It’s time… It’s about time… และ it’s high time… ใช้ไงมาดูกัน

It’s time. It’s about time และ it’s high time ดูแล้วมีแต่ time ทั้งนั้นเลย น่าจะใช้แทนกันได้หรือเปล่าหนอ… ถูกต้องครับ ทั้งสามสำนวนนี้สามารถใช้แทนกันได้เลย

it's time

? การใช้ It’s time…

 • It’s time…
 • It’s about time…
 • it’s high time…

ทั้งสามสำนวนนี้แปลเป็นสำนวนเราว่า “ได้เวลา…แล้ว”

คงไม่ต้องขยายความเยอะนะครับ คำว่า ได้เวลาแล้ว หมายถึง ณ เวลานี้ พวกเราๆท่านๆ ควรจะได้ทำอะไรบางอย่างแล้ว… เช่น ได้เวลาอาบน้ำแล้ว ได้เวลากินข้าวแล้ว ได้เวลากลับบ้านแล้ว ฯลฯ แต่ตอนนี้เรายังไม่ทำ

โครงสร้างประโยค

It’s time + ประธาน + กริยาช่อง 2

โครงสร้างนี้เป็น ประโยค subjunctive ครับ เป็นโครงสร้างที่ไม่เป็นไปตามกฎของการใช้ Tense เอาเสียเลย

กริยาช่อง 2 คืออะไร

subjunctive คืออะไร

 • It’s time we went home.
  ได้เวลากลับบ้านแล้ว
  ความหมาย : พวกเราน่าจะกลับบ้านตั้งนานแล้วนะ

เปรียบเทียบกับ

 • It’s time to go home.
  ได้เวลากลับบ้านแล้ว (เลิกงานแล้ว)
 • It’s time for us to go home.
  ได้เวลาที่พวกเรากลับบ้านแล้ว (เลิกเรียนแล้ว)
 • It’s about time you washed the car.
  ได้เวลาที่คุณล้างรถแล้ว
  ความหมาย : คุณน่าจะล้างรถตั้งนานแล้วนะ รถเปื้อนนานแล้ว

เปรียบเทียบกับ

 • It’s about time to wash the car.
  ได้เวลาล้างรถแล้ว (รถเริ่มเปื้อน)
 • It’s about time for you to wash the car.
  ได้เวลาที่คุณล้างรถแล้ว (รถเริ่มเปื้อน)
 • it’s high time you found a job.
  ได้เวลาคุณหางานแล้ว
  ความหมาย : คุณน่าจะหางานทำตั้งนานแล้วนะ

เปรียบเทียบกับ

 • It’s time to find a job.
  ได้เวลาหางานทำแล้ว (เพิ่งจบมาใหม่)

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 53

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *