skip to Main Content

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกีฬา พูดคุยเกี่ยวกับกีฬาที่ชื่นชอบ [EP.11]

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกีฬา ว่าด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับกีฬาที่ชื่นชอบ พร้อมกับผลงานที่ทีมตัวเองประสบความสำเร็จ มาดูตัวอย่างกันเลยครับ บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกีฬา Jane: What is your favorite sport? ว็อท อิส ยัว เฟ็ฝเวอะริท สปอท กีฬา ที่ชื่นชอบ ของคุณ คือ อะไร Sam: My favorite sport is football. I play every summer. Last year my team won the big tournament! We…

Read More

บทสนทนาภาษาอังกฤษในโรงเรียน การพูดคุยเกี่ยวกับโรงเรียนและวิชาที่เรียน [EP.10]

บทสนทนาภาษาอังกฤษในโรงเรียน ว่าด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับโรงเรียน และวิชาที่ชอบเรียน พร้อมทั้งปัญหาที่ประสบในการเรียน มาดูว่าทั้งคู่มีทางออกอย่างไรเมื่อพวกเขาไม่เข้าใจในบางวิชา บทสนทนาภาษาอังกฤษในโรงเรียน Jane: What grade are you in, Sam? ว็อท เกรด อา ยู อิน แซม เธอ อยู่ ชั้น ไหน แซม Sam: I am in 6th grade. I go to a very big school. ไอม อิน เดอะ…

Read More

สนทนาภาษาอังกฤษ 9 การพูดคุยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องการพูดคุยถึงที่อยู่อาศัย ไล่ไปตั้งแต่เมือง จนถึงตัวบ้านและจำนวนสมาชิกในครอบครัวว่ามีกี่คน Sam: Where do you live Jane? แว ดู ยู ลิฝ เจน คุณ อาศัยอยู่ ที่ไหน เจน Jane: I am from a small town called Halewood, Liverpool. I live there in an apartment with my mom and dad.…

Read More

บทสนทนาภาษาอังกฤษ การเชิญชวนเพื่อนกินอาหารเย็นที่บ้าน (EP.8)

บทสนทนาภาษาอังกฤษตอนนี้ ขอเสนอการเชิญชวนเพื่อนมาร่วมทานอาหารเย็นที่บ้านของเรา ซึ่งอาจจะเป็นเนื่องในโอกาสอะไรก็ได้ ตัวอย่างที่นำเสนอเป็นการเชิญมาร่วมเนื่องในงานวันเกิดครับ บทสนทนาภาษาอังกฤษ การเชิญชวน Sam: Hi Jane! ไฮ เจน หวัดดี เจน Jane: Hello Sam! You look so happy today. เฮ็ลโล แซม ยู ลุค โซ แฮ๊พพิ ทูเด สวัสดี แซม เธอ ดู มีความสุข มาก วันนี้ Same: I’m indeed happy, Jane.…

Read More

บทสนทนาภาษาอังกฤษ คุยกันกับครอบครัว พ่อแม่ที่บ้าน (EP. 7)

บทสนทนาภาษาอังกฤษตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องของการสนทนากันภายในครอบครัว ซึ่งบทสนาที่นำมาฝากเป็นการพูดถึงเรื่องการเรียน บทสนทนาภาษาอังกฤษ คุยกันกับครอบครัว Sam: Mom, Dad, I got the highest score in our math test today! ม็อม แดด ไอ ก็อท เดอะ ไฮเอ็สท สกอ อิน เอาเวอะ แม็ธ เท็สท ทูเด แม่ พ่อ ผม ได้ คะแนน สูงสุด ใน การทดสอบ คณิตศาสตร์ ของพวกผม…

Read More

บทสนทนาภาษาอังกฤษ การแนะบุคคลให้รู้จักกันอย่างเป็นทางการ (EP.6)

การแนะนำผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายให้รู้จักกัน ควรใช้คำที่เป็นทางการ จะสุภาพและดูดีกว่าการใช้ถ้อยคำแบบเป็นกันเองเยอะเลย ซึ่งเป็นมารยาททางสังคมอีกประการหนึ่งด้วย การแนะบุคคลให้รู้จักกันอย่างเป็นทางการ Sam : Good morning, Miss Jenny! กุด ม๊อนิง มิส เจ็นนี อรุณสวัสดิ์ คุณ เจนนี่ Miss Jenny: Good morning, Sam! กุด ม๊อนิง แซม อรุณสวัสดิ์ แซม Sam: Miss Jenny, these are my parents, Mr. and Mrs. White. มิส…

Read More

บทสนทนาภาษาอังกฤษ การแนะนำผู้น้อยให้รู้จักกับผู้ใหญ่ (EP.5)

บทสนทนาประจำวันนี้ เสนอบทสนทนาเกี่ยวกับการแนะนำเพื่อนๆ หรือผู้น้อยให้รู้จักกับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นภาษาที่ค่อนข้างสุภาพ และดูดีกว่าการแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักกัน การแนะนำผู้น้อยให้รู้จักกับผู้ใหญ่ Sam: Hello, Mom! เฮ็ลโล ม็อม สวัสดีครับ แม่ Mrs. White: Hi Sam! I can see you brought a friend. ไฮ แซม! ไอ แคน ซี ยู บรอท อะ เฟรนดึ หวัดดี แซม แม่ เห็น ลูก พา เพื่อน…

Read More

บทสนทนาภาษาอังกฤษ การแนะนำเพื่อนให้รู้จักกัน (EP.4)

บทสนทนาภาษาอังกฤษการแนะนำเพื่อนให้รู้จักกัน คำว่าเพื่อนแน่นอนว่าส่วนใหญ่ อายุจะใกล้เคียงกัน ดังนั้นภาษาที่ใช้ก็จะออกเป็นกันเอง ไม่ต้องใช้คำสละสลวย หรือเป็นทางการแต่อย่างใด คำพูดที่ใช้แนะนำก็ออกจะง่ายๆ บทสนทนาภาษาอังกฤษ การแนะนำเพื่อนให้รู้จักกัน Sam: Hi there Jane! ไฮ แด เจน หวัดดี เจน Jane: Hello Sam! เฮ็ลโล แซม สวัสดี แซม Sam: Jane, I would like you to meet my friend, John. He was my classmate…

Read More

บทสนทนาภาษาอังกฤษ การทักทายผู้ใหญ่ หรือคนที่ไม่คุ้นเคย (EP.3)

การทักทายกับผู้ใหญ่ หรือคนที่เราไม่คุ้นเคยนั้น จะมีเรื่องของมารยาทเข้ามาเกี่ยวข้อง นั้นคือ ต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการนิดหนึ่ง เพื่อให้เกียติแก่ผู้สนทนา ซึ่งการมีมารยาท เป็นเรื่องที่สำคัญนทุกเชื้อชาติและภาษาเลยครับ บทสนทนาภาษาอังกฤษ การทักทายผู้ใหญ่ Tom: Good morning Mr. Thomson. How are you? กุด ม๊อนิง มิสเตอะ ธอมสัน ฮาว อ๊า ยู อรุณสวัสดิ์ คุณ ทอมสัน คุณ เป็น อย่างไร บ้าง Mr. Thomson: I'm very well, thank you. How…

Read More

สนทนาภาษาอังกฤษ 2 การทักทายคนที่รู้จัก และถามทุกข์สุข [EP.2]

บทสนทนาภาษาอังกฤษ การทักทายคนที่รู้จักกัน และถามทุกข์สุขซึ่งกันและกัน ในประเทศอังกฤษเขาจะถามทุกข์สุขกัน เนื่องจากว่าสภาพอากาศมีความแปรปรวน ซึ่งอาจจะทำให้มีอาการไม่สบายได้ง่ายๆ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เจอหน้ากันแล้วถามว่าสบายดีไหม บทสนทนาภาษาอังกฤษ การทักทายคนที่รู้จัก Tom: Hello, Jane! How are you doing? เฮ็ลโล เจน ฮาว อา ยู ดู๊วิง สวัสดี เจน คุณ เป็น ไงบ้าง Jane: Hi, Tom! I'm fine, thanks. How about you? ไฮ ทอม ไอม ไฟน…

Read More