คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย N รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมคำอ่านและคำแปล ที่ต้องจดจำให้ได้เลยเชียว เพราะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Z ด้านล่างนี้เป็นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย N ครับ เอาไปฝึกอ่านกันนะครับ

คำศัพท์ใช้บ่อยอักษร N

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย N
ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
539 name เนม ชื่อ
540 narrow แน๊โร แคบ
541 nation เน๊เชิน ชาติ
542 natural แน๊ชะเริล จากธรรมชาติ
543 nature เน๊เชอะ ธรรมชาติ
544 near เนีย ใกล้
545 necessary เน๊สซัสเซะริ จำเป็น
546 neck เน็ค คอ
547 need นีด ต้องการ
548 neighbor เน๊เบอะ เพื่อนบ้าน
549 never เนฝเฝอะ ไม่เคย
550 new นิว ใหม่
551 next เน็กซท ถัดไป
552 night ไนท กลางคืน
553 nine ไนน เก้า
554 no โน ไม่
555 noise นอยซ เสียง
556 noisy น๊อยซิ เสียงดัง
557 noon นูน เที่ยง
558 north นอธ ทิศเหนือ
559 nose โนส จมูก
560 note โนท โน้ต
561 notebook โน๊ทบุค สมุด
562 notice โน๊ทิส ประกาศ
563 nothing น็อทธิง ไม่มีอะไร
564 now นาว ขณะนี้
565 number นั๊มเบอะ หมายเลข
566 nurse เนิส พยาบาล

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 189

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *