Adjective คืออะไร รวมคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยมี 120 คำ พร้อมคำอ่านคำแปล

คําคุณศัพท์ adjective คืออะไร : คําคุณศัพท์ภาษาอังกฤษมีหน้าที่ขยายหรืออธิบายลักษณะของคำนาม คล้ายกับภาษาไทย เช่น big dog หมาตัวใหญ่ คำว่า big คือคำคุณศัพท์ ไว้อธิบายลักษณะของ dog ให้รู้ว่า dog ตัวใหญ่  

adjective คือ

หัวข้อในการเรียนรู้คำ adjective

 • Adjective คืออะไร
 • หลักการใช้ Adjective
 • ระดับของ Adjective
 • Adjective ที่ใช้บ่อย

♦  Adjective คืออะไร

คำคุณศัพท์ หรือ adjective อ่านว่า “แอ็ดเจ็คทิฝ” ตัวย่อคือ adj  เป็นคำชนิดหนึ่งใน Part of speech ทั้ง 8 ชนิด

♦ หลักการใช้ adjective

◊ Adjective Function  (หน้าที่ของคำคุณศัพท์)

อย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าคําคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ดี จะทำหน้าที่ขยายคำนาม คือ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เพื่อบอกให้รูว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร เช่น สูง ต่ำ ดำ ขาว เป็นต้น ซึ่งเป็นการอธิบายขยายความเพิ่มเติมเพื่อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนั่นเอง เช่น

 • The boy is small. เด็กผู้ชาย ตัวเล็ก
 • A cat is black and white. แมว มีสีดำและขาว
 • The big car is expensive. รถยนต์ คันใหญ่ ราคาแพง
 • The flower smells good. ดอกไม้ กลิ่นหอม
 • The school is beautiful. โรงเรียน สวย

จากตัวอย่างด้านบน เราจะเห็นได้ว่า คําคุณศัพท์ทำหน้าที่ขยายคำนามให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น รู้ว่าเด็กผู้ชายตัวเล็กนะ แมวมีสีสันแบบนี้นะ รถยนต์คันใหญ่หรือเล็ก และโรงเรียนสวยหรือขี้เหร่ เป็นต้น

◊ Adjective Position (ตำแหน่งของคำคุณศัพท์)

ทีนี้เราจะมาพูดถึงตำแหน่งของคํา adjective กันบ้าง ตำแหน่งของ adjective  จะวางอยู่ 3 ตำแหน่งหลักๆดังนี้

 1. หน้าคำนาม
 2. หลัง Verb to be
 3. หลัง Linking verb

» Adjective วางหน้าคำนาม

คำคุณศัพท์วางหน้าคำนามที่มันขยาย เช่น

 • The black dog is running. หมา สีดำ กำลังวิ่ง
 • The small boy is playing football. เด็กชาย ตัวเล็ก กำลังเล่น ฟุตบอล
 • The beautiful girl is in the room. สาว สวย อยู่ ใน ห้อง
 • I can’t see the green bird. ฉัน ไม่สามารถ มองเห็น นก สีเขียว
 • She likes the pink dress. หล่อน ชอบ ชุด สีชมพู

» Adjective ตามหลัง Verb to be

คำคุณศัพท์วางไว้หลัง verb to be (be, is, am, are, was, were, been) เช่น

 • It will be good for you. มัน จ ะดี สำหรับ คุณ
 • I am smart. ผมฉลาด
 • The girl is lovely. เด็กหญิง น่ารัก
 • We are strong. พวกเรา แข็งแรง
 • She was happy yesterday. เมื่อวาน หล่อน มีความสุข
 • They were lucky. พวกเขา โชคดี
 • Jan has been sad since her cat died. เจน เศร้า ตั้งแต่ แมว ของหล่อน ตาย

» Adjective ตามหลัง Linking verb

คำคุณศัพท์วางไว้หลัง Linking verb (กริยาเชื่อม) เช่น

 • You look good today. วันนี้ คุณ ดู ดี
 • That sounds nice. นั่น ฟังดู ดีจัง
 • The flower smells good. ดอกไม้ มีกลิ่น หอม
 • My dream came true. ฝัน ของฉัน กลายเป็น จริง
 • I feel sorry for that boy. ฉัน รู้สึก สงสาร เด็ก คนนั้น

♦ ระดับของ Adjective

Adjective แบ่งออกเป็น 3 ระดับหรือ 3 ขั้นด้วยกัน คือ

◊ คุณศัพท์ขั้นปกติ หรือขั้นเท่ากัน  (A positive adjective) 

ขั้นปกติ คือ การใช้คำคุณศัพท์บรรยายสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่เปรียบเทียบกับใครที่ไหน เช่น

 • A cat is big. แมวตัวหนึ่ง ใหญ่
 • A man is tall. ชายคนหนึ่ง ตัวสูง

หรือถ้าเปรียบเทียบสองสิ่งเท่ากันจะเรียกว่า ขั้นเท่ากัน เช่น

 • A cat is as big as a dog. แมว ใหญ่ เท่ากับ หมา
 • A man is as tall as a woman. ผู้ชาย สูง เท่ากับ ผู้หญิง

◊ คุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative Adjective)  

ขั้นกว่าคือ การเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่ง ว่าสิ่งไหน สูง ต่ำ สั้น ยาว เล็ก ใหญ่…..กว่ากัน เช่น

 • A cat is bigger than a mouse. แมว ใหญ่กว่า หนู
 • A man is taller than a woman. ผู้ชาย สูงกว่า ผู้หญิง

◊ คำคุณศัพท์ขั้นที่สุด (Superlative adjective)  

ขั้นที่สุด หรือสูงสุด คือ การเปรียบเทียบตั้งแต่สามขึ้นไป แล้วปรากฏว่า มีสิ่งหนึ่งที่ สูง ต่ำ สั้น ยาว เล็ก ใหญ่….กว่าเพื่อนเลย เช่น

 • A cat is the biggest animal in this room. แมวเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในห้องนี้ (ออกจากห้องนี้แล้วคงไม่ใช่)
 • Somchai is the tallest man in class. สมชายตัวสูงที่สุดให้ห้อง (เฉพาะห้องนี้นะครับ)

 เรียนเพิ่มเติมเรื่อง  ⇒ การเปรียบเทียบ Comparison ⇐ 

 เรียนเพิ่มเติมเรื่อง  ⇒ เรียงลำดับ Adjective order ⇐ 

คำคุณศัพท์ที่ใช้บ่อย 120 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

1 absent แอ๊บเซินท ขาด (เรียน, งาน)
2 afraid อะเฟรด กลัว
3 back แบ๊ค หลัง
4 bad แบด เลว
5 beautiful บิ๊วทิฟุล สวย
6 better เบ็ทเทอะ ดีกว่า
7 big บิก ใหญ่
8 black แบล็ค ดำ
9 boring บ๊อริง น่าเบื่อ
10 bright ไบร๊ท สว่าง, ฉลาด
11 broad บรอด กว้าง
12 broken โบร๊เคิน แตก
13 cloudy คล๊าวดิ มีเมฆมาก
14 cold โคลด หนาว
15 cool คูล เย็น
16 crazy เคร๊สิ บ้าคลั่ง
17 curly เค๊อลิ หยิก
18 daily เด๊ลิ รายวัน
19 dangerous เด๊นจะเริส อันตราย
20 dark ดาค มืด
21 deep ดีพ ลึก
22 difficult ดิ๊ฟฟิเคิลท ยาก
23 dirty เด๊อทิ สกปรก
24 dry ดราย แห้ง
25 easy อี๊สิ ง่าย
26 empty เอ็มทิ ว่างเปล่า
27 excellent เอ็กซะเลินท ยอดเยี่ยม
28 excited อิกไซ๊เท็ด ตื่นเต้น
29 expensive อิกซเป็นซิฝ แพง
30 famous เฟ็เมิส มีชื่อเสียง
31 fast ฟาสท เร็ว
32 fat แฟ็ท อ้วน
33 fault ฟ๊อลท เท็จ
34 final ไฟ๊เนิล สุดท้าย
35 fine ไฟน ดี
36 first เฟิสท ลำดับแรก
37 free ฟรี อิสระ, เปล่า
38 fresh เฟร็ช สดชื่น
39 friendly เฟร็นลิ เป็นมิตร
40 full ฟุล เต็ม
41 funny ฟั๊นนิ ตลก
42 gentle เจ็นเทิล อ่อนโยน
43 glad แกลด ดีใจ
44 good กุด ดี
45 gray เกร สีเทา
46 great เกรท เยี่ยม
47 greedy กรี๊ดิ ตะกละ
48 green กรีน เขียว
49 half ฮาฟ ครึ่ง
50 handsome แฮ๊นเซิม หล่อ
51 happy แฮ๊พพิ มีความสุข
52 hard ฮาด แข็ง, ยาก
53 heavy เฮ็ฝฝิ หนัก
54 healthy เฮ็ลธิ มีสุขภาพดี
55 high ไฮ สูง
56 hot ฮ็อท ร้อน
57 hungry ฮั๊งกริ หิว
58 kind ไคด ใจดี
59 large ลาจ กว้าง
60 last ลาสท สุดท้าย, ..ทีแล้ว
61 late เลท สาย
62 lazy เล๊สิ ขี้เกียจ
63 left เล็ฟท ซ้าย
64 light ไลท สว่าง
65 little ลิ๊ทเทิล เล็ก
66 long ลอง ยาว
67 loose ลูส หลวม
68 loud ลาด เสียงดัง
69 low โล ต่ำ
70 lucky ลัคคิ โชคดี
71 many เม็นนิ มาก
72 narrow แน๊โร แคบ
73 new นิว ใหม่
74 nice ไนซ ดี
75 noisy น๊อยสิ มีเสียงดัง
76 old โอลด แก่
77 perfect เพ๊อเฟ็คท สมบูรณ์แบบ
78 poor พอ จน
79 pretty พริททิ สวย
80 quick ควิก เร็ว
81 quiet ไคว๊เยิท เงียบ
82 rainy เร๊นนิ มีฝนตกชุก
83 red เรด แดง
84 rich ริช รวย
85 right ไรท ถูก,ขวา
86 round ราวด กลม
87 sad แซด เศร้า
88 safe เซฟ ปลอดภัย
89 short ชอท สั้น
90 slow สโล ช้า
91 small สมอล เล็ก
92 snowy สโน๊วิ มีหิมะตก
93 sorry ซ้อริ เสียใจ
94 sour เซ๊าเวอะ เปรี้ยว
95 straight สเตรท ตรง
96 strange สเตรนจ แปลก
97 strong สตรอง แข็งแรง
98 sunny ซั๊นนิ มีแดดออก
99 sweet สวีท หวาน
100 tall ทอล สูง
101 thick ธิค หนา
102 thin ธิน บาง, ผอม
103 tight ไทท แน่น
104 tiny ไท๊นิ เล็ก
105 tired ไท๊เยิด เหนื่อย
106 tough ทัฟ เหนียว
107 true ทรู จริง
108 ugly อั๊กลิ น่าเกลียด
109 warm วอม อุ่น
110 weak วีค อ่อนแอ
111 well เว็ล ดี
112 wet เว็ท เปียก
113 white ไวท ขาว
114 wide ไวด กว้าง
115 windy วิ๊นดิ มีลมพัด
116 wise ไวส ฉลาด
117 wrong รอง ผิด
118 yellow เย็ลโล เหลือง
119 young ยัง เป็นเด็ก
120 your ยัว ของคุณ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 1271

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

3 thoughts on “Adjective คืออะไร รวมคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยมี 120 คำ พร้อมคำอ่านคำแปล

 1. มาลินี เอี่ยมเอก says:

  ทักษะการเขียนง่ายมากเลยค่ะเข้าใจง่ายมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *