คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย C รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมคำอ่านและคำแปล ที่ต้องจดจำให้ได้เลยเชียว เพราะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Z ด้านล่างนี้เป็นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย C เอาไว้ฝึกอ่านกันนะครับ

คำศัพท์ใช้บ่อยอักษร C

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย C
ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
108 cake เค๊ค ขนมเค้ก
109 call คอล เรียก, โทร
110 camp แค๊มพ แคมป์
111 can แคน สามารถ, กระป๋อง
112 canal คะแน๊ล คลอง
113 capital แค๊พพิเทิล เมืองหลวง
114 captain แค๊พทิน กัปตัน
115 car คา รถยนต์
116 card คาด การ์ด
117 care แค ห่วงใย
118 carry แค๊ริ ถือ
119 case เคส กล่อง
120 cat แค็ท แมว
121 catch แค็ทช จับ
122 cause คอส สาเหตุ
123 center เซ็นเทอะ ศูนย์กลาง
124 century เซ็นชริ ศตวรรษ
125 certain เซ๊อเทิน แน่นอน
126 chair แช เก้าอี้
127 chance ชานซ โอกาส
128 change เชนจ เปลี่ยน
129 character แค๊ริคเทอะ บุคลิกลักษณะ
130 charge ชาจ คิดราคา
131 chart ชาท ตาราง
132 cheap ชีพ ราคาถูก
133 check เช็ค ตรวจสอบ
134 chick ชิค ลูกไก่
135 chief ชีฟ หัวหน้า, สำคัญ
136 child ไชด เด็ก
137 children ชิลเดริน เด็กๆ
138 choose ชูส เลือก
139 circle เซ๊อเคิล วงกลม
140 city ซิททิ เมือง
141 claim เคลม อ้าง
142 class คลาส ห้องเรียน
143 clean คลีน สะอาด, ทำความสะอาด
144 clear เคลีย ใส
145 clever เคล็ฝเฝอะ ฉลาด
146 climb ไคลม ปีน
147 clock คล็อค นาฬิกา
148 close โคลส ปิด
149 clothes คโลธส์ เสื้อผ้า
150 cloud คเลาด เมฆ
151 coast โคสท ฝั่ง
152 coat โคท เสื้อคลุม
153 coffee ค๊อฟิ กาแฟ
154 cold โคลด หนาว
155 collect คะเล็คท สะสม
156 color คัลเลอะ สี
157 column ค๊อเลิม คอลัมน์
158 come คัม มา
159 common ค๊อมเมิน ธรรมดา
160 compare คัมแพ๊ เปรียบเทียบ
161 complete คัมพลี๊ท สมบูรณ์
162 condition คันดิ๊เชิน สภาวะ
163 connect คะเน็คท เชื่อมต่อ
164 consider คันซิ๊ดเดอะ พิจารณา
165 contain คันเท๊น บรรจุ
166 continent ค๊อนทิเนินท ทวีป
167 continue คันทิ๊นิว ต่อเนื่องไป
168 control คันโทร๊ล ควบคุม
169 cook คุค พ่อครัว
170 cool คูล เย็น
171 copy ค๊อพพิ คัดลอก
172 corn คอน ข้าวโพด
173 corner ค๊อเนอะ มุม
174 correct คะเร็คท ถูกต้อง
175 cost คอสท มีราคา
176 cotton ค็อทเทิน ผ้าฝ้าย
177 could คุด สามารถ
178 count เค้าท นับ
179 country คั๊นทริ ประเทศ
180 course คอส หลักสูตร
181 cover คั๊ฝเฝอะ คลุม
182 cow คาว วัว
183 create ครีเอ๊ท สร้างสรรค์
184 crop คร็อพ ผลผลิต
185 cross ครอส ข้าม
186 crowd คราวด ผู้คน
187 cry คราย ร้องให้
188 current เค๊อเรินท ปัจจุบัน
189 cut คัท ตัด

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 239

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

2 thoughts on “คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย C รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *