How old are you? คุณอายุเท่าไหร่ บทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ

0
1694

บทสนทนาภาษาอังกฤwษฉบับง่ายๆ ตอน How old are you? บทสนทนาในตอนนี้เป็นการสนทนาเกี่ยวกับ อายุ เพื่อถามว่าคุณอายุเท่าไหร่

How old are you?

A: How old are you?
ฮาว โอลด อา ยู
คุณ อายุ เท่าไหร่
B: I’m twenty-three.
ไอม เทว็นทิ ธรี
ฉัน อายุ 23
B: How old are you?
ฮาว โอลด อา ยู
คุณ อายุ เท่าไหร่
A: I’m twenty years old.
ไอม เทว็นทิ เยียส โอลด
ฉัน อายุ ยี่สิบ ปี

 เกร็ดภาษาน่ารู้

How แปลว่า อย่างไร
old แปลว่า แก่
How old แปลว่า แก่อย่างไร หรือ แก่แค่ไหน แปลให้ได้สำนวนไทยคือ อายุเท่าไหร่

How old are you? ถ้าแปลตามคำศัพท์จะแปลว่า
แก่ อย่างไร คือ คุณ (คุณ แก่ แค่ไหน)

I’m twenty years old. แปลตามคำศัพท์จะแปลว่า
ฉัน คือ 20 ปี แก่ (ฉัน แก่ 20 ปี)

I’m twenty-three. ถ้าแปลตามคำศัพท์จะแปลว่า
ฉัน คือ 23

การบอกอายุ ไม่ต้องมีคำว่า years old ต่ท้ายก็ได้ เช่น
I’m ten./ I’m twenty./ I’m thirty.

ศึกษาเพิ่มเติม

คำศัพท์

howฮาวอย่างไร
oldโอลดแก่
how oldฮาว โอลดอายุเท่าไหร่
areอาเป็น อยู่ คือ
youยูคุณ
I’m (1)ไอมฉัน คือ
years (2)เยียสปี
  1. I’m ย่อมาจาก I am
  2. year เติม s ต่อท้ายหมายถึงหลายปี

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...


Average rating 5 / 5. Vote count: 2

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....