แต่ศัพท์ธรรมดาก็ชนะศัพท์สูงๆได้ ถ้าเล่าให้กรรมการถูกใจ เวลาที่ใช้อาจน้อยไปนิดนึง ก็ไปเพิ่มเอาเองแล้วกัน

Read More

การเล่านิทานภาษาอังกฤษ The Three Little Pigs

วีดีโอนี้เหมาะที่จะนำเอาเนื้อหาไปใช้นะครับ เพราะเวลาในการเล่าค่อนข้างเหมาะกับการแข่งขันในงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ส่วนสำเนียงในการเล่าคงเอาไปใช้ไม่ได้นะครับ เพราะคนเล่าไม่ใช่ Native Speaker หรือใครจะเอาำสำเนียงนี้ก็คงดูเด่นเลยทีเีดียวเลยแหละ

Read More