Menu

คำคุณศัพท์ขั้นปกติ กว่า ที่สุด – Comparative/ Superlative Adjective

คุณศัพท์คืออะไร ก็ได้เรียนรู้ไปแล้วในหัวข้อ Parts of Speech นะครับ

คุณศัพท์ขั้นปกติคืออะไร

ขั้นปกติคือ การใช้คำคุณศัพท์บรรยายสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่เปรียบเทียบกับใครที่ไหน เช่น

A cat is big. แมวตัวหนึ่ง ใหญ่

A man is tall. ชายคนหนึ่ง ตัวสูง

This car is expensive. รถยนต์คันนี้ ราคาแพง

The water in this pot is hot. น้ำในหม้อใบนี้ ร้อน

คุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative) คืออะไร

ขั้นกว่าคือ การเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่ง ว่าสิ่งไหน สูง ต่ำ สั้น ยาว เล็ก ใหญ่…..กว่ากัน เช่น

A cat is bigger than a mouse. แมว ใหญ่กว่า หนู

A man is taller than a woman. ผู้ชาย สูงกว่า ผู้หญิง

This car is more expensive than that car.  รถยนต์คันนี้ แพงกว่า คันนั้น

The water in this pot is hotter than water in that pot.  น้ำในหม้อใบนี้ ร้อนกว่า น้ำในหม้อใบนั้น

สังเกตได้ว่า คำว่า กว่า ในภาษาอังกฤษคือการเติม -er than หรือบางที ใช้ more – than เอ๊ะยังไงกัน เดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้านล่างนะครับ

คำคุณศัพท์ขั้นที่สุด (Superlative) คืออะไร

ขั้นที่สุด หรือสูงสุด คือ การเปรียบเทียบตั้งแต่สามขึ้นไป แล้วปรากฏว่า มีสิ่งหนึ่งที่ สูง ต่ำ สั้น ยาว เล็ก ใหญ่….กว่าเพื่อนเลย เช่น

A cat is the biggest animal in this room. แมวเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในห้องนี้ (ออกจากห้องนี้แล้วคงไม่ใช่)

Somchai is the tallest man in class. สมชายตัวสูงที่สุดให้ห้อง (เฉพาะห้องนี้นะครับ)

This is the most expensive car in Thailand.  นี่คือรถยนต์ ที่แพงที่สุดในไทย

สังเกตได้ว่า คำว่า ที่สุด เป็นการเติม -est หรือ the most – ทำไมเป็นเช่นนั้น มันมีกฎเกณฑ์การใช้อยู่ครับ
การทำคำคุณศัพท์ให้เป็นขั้นกว่า และขั้นที่สุด

ให้จำง่ายๆข้อแรกก่อนเลยคือ เติม -er ในขั้นกว่า และ  the  – est สำหรับขั้นที่สุด เช่น

ขั้นปกติขั้นกว่าขั้นที่สุด
tall สูงtaller สูงกว่าthe tallest สูงที่สุด
small เล็กsmaller เล็กกว่าthe smallest เล็กที่สุด
short สั้นshorter สั้นกว่าthe shortest สั้นที่สุด
long ยาวlonger ยาวกว่าthe longest ยาวที่สุด
old แก่older แก่กว่าthe oldest แก่ที่สุด
cheap ถูกcheaper ถูกกว่าthe cheapest ถูกที่สุด

ง่ายจัง เติมเอาอย่างนี้ทุกตัวหรือเปล่า ….ไม่ได้ต้องมีกฎกติกานิดหนึง

กฎการเติม  -er และ -est

 • คำที่มีสระเสียงสั้นตัวเดียว และตัวสะกดตัวเดียว  ถ้าคุณสมบัติครบสองข้อนี้ ให้เติมตัวสะกดอีกตัวเข้าไป แล้วเติม -er -est เช่น
ขั้นปกติขั้นกว่าขั้นที่สุด
big  ใหญ่biggerthe biggest
hot ร้อน hotter the hottest
thin ผอม thinner the thinnest
fat อ้วน fatter the fattest
sad เศร้า sadder the saddest
 • คำลงท้ายด้วย y  ให้ตัด y ออก แล้วเติม -ier -iest เช่น
ขั้นปกติขั้นกว่าขั้นที่สุด
dirty สกปรกdirtierthe dirtiest
dry แห้งdrierthe driest
funny ตลกfunnierthe funniest
lucky โชคดีluckierthe luckiest
noisy เสียดังnoisierthe noisiest
 • คำสองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย -ed, -ful, -ing, -less, -ous ให้เติม more  และ the most ข้างหน้า เช่น
ขั้นปกติขั้นกว่าขั้นที่สุด
 worried เป็นกังวลmore worriedthe most worried
 helpful ชอบช่วยเหลือmore helpfulthe most helpful
 boring น่าเบื่อmore boringthe most boring
 useless ไร้ประโยชน์more uselessthe most useless
famous มีชื่อเสียงmore famousthe most famous
 • คำที่มีสามพยางค์ขึ้นไป ให้เติม more  และ the most ข้างหน้า เช่น
ขั้นปกติขั้นกว่าขั้นที่สุด
important สำคัญmore importantthe most important
expensive แพงmore expensivethe most expensive
dangerous อันตรายmore dangerousthe most dangerous
difficult ยากmore difficultthe most difficult
 • คำเหล่านี้เป็นข้อยกเว้นพิเศษ ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์
ขั้นปกติขั้นกว่าขั้นที่สุด
good ดีbetterthe best
bad เลวworsethe worst
far ไกลfartherthe farthest
little เล็กlessthe least
many มากmorethe most

คำคุณศัพท์บางตัวจะไม่มีการเปรียบเทียบ เช่น สีต่างๆ จะไม่มีการพูดสีดำกว่า หรือดำที่สุด และคำอื่นๆ บางตัว คอยสังเกตเอาแล้วกัน

คำคุณศัพท์ที่ใช้บ่อยมีอะไรบ้าง ดังนี้

absentแอ๊บเซินทขาด (เรียน, งาน)
afraidอะเฟรดกลัว
badแบดเลว
beautifulบิ๊วทิฟุลสวย
betterเบ็ทเทอะดีกว่า
bigบิกใหญ่
blackแบล็คดำ
boringบ๊อริงน่าเบื่อ
brightไบร๊ทสว่าง, ฉลาด
broadบรอดกว้าง
brokenโบร๊เคินแตก
cloudyคล๊าวดิมีเมฆมาก
coldโคลดหนาว
coolคูลเย็น
crazyเคร๊สิบ้าคลั่ง
curlyเค๊อลิหยิก
dailyเด๊ลิรายวัน
deepดีพลึก
difficultดิ๊ฟฟิเคิลทยาก
dirtyเด๊อทิสกปรก
dryดรายแห้ง
dullดัลโง่
easyอี๊สิง่าย
emptyเอ็มทิว่างเปล่า
excellentเอ็กซะเลินทยอดเยี่ยม
excitedอิกไซ๊เท็ดตื่นเต้น
expensiveอิกซเป็นซิฝแพง
fastฟาสทเร็ว
fatแฟ็ทอ้วน
faultฟ๊อลทเท็จ
friendlyเฟร็นลิเป็นมิตร
funnyฟั๊นนิตลก
gentleเจ็นเทิลอ่อนโยน
goodกุดดี
greatเกรทเยี่ยม
greedyกรี๊ดิตะกละ
greenกรีนเขียว
halfฮาฟครึ่ง
handsomeแฮ๊นเซิมหล่อ
happyแฮ๊พพิมีความสุข
healthyเฮ็ลธิมีสุขภาพดี
highไฮสูง
hotฮ็อทร้อน
hungryฮั๊งกริหิว
kindไคดใจดี
largeลาจกว้าง
lateเลทสาย
lazyเล๊สิขี้เกียจ
leftเล็ฟทซ้าย
lightไลทสว่าง
littleลิ๊ทเทิลเล็ก
longลองยาว
looseลูสหลวม
loudลาดเสียงดัง
lowโลต่ำ
luckyลัคคิโชคดี
manyเม็นนิมาก
narrowแน๊โรแคบ
newนิวใหม่
niceไนซดี
noisyน๊อยสิมีเสียงดัง
oldโอลดแก่
perfectเพ๊อเฟ็คทสมบูรณ์แบบ
prettyพริททิสวย
quickควิกเร็ว
quietไคว๊เยิทเงียบ
rainyเร๊นนิมีฝนตกชุก
redเรดแดง
rightไรทถูก,ขวา
roundราวดกลม
sadแซดเศร้า
shortชอทสั้น
slowสโลช้า
smallสมอลเล็ก
snowyสโน๊วิมีหิมะตก
sunnyซั๊นนิมีแดดออก
tallทอลสูง
tightไททแน่น
tinyไท๊นิเล็ก
toughทัฟเหนียว
trueทรูจริง
uglyอั๊กลิน่าเกลียด
warmวอมอุ่น
weakวีคอ่อนแอ
wellเว็ลดี
wetเว็ทเปียก
whiteไวทขาว
wideไวดกว้าง
windyวิ๊นดิมีลมพัด
wiseไวสฉลาด
wrongรองผิด
yellowเย็ลโลเหลือง
youngยังเป็นเด็ก
yourยัวของคุณ

.

Comments

Comments

6 Comments
 1. เนตร July 22, 2012 / Reply
 2. ด.ช.ศิรชัช August 14, 2012 / Reply
 3. เมยื November 4, 2012 / Reply
 4. fapboy January 15, 2013 / Reply
 5. jameonline01 May 29, 2013 / Reply
 6. kutsalin February 22, 2017 / Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *