skip to Main Content

ทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Future Tense

ท ดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ Future Tense ฉบับรวม 4 tesne สำหรับ Tense นี้เป็นการบอกเล่าเรื่องราวในอนาคต ซึ่ง Tense ย่อยบางตัว เช่น future perfect กับ future perfect continuous เราไม่ค่อยได้ใช้เลย แต่ก็ต้องเรียนรู้เอาไว้เพื่อให้รู้จักว่าหน้าตาของ Tense ดังกล่าวเป็นอย่างไร หลังจากที่ได้เรียนรู้มาแล้ว ก็ลองทดสอบความเข้าใจกันเลยครับ

Read More

ข้อสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ Past Tense

ข้ อสอบไวยากรณ์ ในหัวข้อ Past  Tense เป็นเรื่องราวในอดีตล้วนๆครับ ซึ่งมีกฎเกณฑ์นิดหน่อย โดยประเด็นหลักคือ ถ้ามีสองเหตุการณ์เมื่อไหร่ เหตุการณ์ที่เกิดทีหลัง ต้องเป็น Present Simple Tense พร้อมแล้วลองทดสอบดูครับ เป็นการวัดความเข้าใจด้วย

Read More

ทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ Past Perfect Tense

ข้ อสอบไวยากรณ์ ในหัวข้อ Past Perfect Tense และ Past Perfect Continuous Tense  สำหรับหัวใจของ Tense นี้ คือ มีสองเหตุการณ์ในประโยค เหตุการณ์ไหนใช้ past simple เหตุการณ์ไหนใช้ past perfect ถ้าจดจำหลักการและโครงสร้างได้แม่นยำแล้ว รับรองว่าไม่ยากเลยครับ

Read More

ทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ Past Continuous Tense

ล องทำข้อสอบไวยากรณ์ ในหัวข้อ Past Continuous Tense กันดูครับ สำหรับ Tense นี้ สิ่งที่นักเรียนต้องจดจำเป็นประเด็นหลักมีสองประการคือ ประธานตัวไหนใช้ was ตัวไหนใช้ were และ ถ้ามีสองเหตุการณ์ในประโยค เหตุการณ์ไหนใช้ past simple เหตุการณ์ไหนใช้ past continuous ถ้านักเรียนได้เรียนรู้และจดจำได้ดีแล้ว รับรองข้อสอบก็ไม่ยากหรอกครับ

Read More

ทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ Past Simple Tense

ล ทำข้อสอบไวยากรณ์ ในหัวข้อ Past Simple Tense กันดูครับ สำหรับ Tense นี้ ประเด็นที่สำคัญคือ นักเรียนรู้จักหน้าตาของกริยาช่อง 2 กับ 3 กันดีแล้วหรือยัง ส่วนใหญ่นักเรียนจะรู้จักแค่ช่องที่ 1 เท่านั้น ถ้านักเรียนรู้จักกริยาช่องที่ 2 ดีแล้ว และรู้จักกฎไวยากรณ์ของ Past Tense นิดหน่อย รับรองว่าข้อสอบชุดนี้จะเป็นเรื่องหมูๆไปเลย ลองทดสอบกันดูครับ

Read More

ทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Present Tense

วั นนี้ลองทำข้อสอบ Present Tense ดูครับ เป็นการเอา Present Tense ทั้ง 4 ตัว ได้แก่ Simple, Continuous, Perfect และ Perfect Continuous มารวมกัน ซึ่งนักเรียนต้องสังเกตดูดีๆครับ ว่าบริบทที่ให้มานั้นมันน่าจะเป็น Tense ไหนกันแน่

Read More

แบบฝึกหัด present perfect tense พร้อมเฉลยคะแนน ข้อสอบออนไลน์

แบบฝึกหัด present perfect tense พร้อมเฉลยผลคะแนนให้คุณทราบหลังจากทำข้อสอบ จะเรียกว่าเป็นข้อสอบออนไลน์หรือแบบทดสอบออนไลน์ก็ได้ครับ สามารทดสอบได้แล้ววันนี้ แบบทดสอบ Present Perfect Tense ชุดนี้ ไม่เน้น Perfect Con นะครับ เพราะถ้านักเรียนเข้าใจ Present Con และ Present Perfect แล้ว เจ้า Present Perfect Con ก็จะเข้าใจเองอัตโนมัติ ข้อสอบชุดนี้จะเน้นกริยาช่อง 3 และ การใช้ for กับ since นะครับ เพราะว่าเป็นหัวใจของ tense นี้เลย ตอนนี้ยังไม่…

Read More

ข้อสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ Present Continuous Tense

วั นนี้ลองทำข้อสอบ Present Continuous Tense กันดูครับ  แบบทดสอบชุดนี้ก็ค่อนข้างง่าย เพราะมีเรื่องของ is am are เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้มาแล้ว แต่มีหลักการเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งคือ หลักการเติม ing แค่นั้นเอง ถ้าจำหลักการได้แม่นยำแล้วละก็ รับรองได้คะแนนเต็มง่ายๆ ไม่เชื่อลองทดสอบกันดูเดี๋ยวนี้ก็ได้

Read More

ข้อสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Present Simple Tense 2

ม าต่อกันตอนที่สองเลยนะครับ แบบทดสอบชุดนี้ก็ค่อนข้างง่าย เพราะยังเป็น Tense เดียวอยู่ ถึงแม้ข้อสอบจะมีเพียงแค่ 20 ข้อ แต่ก็ได้นำเอาหลักการสำคัญไว้หมดแล้ว และนักเรียนต้องทำให้ได้อย่างน้อย 18 คะแนนนะครับ จึงจะถือว่าผ่าน พร้อมแล้วลองมาทดสอบดูกัน

Read More

ข้อสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Present Simple Tense

ห ลังจากที่ได้ศึกษาเรื่อง Present Simple Tense มาแล้ว ทีนี้ก็ได้เวลาลองทำแบบทดสอบดูกันบ้าง  ข้อสอบที่นำมาออกในคราวนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนยุ่งยาก เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่ายเลยเชียวแหละ นักเรียนต้องทำให้ได้อย่างน้อย 18 คะแนนนะครับ จึงจะถือว่าผ่าน ถ้าได้น้อยกว่านั้นก็คงต้องกลับไปศึกษาให้เข้าใจจนทะลุปรุโปร่งแล้วกัน

Read More