หลักการใช้ Passive Voice ใน Present Simple Tense มีหลักการดังต่อไปนี้

ก่อนที่จะเรียนรู้หลักการใช้ Passive Voice ใน Present Simple Tense คิดว่าทุกคนคงได้เรียนรู้เรื่อง Present Simple Tense มาแล้วนะครับ หลักการใช้ก็เหมือนกันครับ

passive voice ใน present simple tense

Passive Voice ใน Present Simple Tense

  • ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงทั่วไป

โครงสร้าง

S + is, am, are, + V3

ประธาน + is, am, are + กริยาช่องสาม

ประธานตัวไหนใช้ is, am, are คลิกที่นี่เพื่อเข้าไปศึกษา

สำหรับโครงสร้างของ Passive Voice ต้องมี Verb to be อยู่ด้วยเสมอ คือ is, am, are/ was, were/ been / be  คอยสังเกตเอาแล้วกันว่านำไปใช้กันอย่างไรบ้าง

ตัวอย่างประโยค

บางตัวอย่างต่อไปนี้อ่านแล้วอาจจะงงๆนิดหนึ่ง ก็ขอให้เข้าใจว่านี่คือโครงสร้างของภาษาอังกฤษที่แตกต่างจากภาษาเรานะครับ

Rice is grown in rainy season.
ข้าวถูกปลูกในฤดูฝน (ใครปลูกไม่สน สนแต่ว่าปลูกเมื่อไหร่)

Rice is grown by Thai people.
ข้าวถูกปลูกโดยคนไทย (ปลูกเมื่อไหร่ไม่สน สนแต่ว่าใครปลูก)

Rice is grown in China, India, Thailand, Vietnam etc.
ข้าวถูกปลูกในประเทศจีน อินเดีย ไทย เวียดนาม และอื่นๆ
ประโยคด้านบนนี้หมายถึง ประเทศที่ปลูกข้าวได้แก่ จีน อินเดีย ไทย เวียดนาม และประเทศอื่นๆ

These chairs are made of wood.
เก้าอี้เหล่านี้ถูกทำด้วยไม้
หมายความว่า เก้าอี้เหล่านี้ทำด้วยไม้ เมื่อแปลเป็นภาษาไทยให้ตัดคำว่าถูกออก ไม่เช่นนั้นจะดูพิลึก ไม่เป็นภาษาไทย ตัวอย่างต่อไปนี้ก็เช่นกัน

This car is imported from Japan and those cars are imported from Italy.
รถคันนี้ถูกนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น และรถเหล่านั้นถูกนำเข้ามาจากประเทศอิตาลี่

 Harry Potter is written by J. K. Rolling.
หนังสือแฮรี่พอตเตอร์ถูกเขียนโดย เจเค โรลลิ่ง

ยกตัวอย่างให้ดูแค่นี้แล้วกัน ให้จำไว้ว่าถ้ามี is am are นำหน้า แล้วตามด้วยกริยาช่อง 3 เมื่อไหร่ แสดงว่าเป็นประโยค Passive Voice ใน Present Simple Tense ที่เอาไว้บอกกล่าวเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริงทั่วไป

ประโยคปฏิเสธและคำถาม

คล้ายกับหลักการใช้ is am are เป๊ะเลย ดูตัวอย่าง

These chairs are made of wood. บอกเล่า

These chairs are not made of wood. (ปฏิเสธ)

Are these chairs made of wood? (คำถาม)
Yes, they are.
No, they aren’t.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 243

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

One thought on “หลักการใช้ Passive Voice ใน Present Simple Tense มีหลักการดังต่อไปนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *