Adjective คืออะไร รวมคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยมี 120 คำ พร้อมคำอ่านคำแปล

3
11217

คําคุณศัพท์ adjective คืออะไร : คําคุณศัพท์ภาษาอังกฤษมีหน้าที่ขยายหรืออธิบายลักษณะของคำนาม คล้ายกับภาษาไทย เช่น big dog หมาตัวใหญ่ คำว่า big คือคำคุณศัพท์ ไว้อธิบายลักษณะของ dog ให้รู้ว่า dog ตัวใหญ่  

adjective คือ

หัวข้อในการเรียนรู้คำ adjective

 • Adjective คืออะไร
 • หลักการใช้ Adjective
 • ระดับของ Adjective
 • Adjective ที่ใช้บ่อย

♦  Adjective คืออะไร

คำคุณศัพท์ หรือ adjective อ่านว่า “แอ็ดเจ็คทิฝ” ตัวย่อคือ adj  เป็นคำชนิดหนึ่งใน Part of speech ทั้ง 8 ชนิด

♦ หลักการใช้ adjective

◊ Adjective Function  (หน้าที่ของคำคุณศัพท์)

อย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าคําคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ดี จะทำหน้าที่ขยายคำนาม คือ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เพื่อบอกให้รูว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร เช่น สูง ต่ำ ดำ ขาว เป็นต้น ซึ่งเป็นการอธิบายขยายความเพิ่มเติมเพื่อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนั่นเอง เช่น

 • The boy is small. เด็กผู้ชาย ตัวเล็ก
 • A cat is black and white. แมว มีสีดำและขาว
 • The big car is expensive. รถยนต์ คันใหญ่ ราคาแพง
 • The flower smells good. ดอกไม้ กลิ่นหอม
 • The school is beautiful. โรงเรียน สวย

จากตัวอย่างด้านบน เราจะเห็นได้ว่า คําคุณศัพท์ทำหน้าที่ขยายคำนามให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น รู้ว่าเด็กผู้ชายตัวเล็กนะ แมวมีสีสันแบบนี้นะ รถยนต์คันใหญ่หรือเล็ก และโรงเรียนสวยหรือขี้เหร่ เป็นต้น

◊ Adjective Position (ตำแหน่งของคำคุณศัพท์)

ทีนี้เราจะมาพูดถึงตำแหน่งของคํา adjective กันบ้าง ตำแหน่งของ adjective  จะวางอยู่ 3 ตำแหน่งหลักๆดังนี้

 1. หน้าคำนาม
 2. หลัง Verb to be
 3. หลัง Linking verb

» Adjective วางหน้าคำนาม

คำคุณศัพท์วางหน้าคำนามที่มันขยาย เช่น

 • The black dog is running. หมา สีดำ กำลังวิ่ง
 • The small boy is playing football. เด็กชาย ตัวเล็ก กำลังเล่น ฟุตบอล
 • The beautiful girl is in the room. สาว สวย อยู่ ใน ห้อง
 • I can’t see the green bird. ฉัน ไม่สามารถ มองเห็น นก สีเขียว
 • She likes the pink dress. หล่อน ชอบ ชุด สีชมพู

» Adjective ตามหลัง Verb to be

คำคุณศัพท์วางไว้หลัง verb to be (be, is, am, are, was, were, been) เช่น

 • It will be good for you. มัน จ ะดี สำหรับ คุณ
 • I am smart. ผมฉลาด
 • The girl is lovely. เด็กหญิง น่ารัก
 • We are strong. พวกเรา แข็งแรง
 • She was happy yesterday. เมื่อวาน หล่อน มีความสุข
 • They were lucky. พวกเขา โชคดี
 • Jan has been sad since her cat died. เจน เศร้า ตั้งแต่ แมว ของหล่อน ตาย

» Adjective ตามหลัง Linking verb

คำคุณศัพท์วางไว้หลัง Linking verb (กริยาเชื่อม) เช่น

 • You look good today. วันนี้ คุณ ดู ดี
 • That sounds nice. นั่น ฟังดู ดีจัง
 • The flower smells good. ดอกไม้ มีกลิ่น หอม
 • My dream came true. ฝัน ของฉัน กลายเป็น จริง
 • I feel sorry for that boy. ฉัน รู้สึก สงสาร เด็ก คนนั้น

♦ ระดับของ Adjective

Adjective แบ่งออกเป็น 3 ระดับหรือ 3 ขั้นด้วยกัน คือ


◊ คุณศัพท์ขั้นปกติ หรือขั้นเท่ากัน  (A positive adjective) 

ขั้นปกติ คือ การใช้คำคุณศัพท์บรรยายสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่เปรียบเทียบกับใครที่ไหน เช่น

 • A cat is big. แมวตัวหนึ่ง ใหญ่
 • A man is tall. ชายคนหนึ่ง ตัวสูง

หรือถ้าเปรียบเทียบสองสิ่งเท่ากันจะเรียกว่า ขั้นเท่่ากัน เช่น

 • A cat is as big as a dog. แมว ใหญ่ เท่ากับ หมา
 • A man is as tall as a woman. ผู้ชาย สูง เท่ากับ ผู้หญิง

◊ คุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative Adjective)  

ขั้นกว่าคือ การเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่ง ว่าสิ่งไหน สูง ต่ำ สั้น ยาว เล็ก ใหญ่…..กว่ากัน เช่น

 • A cat is bigger than a mouse. แมว ใหญ่กว่า หนู
 • A man is taller than a woman. ผู้ชาย สูงกว่า ผู้หญิง

◊ คำคุณศัพท์ขั้นที่สุด (Superlative adjective)  

ขั้นที่สุด หรือสูงสุด คือ การเปรียบเทียบตั้งแต่สามขึ้นไป แล้วปรากฏว่า มีสิ่งหนึ่งที่ สูง ต่ำ สั้น ยาว เล็ก ใหญ่….กว่าเพื่อนเลย เช่น

 • A cat is the biggest animal in this room. แมวเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในห้องนี้ (ออกจากห้องนี้แล้วคงไม่ใช่)
 • Somchai is the tallest man in class. สมชายตัวสูงที่สุดให้ห้อง (เฉพาะห้องนี้นะครับ)

 เรียนเพิ่มเติมเรื่อง  ⇒ การเปรียบเทียบ Comparison ⇐ 

 เรียนเพิ่มเติมเรื่อง  ⇒ เรียงลำดับ Adjective order ⇐ 

คำคุณศัพท์ที่ใช้บ่อย 120 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

1absentแอ๊บเซินทขาด (เรียน, งาน)
2afraidอะเฟรดกลัว
3backแบ๊คหลัง
4badแบดเลว
5beautifulบิ๊วทิฟุลสวย
6betterเบ็ทเทอะดีกว่า
7bigบิกใหญ่
8blackแบล็คดำ
9boringบ๊อริงน่าเบื่อ
10brightไบร๊ทสว่าง, ฉลาด
11broadบรอดกว้าง
12brokenโบร๊เคินแตก
13cloudyคล๊าวดิมีเมฆมาก
14coldโคลดหนาว
15coolคูลเย็น
16crazyเคร๊สิบ้าคลั่ง
17curlyเค๊อลิหยิก
18dailyเด๊ลิรายวัน
19dangerousเด๊นจะเริสอันตราย
20darkดาคมืด
21deepดีพลึก
22difficultดิ๊ฟฟิเคิลทยาก
23dirtyเด๊อทิสกปรก
24dryดรายแห้ง
25easyอี๊สิง่าย
26emptyเอ็มทิว่างเปล่า
27excellentเอ็กซะเลินทยอดเยี่ยม
28excitedอิกไซ๊เท็ดตื่นเต้น
29expensiveอิกซเป็นซิฝแพง
30famousเฟ็เมิสมีชื่อเสียง
31fastฟาสทเร็ว
32fatแฟ็ทอ้วน
33faultฟ๊อลทเท็จ
34finalไฟ๊เนิลสุดท้าย
35fineไฟนดี
36firstเฟิสทลำดับแรก
37freeฟรีอิสระ, เปล่า
38freshเฟร็ชสดชื่น
39friendlyเฟร็นลิเป็นมิตร
40fullฟุลเต็ม
41funnyฟั๊นนิตลก
42gentleเจ็นเทิลอ่อนโยน
43gladแกลดดีใจ
44goodกุดดี
45grayเกรสีเทา
46greatเกรทเยี่ยม
47greedyกรี๊ดิตะกละ
48greenกรีนเขียว
49halfฮาฟครึ่ง
50handsomeแฮ๊นเซิมหล่อ
51happyแฮ๊พพิมีความสุข
52hardฮาดแข็ง, ยาก
53heavyเฮ็ฝฝิหนัก
54healthyเฮ็ลธิมีสุขภาพดี
55highไฮสูง
56hotฮ็อทร้อน
57hungryฮั๊งกริหิว
58kindไคดใจดี
59largeลาจกว้าง
60lastลาสทสุดท้าย, ..ทีแล้ว
61lateเลทสาย
62lazyเล๊สิขี้เกียจ
63leftเล็ฟทซ้าย
64lightไลทสว่าง
65littleลิ๊ทเทิลเล็ก
66longลองยาว
67looseลูสหลวม
68loudลาดเสียงดัง
69lowโลต่ำ
70luckyลัคคิโชคดี
71manyเม็นนิมาก
72narrowแน๊โรแคบ
73newนิวใหม่
74niceไนซดี
75noisyน๊อยสิมีเสียงดัง
76oldโอลดแก่
77perfectเพ๊อเฟ็คทสมบูรณ์แบบ
78poorพอจน
79prettyพริททิสวย
80quickควิกเร็ว
81quietไคว๊เยิทเงียบ
82rainyเร๊นนิมีฝนตกชุก
83redเรดแดง
84richริชรวย
85rightไรทถูก,ขวา
86roundราวดกลม
87sadแซดเศร้า
88safeเซฟปลอดภัย
89shortชอทสั้น
90slowสโลช้า
91smallสมอลเล็ก
92snowyสโน๊วิมีหิมะตก
93sorryซ้อริเสียใจ
94sourเซ๊าเวอะเปรี้ยว
95straightสเตรทตรง
96strangeสเตรนจแปลก
97strongสตรองแข็งแรง
98sunnyซั๊นนิมีแดดออก
99sweetสวีทหวาน
100tallทอลสูง
101thickธิคหนา
102thinธินบาง, ผอม
103tightไททแน่น
104tinyไท๊นิเล็ก
105tiredไท๊เยิดเหนื่อย
106toughทัฟเหนียว
107trueทรูจริง
108uglyอั๊กลิน่าเกลียด
109warmวอมอุ่น
110weakวีคอ่อนแอ
111wellเว็ลดี
112wetเว็ทเปียก
113whiteไวทขาว
114wideไวดกว้าง
115windyวิ๊นดิมีลมพัด
116wiseไวสฉลาด
117wrongรองผิด
118yellowเย็ลโลเหลือง
119youngยังเป็นเด็ก
120yourยัวของคุณ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 175

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....