Menu

admin Archive

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 15

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 15 ใกล้จะสำเร็จวรยุทธเบื้องต้นแล้ว ถือว่าเก่งทีเีดียวครับ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษต้องอาศัยความขยันนิดหนึ่งนะครับ ค่อยๆฝึกกันไป ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเอง 

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 14

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 14 ผ่านมาได้หลายด่านแล้ว ถือว่าเก่งทีเดียว การเรียนรู้ภาษาอังกฤษต้องอาศัยความขยันนิดหนึ่งนะครับ ค่อยๆฝึกกันไป ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเอง จะเก่งภายในเวลาอันสั้นนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับ

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 13

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 13 ใกล้จะถึงเส้นชัยกันแล้ว การเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็เหมือนกับภาษาอื่นๆนะครับ ค่อยๆฝึกกันไป ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเอง จะเก่งภายในเวลาอันสั้นนั้นเป็นไปไม่ได้หรอก

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 12

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 12 ใครสามารถเดินทางมาถึงด่านนี้ได้แสดงว่ารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพอสมควรแล้วแหละ แต่ก็ต้องฝึกฝนเพิ่มเติมกันไปเรื่อยๆ นะครับ เพราะภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลที่เราต้องเรียนรู้เพื่อจะได้สื่อสารกับคนทั่วโลก

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 11

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 11 ใครสามารถเดินทางมาถึงด่านนี้ได้แสดงว่าไม่ธรรมดาเหมือนกัน แต่ก็ต้องฝึกฝนกันหน่อยนะครับ เพราะภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยยังไปไม่ถึงไหนกันเลย แต่อย่าลืมว่ายิ่งรู้คำศัพท์มากเท่าไหร่ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะไปได้ไวขึ้นนะครับ

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 10

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 10 เดินทางมาได้เกินครึ่งทางแล้วครับ ตะลุยกันต่อไปครับเพื่อพัฒนาคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษของเราเอง ยิ่งรู้คำศัพท์มากเท่าไหร่ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะไปได้ไวขึ้นนะครับ

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 9

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 9 เดินทางมาได้เกินครึ่งทางแล้วครับ ตะลุยกันต่อไปครับสำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สู้ๆ อย่าพึ่งถอยนะครับในการทำแบบทดสอบ เพื่อพัฒนาคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษของเราเอง

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 8

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 8 เดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วครับ   ตะลุยกันต่อไปครับสำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น อย่าขี้เกียจนะครับในการทำแบบทดสอบ

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 7

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 7 เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้บ่อยระดับกลางๆครับ ขยันฝึกปรืออย่าขี้เกียจนะครับในการทำแบบทดสอบ  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาของเราเอง