skip to Main Content

สนทนาภาษาอังกฤษ 11 พูดคุยเกี่ยวกับกีฬาที่ชื่นชอบ

สนทนาภาษาอังกฤษตอนนี้ ขอเสนอการพูดคุยเกี่ยวกับกีฬาที่ชื่นชอบ พร้อมกับผลงานที่ทีมตัวเองประสบความสำเร็จ มาดูตัวอย่างกันเลยครับ Jane: What is your favorite sport? ว็อท อิส ยัว เฟ็ฝเวอะริท สปอท กีฬา ที่ชื่นชอบ ของคุณ คือ อะไร Sam: My favorite sport is football. I play every summer. Last year my team won the big tournament! We each…

Read More

สนทนาภาษาอังกฤษ 10 การพูดคุยเกี่ยวกับโรงเรียนและวิชาที่เรียน

บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่อง การพูดคุยเกี่ยวกับโรงเรียน และวิชาที่ชอบเรียน พร้อมทั้งปัญหาที่ประสบในการเรียน มาดูว่าทั้งคู่มีทางออกอย่างไรเมื่อพวกเขาไม่เข้าใจในบางวิชา Jane: What grade are you in, Sam? ว็อท เกรด อา ยู อิน แซม เธอ อยู่ ชั้น ไหน แซม Sam: I am in 6th grade. I go to a very big school. ไอม อิน เดอะ…

Read More

สนทนาภาษาอังกฤษ 9 การพูดคุยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องการพูดคุยถึงที่อยู่อาศัย ไล่ไปตั้งแต่เมือง จนถึงตัวบ้านและจำนวนสมาชิกในครอบครัวว่ามีกี่คน Sam: Where do you live Jane? แว ดู ยู ลิฝ เจน คุณ อาศัยอยู่ ที่ไหน เจน Jane: I am from a small town called Halewood, Liverpool. I live there in an apartment with my mom and dad.…

Read More

สนทนาภาษาอังกฤษ 8 ชวนเพื่อนทานอาหารเย็นที่บ้าน

บทสนทนาภาษาอังกฤษตอนนี้ ขอเสนอการเชิญชวนเพื่อนมาร่วมทานอาหารเย็นที่บ้านของเรา ซึ่งอาจจะเป็นเนื่องในโอกาสอะไรก็ได้ ตัวอย่างที่นำเสนอเป็นการเชิญมาร่วมเนื่องในงานวันเกิดครับ Sam: Hi Jane! ไฮ เจน หวัดดี เจน Jane: Hello Sam! You look so happy today. เฮ็ลโล แซม ยู ลุค โซ แฮ๊พพิ ทูเด สวัสดี แซม เธอ ดู มีความสุข มาก วันนี้ Same: I’m indeed happy, Jane. It’s my…

Read More

สนทนาภาษาอังกฤษ 7 คุยกันกับครอบครัวที่บ้าน

บทสนทนาภาษาอังกฤษตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องของการสนทนากันภายในครอบครัว ซึ่งบทสนาที่นำมาฝากเป็นการพูดถึงเรื่องการเรียน Sam: Mom, Dad, I got the highest score in our math test today! ม็อม แดด ไอ ก็อท เดอะ ไฮเอ็สท สกอ อิน เอาเวอะ แม็ธ เท็สท ทูเด แม่ พ่อ ผม ได้ คะแนน สูงสุด ใน การทดสอบ คณิตศาสตร์ ของพวกผม วันนี้ Dad:…

Read More

สนทนาภาษาอังกฤษ 6 การแนะนำผู้ใหญ่ให้รู้จักกัน

การแนะนำผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายให้รู้จักกัน ควรใช้คำที่เป็นทางการ จะสุภาพและดูดีกว่าการใช้ถ้อยคำแบบเป็นกันเองเยอะเลย ซึ่งเป็นมารยาททางสังคมอีกประการหนึ่งด้วย Sam : Good morning, Miss Jenny! กุด ม๊อนิง มิส เจ็นนี อรุณสวัสดิ์ คุณ เจนนี่ Miss Jenny: Good morning, Sam! กุด ม๊อนิง แซม อรุณสวัสดิ์ แซม Sam: Miss Jenny, these are my parents, Mr. and Mrs. White. มิส เจ็นนี…

Read More

สนทนาภาษาอังกฤษ 5 การแนะนำเพื่อนให้รู้จักกับผู้ใหญ่

บทสนทนาประจำวันนี้ เสนอบทสนทนาเกี่ยวกับการแนะนำเพื่อนๆ หรือผู้น้อยให้รู้จักกับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นภาษาที่ค่อนข้างสุภาพ และดูดีกว่าการแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักกัน Sam: Hello, Mom! เฮ็ลโล ม็อม สวัสดีครับ แม่ Mrs. White: Hi Sam! I can see you brought a friend. ไฮ แซม! ไอ แคน ซี ยู บรอท อะ เฟรนดึ หวัดดี แซม แม่ เห็น ลูก พา เพื่อน มาด้วย…

Read More

สนทนาภาษาอังกฤษ 4 การแนะนำเพื่อนให้รู้จักกัน

บทสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไปประจำตอนนี้ ขอเสนอการแนะนำเพื่อนๆของเราให้รู้จักกัน ภาษาที่ใช้จะค่อนข้างเป็นกันเอง มาดูตัวอย่างเลยครับ Sam: Hi there Jane! ไฮ แด เจน หวัดดี เจน Jane: Hello Sam! เฮ็ลโล แซม สวัสดี แซม Sam: Jane, I would like you to meet my friend, John. He was my classmate in grade five. John, this…

Read More

สนทนาภาษาอังกฤษ 3 การทักทายผู้ใหญ่ หรือคนที่ไม่คุ้นเคย

เป็นมารยาททางสังคมอย่างหนึ่งที่การทักทายกับผู้ใหญ่ หรือคนที่เราไม่คุ้นเคยนั้น ต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการนิดหนึ่ง เพื่อให้เกียติแก่ผู้สนทนา มารยาทนี้มีในทุกเชื้อชาติและภาษาเลยครับ Tom: Good morning Mr. Thomson. How are you? กุด ม๊อนิง มิสเตอะ ธอมสัน ฮาว อ๊า ยู อรุณสวัสดิ์ คุณ ทอมสัน คุณ เป็น อย่างไร บ้าง Mr. Thomson: I'm very well, thank you. How are you. ไอม เว๊ริ เว็ล…

Read More

สนทนาภาษาอังกฤษ 2 การทักทายคนที่รู้จัก และถามทุกข์สุข

Tom: Hello, Jane! How are you doing? เฮ็ลโล เจน ฮาว อา ยู ดู๊วิง สวัสดี เจน คุณ เป็น ไงบ้าง Jane: Hi, Tom! I'm fine, thanks. How about you? ไฮ ทอม ไอม ไฟน แธงส ฮาว อะเบ้า ยู หวัดดี ทอม ฉัน สบายดี ขอบคุณ…

Read More