How old are you? คุณอายุเท่าไหร่ บทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ

0
1312

บทสนทนาภาษาอังกฤwษฉบับง่ายๆ ตอน How old are you? บทสนทนาในตอนนี้เป็นการสนทนาเกี่ยวกับ อายุ เพื่อถามว่าคุณอายุเท่าไหร่

how old are you คุณอายุเท่าไหร่

A: How old are you?
ฮาว โอลด อา ยู
คุณ อายุ เท่าไหร่
B: I’m twenty-three.
ไอม เทว็นทิ ธรี
ฉัน อายุ 23
B: How old are you?
ฮาว โอลด อา ยู
คุณ อายุ เท่าไหร่
A: I’m twenty years old.
ไอม เทว็นทิ เยียส โอลด
ฉัน อายุ ยี่สิบ ปี

เกร็ดภาษาน่ารู้

How แปลว่า อย่างไร
old แปลว่า แก่
How old แปลว่า แก่อย่างไร หรือ แก่แค่ไหน แปลให้ได้สำนวนไทยคือ อายุเท่าไหร่

How old are you? ถ้าแปลตามคำศัพท์จะแปลว่า
แก่ อย่างไร คือ คุณ (คุณ แก่ แค่ไหน)

I’m twenty years old. แปลตามคำศัพท์จะแปลว่า
ฉัน คือ 20 ปี แก่ (ฉัน แก่ 20 ปี)

I’m twenty-three. ถ้าแปลตามคำศัพท์จะแปลว่า
ฉัน คือ 23

การบอกอายุ ไม่ต้องมีคำว่า years old ต่ท้ายก็ได้ เช่น
I’m ten./ I’m twenty./ I’m thirty.

ศึกษาเพิ่มเติม

คำศัพท์

how ฮาว อย่างไร
old โอลด แก่
how old ฮาว โอลด อายุเท่าไหร่
are อา เป็น อยู่ คือ
you ยู คุณ
I’m (1) ไอม ฉัน คือ
years (2) เยียส ปี
  1. I’m ย่อมาจาก I am
  2. year เติม s ต่อท้ายหมายถึงหลายปี

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ