skip to Main Content

ชื่อประเทศในทวีปเอเชียภาษาอังกฤษ (Asia) รายชื่อ 48 ประเทศ คำอ่าน คำแปล

รวมชื่อประเทศในทวีปเอเชียภาษาอังกฤษ (์Asia) อันเป็นดินแดนที่ตั้งของประเทศไทยเราเอง และเป็นที่ตั้งของประเทศอาเซียนอีกด้วย แต่ว่าประเทศยักษ์ใหญ่ในทวีปนี้ที่พอฟัดเหวี่ยงกับอเมริกาได้คือประเทศจีน วันนี้เรามาเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษของทวีปเอเชียกันดีกว่า จะได้รู้ว่าทวีปเอเชียมีกี่ประเทศอะไรบ้าง  ชื่อประเทศในทวีปเอเชีย Asian Countries รายชื่อประเทศต่างๆในทวีปเอเชีน เรียงลำดับตามพยัญชนะ a-z ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 48 ประเทศด้วยกัน ขอนำเสนอชื่อที่เป็นเรียกกันทั่วไปสั้นๆนะครับ  ส่วนชื่อที่เป็นทางการยาวๆไปค้นหาเอาในวิกิก็แล้วกันนะครับ   ที่ ชื่อภาษาอังกฤษ คำอ่าน ชื่อภาษาไทย 1 Afghanistan แอฟแก๊นิสแตน อัฟกานิสถาน 2 Armenia อามี๊เนีย อาร์มีเนีย 3 Azerbaijan แอะเสอะไบจ๊าน อาเซอร์ไบจาน 4 Bahrain บาเร๊น บาห์เรน 5 Bangladesh…

Read More

ชื่อประเทศในทวีปอเมริกาใต้ภาษาอังกฤษ (South America) รายชื่อ 54 ประเทศ

รวมชื่อประเทศในทวีปอมริกาใต้ภาษาอังกฤษ (์South America) เมื่อพูดถึงอเมริกาใต้ มี 2 สิ่งที่ให้กล่าวถึงนั่นคือ ดินแดนแห่งสาวสวย หนุ่มหล่อเข้ม และนักเล่นบอลเก่งๆก็อยู่ในทวีปนี้แหละ มีชื่อเสียงโด่งดังกันหลายคน วันนี้เรามาเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษของทวีปอเมริกาใต้กันดีกว่า จะได้รู้ว่าทวีปอเมริกาใต้มีกี่ประเทศอะไรบ้าง  ชื่อประเทศในทวีปอเมริกาเหนือภาษาอังกฤษ North American Countries รายชื่อประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาเหนือ เรียงลำดับตามพยัญชนะ a-z ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 22 ประเทศด้วยกัน ขอนำเสนอชื่อที่ไม่เป็นทางการนะครับ เช่น อาร์เจนตินา ชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอาร์เจนตินา เป็นต้น ที่ ชื่อภาษาอังกฤษ คำอ่าน ชื่อภาษาไทย 1 Argentina อาเจินที๊เนอะ อาร์เจนตินา 2 Bolivia เบอะลิ๊ฝเวีย โบลิเวีย 3…

Read More

ชื่อประเทศในทวีปอเมริกาเหนือภาษาอังกฤษ (North America) รายชื่อ 54 ประเทศ

รวมชื่อประเทศในทวีปอมริกาเหนือภาษาอังกฤษ (์North America) ประเทศในอเมริการเหนือ เป็นที่ตั้งของประเทศที่มีอำนาจในโลกใบนี้ นั่นคือประเทศอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจทั้งในด้านกองทัพเและเศรษฐกิจ วันนี้เรามาเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษของทวีปอเมริกาเหนือกันดีกว่า จะได้รู้ว่าทวีปอเมริกาเหนือมีกี่ประเทศอะไรบ้าง  ชื่อประเทศในทวีปอเมริกาเหนือภาษาอังกฤษ North American Countries รายชื่อประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาเหนือ เรียงลำดับตามพยัญชนะ a-z ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 22 ประเทศด้วยกัน ขอนำเสนอชื่อที่ไม่เป็นทางการนะครับ เช่น คิวบา ส่วนชื่อทางการจะเป็น สาธารณรัฐคิวบา  เป็นต้น ที่ ชื่อภาษาอังกฤษ คำอ่าน ชื่อภาษาไทย 1 Antigua and Barbuda แอ็นที๊เกอะ เอิน บาบิ๊วเดอะ แอนติกาและบาร์บูดา 2 Bahamas เบอะฮ๊าเมิส…

Read More

ชื่อประเทศในทวีปแอฟริกาภาษาอังกฤษ (Africa) รายชื่อ 54 ประเทศ คำอ่านคำแปล

รวมชื่อประเทศในทวีปแอฟริกาภาษาอังกฤษ (Africa) เราจะเห็นว่าประเทศในแอฟริกาส่วนใหญ่มักจะแห้งแล้ว มักไม่ค่อยมีความเขียวขจีสักเท่าไหร่ สาเหตุที่เรียกเช่นนี้เพราะว่าทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่อยู่แนวเส้นศูนย์สูตรนั่นเอง วันนี้เรามาเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษของทวีปแอฟริกากันดีกว่า จะได้รู้ว่าทวีปแอฟริกามีกี่ประเทศอะไรบ้าง  ชื่อประเทศในทวีปแอฟริกาภาษาอังกฤษ African Countries รายชื่อประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกา เรียงลำดับตามพยัญชนะ a-z ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 54 ประเทศด้วยกัน ขอนำเสนอชื่อที่ไม่เป็นทางการนะครับ ที่เรียกกันทั่วไป เช่น กานา ส่วนชื่อที่เป็นทางการจะเรียกว่า สาธารณรัฐกานา  เป็นต้น ที่ ชื่อภาษาอังกฤษ คำอ่าน ชื่อภาษาไทย 1 Algeria แอ็ลจิ๊เรีย แอลจีเรีย 2 Angola แอ็งโก๊เลอะ แองโกลา 3 Benin เบ็นนี๊น เบนิน 4…

Read More

ชื่อประเทศในทวีปยุโรปภาษาอังกฤษ (Europe) รายชื่อ 45 ประเทศ คำอ่านคำแปล

รวมชื่อประเทศในทวีปยุโรปภาษาอังกฤษ (Europe) ประเทศยุโรปเรามักจะเรียกว่าประเทศตะวันตก สาเหตุที่เรียกเช่นนี้เพราะว่าทวีปยุโรปเป็นประเทศทางตะวันตกของเรานั่นเอง วันนี้เรามาเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษของทวีปยุโรปกัน จะได้รู้ว่าทวีปยุโรปมีประเทศอะไรบ้าง  ชื่อประเทศในทวีปยุโรปภาษาอังกฤษ European Countries รายชื่อประเทศต่างๆในทวีปยุโรป เรียงลำดับตามพยัญชนะ a-z ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 45 ประเทศด้วยกัน ขอนำเสนอชื่อที่เรียกกันทั่วไปนะครับ เช่น ออสเตรีย ส่วนชื่อที่เป็นทางการจะใช้ชื่อว่า สาธารณรัฐออสเตรีย  เป็นต้น ที่ ชื่อภาษาอังกฤษ คำอ่าน ชื่อภาษาไทย 1 Albania แอลเบ๊เนีย แอลเบเนีย 2 Andorra แอนด๊อเรอะ อันดอร์รา 3 Austria อ๊อสเตรีย ออสเตรีย 4 Belarus เบ็ลเลอะรู๊ซ…

Read More

หน่วยงานราชการ ภาษาอังกฤษ และรัฐวิสาหกิจหน่วยงานที่สำคัญของไทย

หน่วยงานราชการภาษาอังกฤษ และรัฐวิสาหกิจของไทย มาดูกันว่าหน่วยงานต่างๆของไทยเรา เขาตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรกันบ้าง บางชื่อเขาอาจไม่ได้แปลแบบคำต่อคำนะครับ จะเป็นการแปลโดยยึดความหมายเป็นสำคัญ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government agencies & state enterprises) หน่วยงานราชการ ภาษาอังกฤษคือ Government agencies และรัฐวิสาหกิจ ภาษาอังกฤษคือ state enterprises มาดูหน่วยงานที่สำคัญๆของไทยกันนะครับ กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) Office of the Minister - สำนักงานรัฐมนตรี Office of the Permanent Secretary  -สำนักงานปลัดกระทรวง Department of Information…

Read More

นางสาว ภาษาอังกฤษ คืออะไร และ ms กับ miss ต่างกันยังไง

นางสาว ภาษาอังกฤษ คืออะไร และ ms กับ miss ต่างกันยังไง : ถ้าเป็นคำนำหน้าชื่อของนางสาว ภาษาอังกฤษ คือ Miss อ่านว่า มิส เหมือน มิสไทยแลนด์ มิสทีน นั่นแหละ ใช้นำหน้าคนที่ยังไม่จดทะเบียนสมรส ◊ Ms กับ Miss ต่างกันยังไง Ms. อ่านว่า มิส หรือ เมิส Miss อ่านว่า มิ๊ซ เสียงสูงๆนิดนึง คำว่า Miss ใช้นำหน้าคนที่ยังไม่แต่งงาน ซึ่งคำแปลก็คือ นางสาว  คำว่า…

Read More

เขต ภาษาอังกฤษ เขียนยังไง ชื่อ 50 เขตต่างๆเป็นภาษาอังกฤษของกรุงเทพมหานคร

เขต ภาษาอังกฤษ เขียนยังไง : คำว่าเขตเทียบได้กับอำเภอในต่างจังหวัด เราสามารถเขียนทับศัพท์ไปเลยก็ได้นะครับ เช่น Khet ฝรั่งเขาจะอ่านว่า "เขต" หรือจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ คือ District  อ่านว่า ดิ๊สตริคท์ ◊ เขตภาษาอังกฤษ เขียนยังไง เขตภาษาอังกฤษสามารถเขียนได้ดังนี้ เขตจัตุจักร เขียนเป็น Chatuchak  District หรือ KhetChatuchak เขตลาดกระบัง เขียนเป็น Lat Krabang District หรือ Khet Lat Krabang เขตลาดพร้าว เขียนเป็น Lat Phrao District หรือ…

Read More

แขวง ภาษาอังกฤษ เขียนยังไง สามารถเขียนทับศัพท์ได้ไหม

แขวง ภาษาอังกฤษ เขียนยังไง : คำว่าแขวงเทียบได้กับตำบลในต่างจังหวัด เราสามารถเขียนทับศัพท์ไปเลยก็ได้นะครับ เช่น Kwaeng ฝรั่งเขาจะอ่านว่า "แขวง" หรือจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ คือ Sub-district  ◊ แขวงภาษาอังกฤษ เขียนยังไง แขวงภาษาอังกฤษสามารถเขียนได้ดังนี้ แขวงวังทองหลาง คือ Wang Thong Lang Sub-District หรือ  Khwaeng Wang Thong Lang แขวงสะพานสอง Saphan Song Sub-District หรือ Khwaeng Saphan Song แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ Khlong Chaokhun Sing Sub-District หรือ Khwaeng…

Read More

อำเภอเมือง ภาษาอังกฤษเขียนยังไง เขียนได้กี่แบบ ทับศัพท์เลยได้ไหม

อำเภอเมืองภาษาอังกฤษ เขียนยังไง เขียนทับศัพท์อย่างไร : คำว่าอำเภอเราสามารถเขียนทับศัพท์ไปเลยก็ได้นะครับ เช่น Amphoe ฝรั่งเขาจะอ่านว่า "อำเภอ" หรือจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ คือ District อ่านว่า ดิ๊สตริคท์ ◊ อำเภอเมืองภาษาอังกฤษ เขียนยังไง อำเภอเมืองภาษาอังกฤษสามารถเขียนแบบทับศัพท์ หรือแปลจากภาษาอังกฤษก็ได้ ดังนี้ Amphoe Mueang - อำเภอเมือง Mueang District  - เมืองดิ๊สตริคท์ คำว่า เมือง บ้างก็เขียนว่า Muang ก็ได้เช่นกันครับ นิยมเขียนกันทั้งสองแบบ  เช่น Amphoe Muang Nonthaburi อำเภอเมืองนนทบุรี  Mueang Nonthaburi District …

Read More