การใช้ to which, in which, with which, by which ใช้ยังไงกัน พร้อมประโยคตัวอย่าง

การใช้ to which, with which, for which มันก็คือหลักการใช้ which ที่เป็น reletive pronoun นั่นแหละครับ แต่จะงงๆหน่อยเพราะดันมีเจ้า to, with, in มาแทรกด้านหน้านั่นเอง

การใช้ to which, in which, etc.

หลักการใช้ which ในบทเรียนก่อนๆ จะใช้ which เป็นประธานของประโยค ซึ่งก็คือการเชื่อมประโยคให้สั้น กระชับลงกว่าเดิม เช่น

 • The cat which is sleeping is black.
  แมว ตัวที่กำลังนอนหลับมีสีดำ

ประโยคดังกล่าวมาจาก 2 ประโยคดังนี้

 • The cat is sleeping.
 • The cat is black.

แต่การใช้ to which, in which, etc. จะมีคำบุพบทมาพ่วงอยู่ด้วยนะครับ ไปดูตัวอย่างประโยคพร้อมๆกันเลย

– คำบุพบทพื้นฐานมีอะไรบ้าง

– การใช้ who which that

ตัวอย่าง to which

 • We are moving to a new town. The town is very big.
  พวกเรากำลังย้ายไปเมืองใหม่ เมืองใหญ่มากๆ

มีคำบุพบท to อยู่ในประโยค ถ้าเขียนรวมประโยคใหม่จะเป็น

“เมืองใหม่ที่พวกเรากำลังย้ายไปใหญ่มากๆ” ซึ่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษคือ

 • The new town to which we are moving is very big.
  เมืองแห่งใหม่ที่พวกเรากำลังย้ายไปใหญ่มาก

เราสามารถนำ preposition มาวางด้านหลังกริยาก็ได้ นิยมใช้ในภาษาพูด หรือการเขียนที่ไม่เน้นรูปแบบทางการมากนัก

 • The new town which we are moving to is very big.
  เมืองแห่งใหม่ที่พวกเราย้ายไปใหญ่มาก

ตัวอย่าง in which

 • Jo lives in a small house. The house is red.
  โจอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็ก บ้านมีสีแดง

มีคำบุพบท in อยู่ในประโยค ถ้าเขียนรวมประโยคใหม่จะเป็น

 • The small house in which Jo lives is red.
  บ้านหลังเล็กที่โจอาศัยอยู่มีสีแดง

เราสามารถนำ preposition มาวางด้านหลังกริยาก็ได้

 • The small house which Jo lives in is red.
  บ้านหลังเล็กที่โจอาศัยอยู่มีสีแดง

in which สามารถใช้คำว่า where (ที่ที่, ที่ซึ่ง) แทนก็ได้นะ

 • The small house where Jo lives is red.
  บ้านหลังเล็กที่ซึ่งโจอาศัยอยู่มีสีแดง

ตัวอย่าง with which

 • I deal with a large company. The company is in Japan.
  ฉันทำธุรกิจกับบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

มีคำบุพบท with อยู่ในประโยค

 • The large company with which I deal is in Japan.
  บริษัทขนาดใหญ่ที่ฉันทำธุรกิจด้วยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

นำ preposition มาวางด้านหลังกริยา

 • The large company which I deal with is in Japan.
  บริษัทขนาดใหญ่ที่ฉันทำธุรกิจด้วยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

ตัวอย่าง by which

 • The employees must abide by the contract. The contract is unfair.
  ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามสัญญา สัญญาไม่เป็นธรรม

มีคำบุพบท by อยู่ในประโยค

 • The contract by which the employees mus abide is unfair.
  สัญญาที่ลูกจ้างต้องปฏิบัติตาม ไม่เป็นธรรม

preposition ตามหลังกริยา

 • The contract which the employees mus abide by is unfair.
  สัญญาที่ลูกจ้างต้องปฏิบัติตาม ไม่เป็นธรรม

ตัวอย่าง for which

 • Sam works for an IT company. The IT company has 100 workers.
  แซมทำงานให้กับบริษัทไอที บริษัทไอทีมีคนงาน 100 คน

มีคำบุพบท for อยู่ในประโยค

 • The IT company for which John works has 100 workers.
  บริษัทไอทีที่แซมทำงานให้นั้น มีคนงาน 100 คน

preposition ตามหลังกริยา

 • The IT company which John works for has 100 workers.
  บริษัทไอทีที่แซมทำงานให้นั้น มีคนงาน 100 คน

ตัวอย่าง at which

 • They are looking at a painting. The painting was painted by Van Gogh.
  พวกเขากำลองมองดูภาพวาด ภาพวาดนั้นถูกวาดโดยแวนโก๊ะ

มีคำบุพบท at อยู่ในประโยค

 • The painting at which they are looking was painted by Van Gogh.
  ภาพวาดที่พวกเขากำลังมองดูอยู่ ถูกวาดโดยแวนโก๊

preposition ตามหลังกริยา

 • The painting which they are looking at was painted by Van Gogh.
  ภาพวาดที่พวกเขากำลังมองดูอยู่ ถูกวาดโดยแวนโก๊

at which สามารถใช้แทนคำว่า where (ที่ที่, ที่ซึ่ง) ก็ได้นะ

 • The shop at which Jo works is on the corner.
  ร้านที่โจทำงานอยุ่ตรงมุมถนน
 • The shop where Jo works is on the corner.
  ร้านที่โจทำงานอยุ่ตรงมุมถนน

at which สามารถใช้กับเวลาก็ได้เช่นกัน

 • 8.00 am is the time at which I must take a bus.
  เวลา 8 นาฬิกา คือเวลาที่ฉันต้องขึ้นรถบัส

ตัวอย่าง on which

 • Josh lives on a small island. The island is 10 miles from the mainland.
  จอชอาศัยอยู่บนเกาะเล็กๆ เกาะอยู่ห่าง 10 ไมล์จากแผ่นดินใหญ่

มีคำบุพบท on อยู่ในประโยค

 • The small island on which Josh lives is 10 miles from the mainland.
  เกาะเล็กๆที่จอชอาศัยอยู่ ห่าง 10 ไมล์จากแผ่นดินใหญ่

preposition ตามหลังกริยา

 • The small island which Josh lives on is 10 miles from the mainland.
  เกาะเล็กๆที่จอชอาศัยอยู่ ห่าง 10 ไมล์จากแผ่นดินใหญ่

on which ใช้วันเวลาก็ได้นะ

 • The day on which Jo has a piano class is Monday.
 • The day when Jo has a piano class is Monday.
  วันที่โจต้องฝึกเปียโนคือวันจันทร์

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 146

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *