gerund and infinitive คืออะไร สรุปไวยากรณ์อังกฤษทั้งสองเรื่องสั้นๆ กระชับ เข้าใจง่าย

ทั้งgerund and infinitive คือเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันนิดนึง เพราะทั้งเรื่องเนี่ย เป็นเรื่องที่เปรียบเทียบกับหลักภาษาไทยแบบเด๊ะๆไม่ได้ แต่ไม่ต้องห่วงนะครับ เดี๋ยวไปดูคำอธิบาย และตัวอย่างประโยคก็คงจะเข้าใจได้ไม่ยาก

gerund and infinitive คือ

gerund and infinitive คือ…

ก่อนอื่นมาดูความหมายของ 2 คำนี้เสียก่อน

 • Gerund คือ คำกริยาที่เติม ing แล้วทำหน้าที่เหมือนคำนาม
 • Infinitive คือ คำกริยาเดิม ที่อยู่ในรูปปกติ หรือกริยาช่อง 1 นั่นเอง

สรุปให้เข้าใจง่ายๆ สั้นๆ คือ…

 • infinitive คือกริยาช่อง 1
 • Gerund คือกริยาช่อง 1 เติม ing แต่ทำหน้าที่เป็นคำนาม

ส่วนกริยาที่เติม ing แล้วทำหน้าที่เป็นกริยา ทุกคนคงเรียนผ่านมาแล้วนะครับ นั่นคือ Tense ตระกูล Continuous นั่นเอง

ตัวอย่างประโยค gerund

 • Swimming is a good exercise.
  การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ดี
 • I like swimming.
  ฉันชอบการว่ายน้ำ
 • Eating too much rice can make you fat.
  การกินข้าวมากเกินไป อาจทำให้คุณอ้วน
 • I like eating pizza.
  ฉันชอบกิน พิซซ่า
 • I’m interested in learning Japanese.
  ฉันสนใจในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น

เรียนรู้ฉบับเต็มๆ เรื่อง Gerund

เรื่อง gerund แตกแขนงออกเป็น 3 เรื่องนะครับ คือ gerund เป็นประธานของประโยค เป็นกรรมของประโยค และเป็นกรรมของบุรพบท

Gerund คืออะไร

ตัวอย่างประโยค infinitive

 • Tom can swim.
  ทอมว่ายน้ำเป็น
 • She may go tomorrow.
  หล่อนอาจจะไปพรุ่งนี้
 • I will love you forever.
  ฉันจะรักคุณเสมอ
 • He is ready to sing.
  เขาพร้อมที่จะร้องเพลง
 • Sam is happy to see you.
  แซมมีความสุขที่ได้เห็นคุณ

เรียนรู้ฉบับเต็มเต็มๆ เรื่อง Infinitive

เรื่อง infinitive มีการแตกแขนงเป็น 2 รื่องนะครับคือ infinitive with to กับ infinitive without to

Infinitive คืออะไร

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 363

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *