skip to Main Content

สนทนาภาษาอังกษ 21 เช็คอินขึ้นเครื่องบิน

บทสนทนาภาษาอังกฤษ การเช็คอินขึ้นเครื่องบิน ลูกค้าท่านหนึ่งกำลังทำการเช็คอินขึ้นเครื่องบิน เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน Agent: Good day! May I ask where you are flying today? กุด ม๊อนิง เม ไอ อาสค แว ยู อา ฟล๊ายยิง ทุเด๊ อรุณสวัสดิ์ค่ะ ดิฉัน ขอถามว่า คุณ กำลังจะบิน ไปไหน วันนี้ (มิทราบว่าวันนี้จะบินไปไหน) Client: I am flying to Chiang Mai.…

Read More

สนทนาภาษาอังกฤษ 20 การจองตั๋วเครื่องบิน

บทสนทนาภาษาอังกฤษ การจองตั๋วเครื่องบิน ลูกค้าท่านหนึ่งกำลังทำการจองตั๋วเครื่องบินของวันถัดไป มาดูกันสิว่าเธอสามารถจองตั๋วได้ดังต้องการหรือเปล่า Agent: Good evening, ma’am. How may I help you? กุด อี๊ฝนิง แมม ฮาว เม ไอ เฮ็ลพ ยู๊ สวัสดี ยามเย็น คุณผู้หญิง ฉัน อาจจะ ช่วย คุณ ได้อย่างไร (มีอะไรให้ช่วยไหม) Client: I would like to book a ticket to San…

Read More

สนทนาภาษาอังกฤษ 19 เปิดบัญชีที่ธนาคาร

บทสนทนาภาษาอังกฤษในธนาคาร เป็นบทสนทนาของลูกค้าคนหนึ่งที่ต้องการเปิดบัญชี และต้องการทราบสิทธิประโยชน์จากบัญชีประเภทต่างๆ Bank teller: Good morning, sir. How can I help you? กุด ม๊อนิง เซอ ฮาว แคน ไอ เฮ็ลพ ยู๊ สวัสดี ตอนเช้า คุณผู้ชาย ฉัน สามารถ ช่วย คุณ ได้อยางไร (มีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะ) Client: Good morning. I would like to open an account.…

Read More

สนทนาภาษาอังกฤษ 18 การค้นคว้าที่ห้องสมุด

สนทนาภาษาอังกฤษ ในห้องสมุดเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ในบทสนทนานี้ แซมขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดว่าจะค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้จากหนังสือเล่มใด Sam: Good morning, Miss Tracy! May I ask for your help? กุด ม๊อนิง มิส เทร๊ซิ เม ไอ อาสค ฟอ ยัว เฮ็พล สวัสดีตอนเช้า คุณ เทรซี่ ผม ขอร้อง ให้คุณ ช่วย ผม ได้ไหม (ไม่ทราบว่าคุณช่วยผมหน่อยได้ไหม) Miss Tracy: Sure. How may…

Read More

สนทนาภาษาอังกฤษ 17 พูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมหลังเลิกเรียน

สนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับกิจกรรมหลังเลิกเรียน มาดูกันว่าพวกเขาทำอะไรกันบ้างหลังจากกลับจากโรงเรียนแล้ว Sam : What do you do after scool? ว็อท ดู ยู ดู อ๊าฟเทอะ สกูล เธอ ทำ อะไร หลัง เลิกเรียน Jane: My favorite thing to do is watching TV. There are many shows for kids when I get…

Read More

สนทนาภาษาอังกฤษ 16 พูดคุยเกี่ยวกับหนังที่ชื่นชอบ

บทสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับหนังที่ชื่นชอบ มาดูว่าหนังที่ชื่นชอบของพวกเขาคืออะไรกันบ้าง Jane: What is your favorite movie? ว็อท อิส ยัว เฟ๊ฝเวอะริท มู๊วิ หนัง ที่่ชื่นชอบ ของคุณ คือ อะไร Sam: That’s a hard question! I like a lot of movies, but my favorite is probably How to Train Your Dragon.…

Read More

สนทนาภาษาอังกฤษ 15 พูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในความฝัน

บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตอน อาชีพในความฝัน มาดูบทสนทนาของเด็กๆ ที่พูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตกันครับ เขามีเหตุผลอะไรกันบ้าง ทำไมพวกเขาอยากประกอบอาชีพเหล่านั้น Sam: Angela, what do you want to be when you grow up? ว็อท ดู ยู ว็อนท ทู บี เว็น ยู โกร อัพ เธอ อยาก เป็น อะไร เมื่อ เธอ โต ขึ้น Jane: I want…

Read More

สนทนาภาษาอังกฤษ 14 พูดคุยเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

สนทนาภาษาอังกฤษวันนี้ ขอเสนอการพูดคุยเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง มาดูว่าเขาสองคนมีอะไรเป็นสัตว์เลี้ยงกันบ้าง Tom: Do you have any pets? ดู ยู แฮฝ เอ็นนิ เพ็ทส เธอ มี สัตว์เลี้ยง ใช่ไหม Jane: Yes, I have a cat. She is orange and white. Her name is Fluffy. เย็ส ไอ แฮฝ อะ แค็ท ชี อิส…

Read More

สนทนาภาษาอังกฤษ 13 พูดคุยเรื่องการหาข้อมูลผ่าน Google ทำรายงาน

สนทนาภาษาอังกฤษตอนนี้ ว่าด้วยการคุยกันเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อหารายงานทำข้อมูล Jane: I am working on a school project. I don’t know where to go to find the information I need to do a report about dinosaurs. Can you help me? ไอ แอม เวิ๊คคิง ออน อะ สกูล โปรเจ็คท ไอ…

Read More

สนทนาภาษาอังกฤษ 12 พูดคุยเกี่ยวกับการเรียน

บทสนทนาประจำวันนี้ว่าด้วยเรื่องของการเรียน ทอมไม่เข้าใจบทเรียนที่เรียนไปจึงเกิดกังวล โชคดีที่เจนยินดีให้ความช่วยเหลือ ทอมเลยโล่งอก Tom: Hi, Jane! You look so worried. Do you have a problem? ไฮ เจน ยู ลุค โซ ว๊อริด ดู ยู แฮฝ อะ พรอเบลิ๊ม หวัดดี เจน เธอ ดู เป็นกังวล มาก(เลย) เธอ มี ปัญหา อะไร ไหม Jane: Hello,…

Read More