บทสนทนาการบอกให้พูดซ้ำ – สนทนาภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน 07

ลูคและสเตฟานี่กำลังสนทนาทางโทรศัพท์ สเตฟานี่ต้องการให้ลูคเอากระดาษมาเพิ่ม แต่เนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ทำให้การสื่อสารไม่ราบรื่นเท่าที่ควร มาเรียนรู้กันว่าเวลาต้องการให้คู่สนทนาพูดซ้ำ เราจะบอกเขาว่าอย่างไร

บทสนทนาภาษาอังกฤษการพูดบอกให้คู่สนทนาพูดซ้ำ

https://www.youtube.com/watch?v=FXcogH6lHnM
คำแปลด้านล่าง เป็นคำแปลที่ค่อนข้างยึดคำศัพท์เป็นสำคัญ  ส่วนคำแปลที่ยึดสำนวนเป็นสำคัญอยู่ในวีดีโอนะครับ

Luke: Hello? Hi, Stephanie, how are things at the office? 
เฮ็ลโล ฮ๊าย สเต๊ฟะนิ ฮาว อา ติงส์ แอ็ท ดิ อ๊อฟิซ
ฮัลโหล หวัดดีสเตฟานี่ เป็นไงบ้างที่ออฟฟิศ

Stephanie: Hi, Luke! How are you? Can you please stop and pick up extra paper for the computer printer?
ฮ๊าย ลู๊ค ฮาว อ๊า ยู แคน ยู พลีส สต็อพ แอน พิค อัพ เอ็กซตระ เพ๊เพอะ ฟอ เดอะ คัมพิ๊วเทอะ พรินเท๊อะ
หวัดดีลูค คุณเป็นไงบ้าง คุณช่วยหยุดและเอากระดาษมาเพิ่ม สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ไหม

Luke: What did you say? Can you repeat that, please? Did you say pick up ink for the printer? Sorry, the phone is cutting out.
ว็อท ดิด ยู เซ แคน ยู รีพี๊ท แด็ท พลีส ดิด ยู เซ พิค อัพ อิ๊งค ฟอ เดอะ พรินเท๊อะ ซ๊อหริ เดอะ โฟน อิส คั๊ททิง เอ๊าท
คุณพูดว่าอะไร คุณช่วยพูดซ้ำได้ไหม คุณพูดว่าให้เอาหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ใช่ไหม โทษที โทรศัพท์คลื่นสัญญาณไม่ดี

Stephanie: Can you hear me now? No, I need more computer paper. Listen, I’ll text you exactly what I need. Thanks, Luke. Talk to you later.
แคน ยู เฮีย มี น๋าว โน๊ ไอ นีด มอ คัมพิ๊วเทอะ เพ๊เพอะ ลิ๊ซเซิน ไอล เท็กซ ยู อิกแซ็คทลิ ว็อท ไอ นีด แต๊งซ ลูค ท๊อค ทุ ยู เล๊เดอะ
คุณได้ยินฉันไหมตอนนี้ ไม่ใช่ ฉันต้องการกระดาษเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่ม ฉันจะส่งข้อความหาคุณ ว่าฉันต้องการอะไรแน่ ค่อยคุยกันทีหลัง

Luke: Thanks, Stephanie. Sorry, my phone has really bad reception here.
แต็งซ สเต๊ฟะนิ ซ๊อริ มาย โฟน แฮส เรี๊ยลลิ แบด ริเซ็พเชิน เฮีย
ขอบคุณสเตฟานี่ โทษที โทรศัพท์ผมมีสัญญาณที่แย่จริงๆที่นี่

Language notes

How are things…? หลายสิ่งเป็นอย่างไร = เป็นไงบ้าง

Can you …? มีสองความหมาย

  1. คุณสามารถ….ไหม (เป็นคำถาม)
  2. คุณช่วย….. ได้ไหม(เป็นการขอร้อง)

Can you repeat that? คุณช่วยพูดซ้ำได้ไหม (การขอร้อง)

Can you hear me? คุณสามารถได้ยินฉันไหม = คุณได้ยินฉันไหม (คำถาม)

cutting out = สัญญาณขาดๆหายๆ

Talk to you later = ค่อยคุยกัน

bad receptinon = การรับสัญญาณได้แย่ (สัญญาณไม่ดี)

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *