คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย M รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมคำอ่านและคำแปล ที่ต้องจดจำให้ได้เลยเชียว เพราะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Z ด้านล่างนี้เป็นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย M ครับ ฝึกอ่านให้คล่อยเลย

คำศัพท์ใช้บ่อยอักษร M

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย M
ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
488 machine มะชี๊น เครื่องจักร
489 magnet แม๊กเนิท แม่เหล็ก
490 main เมน สำคัญ
491 major เม๊เจอะ สำคัญ
492 make เมค ทำ
493 man แมน ผู้ชาย
494 many เม๊นนิ มาก
495 map แม๊พ แผนที่
496 mark มาค สัญลักษณ์
497 market ม๊าคิท ตลาด
498 mass แมส มวล
499 match แม็ทช คู่กัน, ไม้ขีด
500 material มะเที๊ยเรียล วัสดุ
501 matter แม๊ทเทอะ เรื่องราว
502 may เม อาจจะ
503 me มี ฉัน
504 mean มีน หมายถึง
505 meat มีท เนื้อ
506 meet มีท พบ
507 men เม็น ผู้ชาย
508 metal เม็ทเทิล เหล็ก
509 method เม๊ธเธิด วิธีการ
510 middle มิ๊ดเดิล กลาง
511 might ไมท อาจจะ, พลัง
512 mile ไมล์ ไมล์
513 milk มิลค นม
514 million มิ๊ลเลียน ล้าน
515 mind ไมด อ่อนโยน
516 mine ไมน ของฉัน
517 minute มิ๊นนิท นาที
518 miss มิส นางสาว
519 mix มิกซ ผสม
520 modern ม๊อดเดิน สมัยใหม่
521 moment โม๊เมินท ช่วงขณะ
522 money มั๊นนิ เงิน
523 monkey มั๊งคิ ลิง
524 month มั๊นธ เดือน
525 moon มูน พรจันทร์
526 more มอ มากว่า, อีก
527 morning ม๊อนิง ตอนเช้า
528 most โมสท ที่สุด
529 mother มั๊ดเดอะ แม่
530 motion โม๊เชิน การเคลื่อนไหว
531 mountain เม๊าเทิน ภูเขา
532 mouse เมาส หนู
533 mouth เม๊าธ ปาก
534 move มูฝ เคลื่อนไหว
535 much มัช มาก
536 music มิ๊วสิค ดนตรี
537 must มัสท ต้อง
538 my มาย ของฉัน

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 126

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *