คำคุณศัพท์ขั้นปกติ กว่า ที่สุด – Comparative/ Superlative Adjective

การเปรียบเทียบ (comparison) ภาษาอังกฤษจะยากกว่าภาษาไทยตรงที่มีหลักการเติม er กับ est ที่ท้ายคำ ซึ่งภาษาไทยจะใช้คำว่ากว่า กับที่สุดทุกคำไม่ว่าจะเป็นคำคุณศัพท์ตัวไหนก็ตาม

วันนี้เราจะมาดูการเปรียบเทียบขั้นกว่า (comparative) และขั้นที่สุด (superlative) ในหลักภาษาอังกฤษกัน

การเปรียบเทียบคุณศัพท์

♦ การเปรียบเทียบ comparative and superlative

◊ Comparative หรือ comparison คืออะไร มีกี่ระดับ

 1. คุณศัพท์ขั้นเท่ากัน  (Positive adjective)
 2. คุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative Adjective)
 3. คำคุณศัพท์ขั้นที่สุด (Superlative adjective)

Comparative หรือ comparison คือ การเปรียบเทียบ  การเปรียบเทียบก็มี 3 ระดับนะครับ

ในระดับ Positive  ถือว่าง่ายสุดแล้ว เพราะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงคำคุณศัพท์เลย แค่เอา as…as มาประกอบแค่นั้นเอง แต่ก็ถือว่าเป็นฐานสำคัญสำหรับเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นที่สุด (comparative and superlative)

คุณศัพท์คืออะไร ก็ได้เรียนรู้ไปแล้วในหัวข้อ Parts of Speech นะครับ

◊ คุณศัพท์ขั้นเท่ากัน (Positive adjective) คืออะไร 

โดยปกติการใช้คำคุณศัพท์บรรยายสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่เปรียบเทียบกับใครที่ไหนจะเป็นการพูดถึงสิ่งๆเดียว เช่น

→ A cat is big. แมวตัวหนึ่ง ใหญ่

→ A man is tall. ชายคนหนึ่ง ตัวสูง

→ This car is expensive. รถยนต์คันนี้ ราคาแพง

→ The water in this pot is hot. น้ำในหม้อใบนี้ ร้อน

แต่ในขั้น Positive การเปรียบเทียบในขั้นเท่ากัน บ้างก็เรียกขั้นปกติ จะเปรียบเทียบสองสิ่งที่มีอะไรๆเหมือนกันทุกประการ โดยการเอา as…as มาคั่น เช่น

→ A cat is as big as a dog. แมว ใหญ่ เท่ากับ หมา

→ A man is as tall as a woman. ผู้ชาย ตัวสูงเท่ากับ ผู้หญิง

→ This car is as expensive as that car. รถยนต์คันนี้ ราคาแพงเท่ากับ รถคันนั้น

เป็นไงครับ ง่ายเลยใช่ไหมครับ แค่เอา as…as มาคร่อมคำคุณศัพท์แค่นั้นเอง

◊ คุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative Adjective) คืออะไร

ขั้นกว่าคือ การเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่ง ว่าสิ่งไหน สูง ต่ำ สั้น ยาว เล็ก ใหญ่…..กว่ากัน เช่น

→ A cat is bigger than a mouse. แมว ใหญ่กว่า หนู

→ A man is taller than a woman. ผู้ชาย สูงกว่า ผู้หญิง

→ This car is more expensive than that car.  รถยนต์คันนี้ แพงกว่า คันนั้น

→ The water in this pot is hotter than water in that pot.  น้ำในหม้อใบนี้ ร้อนกว่า น้ำในหม้อใบนั้น

สังเกตได้ว่า คำว่า กว่า ในภาษาอังกฤษคือการเติม -er than หรือบางที ใช้ more – than เอ๊ะยังไงกัน เดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้านล่างนะครับ

◊ คำคุณศัพท์ขั้นที่สุด (Superlative adjective) คืออะไร

ขั้นที่สุด หรือสูงสุด คือ การเปรียบเทียบตั้งแต่สามขึ้นไป แล้วปรากฏว่า มีสิ่งหนึ่งที่ สูง ต่ำ สั้น ยาว เล็ก ใหญ่….กว่าเพื่อนเลย เช่น

→ A cat is the biggest animal in this room. แมวเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในห้องนี้ (ออกจากห้องนี้แล้วคงไม่ใช่)

→ Somchai is the tallest man in class. สมชายตัวสูงที่สุดให้ห้อง (เฉพาะห้องนี้นะครับ)

→ This is the most expensive car in Thailand.  นี่คือรถยนต์ ที่แพงที่สุดในไทย

สังเกตได้ว่า คำว่า ที่สุด เป็นการเติม -est หรือ the most – ทำไมเป็นเช่นนั้น มันมีกฎเกณฑ์การใช้อยู่ครับ

◊ การทำคำคุณศัพท์ให้เป็นขั้นกว่า และขั้นที่สุด

ให้จำง่ายๆข้อแรกก่อนเลยคือ เติม -er ในขั้นกว่า และ  the  – est สำหรับขั้นที่สุด เช่น

ขั้นปกติขั้นกว่าขั้นที่สุด
tall สูงtaller สูงกว่าthe tallest สูงที่สุด
small เล็กsmaller เล็กกว่าthe smallest เล็กที่สุด
short สั้นshorter สั้นกว่าthe shortest สั้นที่สุด
long ยาวlonger ยาวกว่าthe longest ยาวที่สุด
old แก่older แก่กว่าthe oldest แก่ที่สุด
cheap ถูกcheaper ถูกกว่าthe cheapest ถูกที่สุด

I am taller than you.
ฉันสูงกว่าคุณ

She is older than my mom.
หล่อนสูงกว่าแม่ของฉัน

This is the cheapest shirt.
นี่คือเสื้อเชิ้ตที่ราคาถูกที่สุด

ง่ายจัง เติมเอาอย่างนี้ทุกตัวหรือเปล่า ….ไม่ใช่ครับ ต้องมีกฎกติกานิดนึง อ่านกฎเกณฑ์ด้านล่างต่อเลยครับ

♥ กฎการเติม  -er และ -est

ขั้นปกติขั้นกว่าขั้นที่สุด
cute น่ารัก cuter น่ารักกว่าthe cutest น่ารักที่สุด
nice ดีnicer ดีกว่า the nicest ดีที่สุด
safe ปลอดภัยsafer ปลอดภัยกว่า the safest ปลอดภัยที่สุด
wide กว้างwider กว้างกว่า the widest กว้างที่สุด
 • คำที่ลงท้ายด้วย e ให้เติม-r -st เช่น
 • คำที่มีสระเสียงสั้นตัวเดียว และตัวสะกดตัวเดียว  ถ้าคุณสมบัติครบสองข้อนี้ ให้เติมตัวสะกดอีกตัวเข้าไป แล้วเติม -er -est เช่น
ขั้นปกติขั้นกว่าขั้นที่สุด
big  ใหญ่bigger ใหญ่กว่าthe biggest ใหญ่ที่สุด
hot ร้อนhotter ร้อนกว่า the hottest ร้อนที่สุด
thin ผอมthinner ผอมกว่า the thinnest ผอมที่สุด
fat อ้วนfatter อ้วยกว่า the fattest อ้วนที่สุด
sad เศร้าsadder เศร้ากว่า the saddest เศร้าที่สุด

The dog is bigger than the cat.
หมาใหญ่กว่าแมว

Today is hotter than yesterday.
วันนี้ร้อนกว่าเมื่อวาน

Lucy is the thinnest girl.
ลูซี่เป็นผู้หญิงที่ผอมที่สุด

 • คำลงท้ายด้วย y  ให้ตัด y ออก แล้วเติม -ier -iest เช่น
ขั้นปกติขั้นกว่าขั้นที่สุด
dirty สกปรกdirtier สกปรกกว่าthe dirtiest สกปรกที่สุด
dry แห้งdrier แห้งกว่าthe driest แห้งที่สุด
funny ตลกfunnier ตลกกว่าthe funniest ตลกที่สุด
lucky โชคดีluckier โชคดีกว่าthe luckiest โชคดีที่สุด
noisy เสียงดังnoisier เสียงดังกว่าthe noisiest เสียงดังที่สุด

My car is dirtier than your car.
รถของฉันสกปรกกว่ารถของคุณ

Tom is funnier than Sam.
ทอมตลกกว่าแซม

You are the luckiest boy.
คุณคือเด็กผู้ชายที่โชคดีที่สุด

 • คำสองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย -ed, -ful, -ing, -less, -ous ให้ใช้ more..than  และ the most ข้างหน้า เช่น
ขั้นปกติขั้นกว่าขั้นที่สุด
 worried เป็นกังวลmore worried กังวลกว่าthe most worried กังวลที่สุด
 helpful ชอบช่วยเหลือmore helpful ชอบช่วยเหลือกว่าthe most helpful ชอบช่วยเหลือที่สุด
 boring น่าเบื่อmore boring น่าเบื่อกว่าthe most boring น่าเบื่อที่สุด
 useless ไร้ประโยชน์more useless ไร้ประโยชน์กว่าthe most useless ไร้ประโยชน์ที่สุด
famous มีชื่อเสียงmore famous มีชื่อเสียงกว่าthe most famous มีชื่อเสียงที่สุด

He is more worried than last time.
เขากังวลกว่าครั้งที่แล้ว

This book is more boring than that book.
หนังสือเล่มนี้น่าเบื่อกว่าหนังสือเล่มนั้น

William is the most famous man in town.
วิลเลี่ยมเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมือง

 • คำที่มีสามพยางค์ขึ้นไป ให้ใช้ more..than และ the most ข้างหน้า เช่น
ขั้นปกติขั้นกว่าขั้นที่สุด
beautiful สวยmore beautiful สวยกว่าthe most beautiful สวยที่สุด
important สำคัญmore important สำคัญกว่าthe most important  สำคัญที่สุด
expensive แพงmore expensive แพงกว่าthe most expensive แพงที่สุด
dangerous อันตรายmore dangerous อันตรายกว่าthe most dangerous อันตรายที่สุด
difficult ยากmore difficult ยากกว่าthe most difficult ยากที่สุด

You are more important than anything.
คุณสำคัญกว่าสิ่งใดๆ

BMW is more expensive than Toyota.
บีเอ็มดับเบิลยู แพงกว่า โตโยต้า

This is the most difficult test.
นี่คือบททดสอบที่ยากที่สุด

 • คำเหล่านี้เป็นข้อยกเว้นพิเศษ ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์
ขั้นปกติขั้นกว่าขั้นที่สุด
good ดีbetter ดีกว่าthe best ดีที่สุด
bad เลว, แย่worse เลวกว่า, แย่กว่าthe worst เลวที่สุด, แย่ที่สุด
far ไกลfarther ไกลกว่าthe farthest ไกลที่สุด
little น้อยless น้อยกว่าthe least น้อยที่สุด
many มากmore มากกว่าthe most มากที่สุด

My bike is better than your bike.
จักรยานของฉันดีกว่าของคุณ

This year is worse than last year.
ปีนี้แย่กว่าปีที่แล้ว

This year is the best year.
ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุด

คำคุณศัพท์บางตัวจะไม่มีการเปรียบเทียบ เช่น สีต่างๆ จะไม่มีการพูดสีดำกว่า หรือดำที่สุด

My car is red. รถยนต์ของฉันสีแดง

ถ้าแดงก็คือแดง ไม่มีแดงกว่า ดำกว่า

◊ คำคุณศัพท์ที่ใช้บ่อยมีอะไรบ้าง ดังนี้

absentแอ๊บเซินทขาด (เรียน, งาน)
afraidอะเฟรดกลัว
badแบดเลว
beautifulบิ๊วทิฟุลสวย
betterเบ็ทเทอะดีกว่า
bigบิกใหญ่
blackแบล็คดำ
boringบ๊อริงน่าเบื่อ
brightไบร๊ทสว่าง, ฉลาด
broadบรอดกว้าง
brokenโบร๊เคินแตก
cloudyคล๊าวดิมีเมฆมาก
coldโคลดหนาว
coolคูลเย็น
crazyเคร๊สิบ้าคลั่ง
curlyเค๊อลิหยิก
dailyเด๊ลิรายวัน
deepดีพลึก
difficultดิ๊ฟฟิเคิลทยาก
dirtyเด๊อทิสกปรก
dryดรายแห้ง
dullดัลโง่
easyอี๊สิง่าย
emptyเอ็มทิว่างเปล่า
excellentเอ็กซะเลินทยอดเยี่ยม
excitedอิกไซ๊เท็ดตื่นเต้น
expensiveอิกซเป็นซิฝแพง
fastฟาสทเร็ว
fatแฟ็ทอ้วน
faultฟ๊อลทเท็จ
friendlyเฟร็นลิเป็นมิตร
funnyฟั๊นนิตลก
gentleเจ็นเทิลอ่อนโยน
goodกุดดี
greatเกรทเยี่ยม
greedyกรี๊ดิตะกละ
greenกรีนเขียว
halfฮาฟครึ่ง
handsomeแฮ๊นเซิมหล่อ
happyแฮ๊พพิมีความสุข
healthyเฮ็ลธิมีสุขภาพดี
highไฮสูง
hotฮ็อทร้อน
hungryฮั๊งกริหิว
kindไคดใจดี
largeลาจกว้าง
lateเลทสาย
lazyเล๊สิขี้เกียจ
leftเล็ฟทซ้าย
lightไลทสว่าง
littleลิ๊ทเทิลเล็ก
longลองยาว
looseลูสหลวม
loudลาดเสียงดัง
lowโลต่ำ
luckyลัคคิโชคดี
manyเม็นนิมาก
narrowแน๊โรแคบ
newนิวใหม่
niceไนซดี
noisyน๊อยสิมีเสียงดัง
oldโอลดแก่
perfectเพ๊อเฟ็คทสมบูรณ์แบบ
prettyพริททิสวย
quickควิกเร็ว
quietไคว๊เยิทเงียบ
rainyเร๊นนิมีฝนตกชุก
redเรดแดง
rightไรทถูก,ขวา
roundราวดกลม
sadแซดเศร้า
shortชอทสั้น
slowสโลช้า
smallสมอลเล็ก
snowyสโน๊วิมีหิมะตก
sunnyซั๊นนิมีแดดออก
tallทอลสูง
tightไททแน่น
tinyไท๊นิเล็ก
toughทัฟเหนียว
trueทรูจริง
uglyอั๊กลิน่าเกลียด
warmวอมอุ่น
weakวีคอ่อนแอ
wellเว็ลดี
wetเว็ทเปียก
whiteไวทขาว
wideไวดกว้าง
windyวิ๊นดิมีลมพัด
wiseไวสฉลาด
wrongรองผิด
yellowเย็ลโลเหลือง
youngยังเป็นเด็ก
yourยัวของคุณ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 798

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

6 thoughts on “คำคุณศัพท์ขั้นปกติ กว่า ที่สุด – Comparative/ Superlative Adjective

 1. ด.ช.ศิรชัช says:

  ผมเข้ามาทำการบ้านครับ(คือในหนังสือไม่มีครับ) ได้ประโยชน์มากเลยครับสำหรับความรู้ที่คุณครูมามอบให้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยครับผม

 2. เมยื says:

  ขอบคุณมากๆๆๆค่ะ คุณครูที่รรสอนไม่ค่อนเข้าใจแต่พอเข้ามาในเว็บนี้ เข้าใจแจ่มแจ้ง เลยค้าาา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *