Category Archives: ประโยคภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเลยครับ

ประโยคภาษาอังกฤษที่รวบรวมให้ทุกท่านได้ศึกษานี้ เป็นประโยคที่ง่ายๆ ใช้คำศัพท์แบบธรรมดา พื้นฐานทั่วไป และใช้โครงสร้างประโยคง่ายๆ เพื่อให้ผู้ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษสามารถเข้าใจได้ง่ายนั่นเอง

ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ประโยคภาษาอังกฤษ

ประโยคต่างๆที่นำมาเสนอให้ทุกคนได้เรียนรู้ค่อนข้างหลากหลายมากเลยเช่น

ประโยคที่ใช้ในการอวยพรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอวยพรให้เพื่อน พ่อ แม่ พี่ น้อง เป็นต้น

ประโยคที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันทั่วไป เช่น ประโยคในการทักทาย ประโยคในการขอโทษ ขอบคุณ เป็นต้น

คำศัพท์พร้อมตัวอย่างประโยคทั่วๆ ที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน

ขอบคุณภาษาอังกฤษ
ขอบคุณภาษาอังกฤษ รวมคำขอบคุณง่ายๆที่ใช้บ่อยๆ และคำตอบรับไว้ครบครัน!

ขอบคุณภาษาอังกฤษ หรือภาษาไหนๆในโลกใบนี้มีเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งว่า หากมีใครทำอะไรให้เราประทับใจ หรือใครให้ความช่วยเหลือเราไม่ว่าเรื่องใด เราจะต้องกล่าวคำขอบคุณคนๆนั้นครับ ซึ่งเป็นมารยาทที่ดีของการอยู่ร่วมกัน เมื่อมีคำขอบคุณก็ต้องมีการตอบรับคำขอบคุณ เพื่อแสดงถึงน้ำใจอันดีงามในการช่วยเหลือ ว่าเป็นการช่วยอย่างเต็มใจ ไม่ได้หวังอะไรมากมาย เอาล่ะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้การขอบคุณ ภาษาอังกฤษกันนะครับ ได้ใช้แน่ๆครับสำนวนเหล่านี้ [...]