การใช้ who which that ใน relative clause ใช้ต่างกันอย่างไร เอาให้เคลียร์เลย

การใช้ Who Which That ทั้ง 3 ตัวนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาให้ปวดหัวนิดหน่อย เพราะว่าไม่รู้จะใช้อันไหนดีระหว่าง who กับ that และ which กับ That วันนี้จะมาบอกแนวทางให้นะครับว่าจะใช้ตัวไหนดี

การใช้ who which that

การใช้ who which that

Who กับ Which ถ้าเป็นคำถามจะแปลว่า ใคร กับ อันไหน ส่วน that แปลว่า นั่น ซึ่งคงจะรู้กันแล้วนะครับ

แต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ who which that ในเวอร์ชั่นที่ทำหน้าที่เป็น relative pronoun หรือประพันธสรรพนาม (สรรพนามที่ใช้แทนคำนามข้างหน้า) ในหลักภาษาไทยก็มีเช่นกัน แปลกันว่า ผู้ ที่ ซึ่ง อัน

 • who ใช้กับ คน
 • which ใช้กับ สัตว์ สิ่งของ

ให้จำ 2 ตัวนี้ไว้ให้แม่นเป็นเบื้องต้นก่อน

 • that ใช้กับ คน สัตว์ สิ่งของ ได้หมดเลย ใช้ยังไงเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กัน

♦ การใช้ Who

Who ใช้กับ คน ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้า และบางครั้งทำหน้าที่เชื่อมประโยคได้อีกด้วย

หลักการใช้ Who

 • He is my friend. เขาคือเพื่อนฉัน
 • My friend knows me well. เพื่อนของฉันรู้จักฉันดี

สามารถเชื่อมประโยคเป็น

⇒ He is my friend who knows me well.
เขา คือ เพื่อน ของฉัน ที่ รู้จัก ฉัน ดี
< คำว่า Who แทนคำว่า friend >

 • I like the girl. ฉันชอบผู้หญิง
 • The girl lives next door. ผู้หญิงอาศัยอยู่บ้านถัดไป

สามารถเชื่อมประโยคเป็น

⇒ I like the girl who lives next door.
ฉัน ชอบ ผู้หญิง ที่ อาศัยอยู่ บ้าน ถัดไป
< คำว่า Who แทนคำว่า girl >

คำว่า who ใช้กับสัตว์ได้ไหม?…

ตอบว่า ได้ครับ ถ้าสัตว์นั้นเป็นดังสมาชิกในครอบครัวเรา หรือเรามีความผูกพันกับมัน

Toob is the only dog who plays with me every day.
เจ้าตูบคือสุนัขตัวเดียวที่เล่นกับฉันทุกวัน

♦ การใช้ Which

Which ใช้กับ สัตว์ สิ่งของ ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้า และบางครั้งทำหน้าที่เชื่อมประโยคได้อีกด้วย

หลักการใช้ Which

 • This is my dog. นึ่คือสุนัขของฉัน
 • My dog barks loud. สุนัขของฉันเห่าเสียงดัง

สามารถเชื่อมประโยคเป็น

⇒ This is my dog which barks loud.
นึ่ คือ สุนัข ของฉัน ตัวที่ เห่า เสียงดัง
< คำว่า which แทนคำว่า dog >

 • This is the car. นี่คือรถยนต์
 • I drive it to work every day.

สามารถเชื่อมประโยคเป็น

⇒ This is the car which I drive to work every day.
นี่ คือ รถยนต์ คันที่ ฉัน ขับ ไป ทำงาน ทุก วัน
< คำว่า which แทนคำว่า car>

♦ การใช้ That

That ใช้กับ คน สัตว์ สิ่งของ ได้หมดเลย ใช้บ่อยในภาษาพูด

 หลักการใช้ That

⇒ He is my friend that knows me well.
เขา คือ เพื่อน ของฉัน ที่ รู้จัก ฉัน ดี
< คำว่า that แทนคำว่า friend >

⇒ I like the girl that lives next door.
ฉัน ชอบ ผู้หญิง ที่ อาศัยอยู่ บ้าน ถัดไป
< คำว่า that แทนคำว่า girl >

⇒ This is my dog that barks loud.
นึ่ คือ สุนัข ของฉัน ตัวที่ เห่า เสียงดัง
< คำว่า that แทนคำว่า dog >

⇒ I like the car that is red.
ฉัน ชอบ รถยนต์ คันที่ สีแดง
< คำว่า that แทนคำว่า car>

การใช้ who which that ใน relative clause ก็ประมาณนี้แหละครับ แต่ยังมีอีกประเด็นที่ต้องไปเรียนต่อให้จบ เพราะเป็นเรื่องเดียวกันคือ

การใช้ who which that ใน restrictive relative clause & non- restrictive relative clause

การใช้ Relative clause

โห..แค่ชื่อก็งงแล้ว ไม่ต้องงงนะครับ จะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ เอาให้เคลียร์ก็แล้วกัน

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 327

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *