Pronoun คือสรรพนามทั้ง 9 ไง มีอะไรบ้าง และใช้ยังไง มาดูหลักการใช้กันเลยดีกว่า…

pronoun คือคำสรรพนาม เป็นคำที่เราใช้เรียกแทนคำนาม อันได้แก่ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ นั่นแหล่ะ มีอะไรบ้าง และใช้ต่างจากภาษาไทยไหม ขอสรุปสั้นตรงนี้ว่าคำสรรพนามในภาษาอังกฤษบางชนิดก็ใช้ต่างกับของไทยเรา ซึ่งมีอะไรบ้างที่คล้ายกันและแตกต่างกัน มาเรียนรู้พร้อมกันไปเลยครับ

pronoun คือ

Pronoun คืออะไร

Pronoun ก็คือ คำสรรพนาม ดังที่เกริ่นบอกไปแล้วในเบื้องต้น

สรรพนามมีหน้าที่อะไร

คำสรรพนาม มีหน้าที่ใช้แทนคำนาม เพื่อเป็นการเลี่ยงการใช้คำนามเดิมๆซ้ำอีก เช่น

  • ฉันมีแมวหนึ่งตัว แมวมีสีขาว แมวชอบนอนบนโซฟา แมวชอบเล่นกับฉัน

จากประโยคด้านบ้าน คำนามก็คือ แมว เราจะเห็นได้ว่า ถ้าใช้แมว อย่างเดียวประโยคมันก็จะดูไม่ดีสักเท่าไหร่ ดังนั้นเราจึงเปลี่ยนใหม่เป็น

  • ฉันมีแมวหนึ่งตัว มันมีสีขาว มันชอบนอนบนโซฟา มันชอบเล่นกันฉัน

พอเราเอาสรรพนามไปแทนคำนาม จะเห็นได้ว่ามันดูดีขึ้นมาทันทีเลย

สรุปได้ว่า คำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนาม เพื่อเลี่ยงการใช้คำนามซ้ำไปซ้ำมานั่นเอง

Pronoun มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ก่อนอื่นมาดูตารางนี้ก่อนเลยครับ เป็นตารางคำสรรพนามพื้นฐานที่เราท่องกัน

สรรพนามประธาน สรรพนามกรรม คุณศัพท์เจ้าของ สรรพนามเจ้าของ สรรพนามสะท้อน
I me my mine myself
You you your yours yourself
We us our ours ourselves
They them their theirs themselves
He him his his himself
She her her hers herself
It it its its itself

จากตารางด้านบน เขาทำขึ้นมาเพื่อให้สะดวกในการท่องจำกัน ซึ่งช่องที่ 3 ไม่ใช่สรรพนามนะครับ เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ

สรรพนามมีกี่ประเภทกันแน่

คำสรรพนามมีกี่ประเภทกันแน่ บ้างบอกว่า 7 บ้างว่า 8 แล้วบ้างก็ว่า 9 ก็มี จะมีกี่อันก็ไม่ต้องเถียงกันให้เสียเวลาดอก ใครว่า 7 ก็ไปดูสิว่ามีอะไรบ้าง ใครว่า 8 หรือ 9 ก็ไปดูสิว่าอันไหนที่มันเพิ่มขึ้นมา ณ ที่นี้ขอยกตัวอย่างคำสรรพนามทั้ง 9 อันแล้วกัน มีอะไรบ้างมาดูกันเลยดีกว่า

ชนิดของสรรพนาม ตัวอย่างคำสรรพนาม ตัวอย่างประโยค
Personal
(บุรุุษ)
I, you, he, she, it, we, they, me, him, her, us, them I love him
Possessive
(สามี)
mine, yours, his, hers, ours, theirs That white bike is mine.
Reflexive
(สะท้อน)
myself, yourself, himself, herself, itself, oneself, ourselves, yourselves, themselves I love myself.
Reciprocal
(สัมพันธ์)
each other, one another  We fight each other.
Relative
(ประพันธ์)
 who, whose, whom, where, when, that, which, The book that you gave me was really boring
Demonstrative
(นิยม)
this, that, these, those This is my dad.
Indefinite
(อนิยม)
someone, somebody, something, 
anyone, anything, anybody,
no one, nobody, nothing, none
Nobody can do it for you.
Interrogative
(ปุจฉา)
who, whom, what, where, when, why Who is that man?
Distributive 
(วิภาค)
each, neither, either There are two cats. Each has black spots.

  1. Personal Pronoun (บุรุษสรรพนาม)

Personal Pronoun คือ สรรพนามที่ใช้แทนคำนาม ได้แก่ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่  แบ่งออกเป็นสองประเภทย่อยๆคือ

  • subject pronoun คำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค
  • object pronoun คำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค
Subject Pronoun Object Pronoun Meaning
I me ฉัน
You you คุณ
We us พวกเรา
They them พวกเขา, พวกมัน
He him เขา
She her หล่อน
It it มัน

♦ ตัวอย่างประโยค

He like dogs. เขาชอบหมา

She love cats. หล่อนรักแมว

I am a student. ฉันเป็นนักเรียน

2. Possessive Pronoun (สามีสรรพนาม)

Possessive Pronoun คือ สามีสรรพนาม หรือ คำสรรพนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของนั่นเอง ได้แก่ mine, yours, his, hers, its, theirs, ours

มาดูตารางเปรียบเทียบกับ Possessive Adjective (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) กันนะครับ

Possessive Adjective Possessive Pronoun Meaning
my mine ของฉัน
your yours ของคุณ
our ours ของพวกเรา
their theirs ของพวกเขา
his his ของเขา
her hers ของหล่อน
its its ของมัน

♦ ตัวอย่างประโยค

This pen is mine. ปากกาด้ามนี้คือของฉัน

Yours is white but mine is green.  ของคุณสีขาวแต่ของฉันสีเขียว

That cat is his. แมวตัวนั้นคือของเขา

⇒ เรียนรู้เพิ่มเติม Possessive Pronoun

3. Reflexive Pronouns (สรรพนามสะท้อนตัวเอง)

Reflexive Pronouns คือ สรรพนามที่ใช้บอกการกระทำว่าทำเอง หรือทำเพื่อตัวเอง มักแปลว่า เอง หรือ ด้วยตัวเอง จะเป็นตัวใครก็ขึ้นอยู่กับคำสรรพนามนั้นๆ

Possessive Adjective สรรพนามสะท้อน meaning
my myself ฉันเอง
your yourself คุณเอง
our ourselves พวกเราเอง
their themselves พวกเขาเขา, พวกมันเอง
his himself เขาเอง
her herself หล่อนเอง
its itself มันเอง

♦ ตัวอย่างประโยค

I cook dinner for myself. ฉันทำอาหารเย็นเพื่อตัวเอง

She cut herself. หล่อนทำมีดบาดเอง

We wash the car ourselves. พวกเราทำความสะอาดรถเอง

4. Reciprocal Pronoun (สัมพันธสรรพนาม)

Reciprocal Pronoun คือ สรรพนามที่แสดงความสัมพันธ์ต่อกันและกัน หมายความว่า พวกเขากระทำต่อกันอย่างไร ได้แก่ each other, one another

♦ ตัวอย่างประโยค

Jo and Jane love each other. โจและเจนเขารักกัน

The love one another. พวกเขารักกัน

5. Relative Pronoun (ประพันธสรรพนาม)

Relative Pronoun คือ สรรพนามที่ใช้ทั้งแทนคำนาม และเชื่อมประโยคเข้าด้วยกัน  ได้แก่  who, whose, whom, where, when, that, which

♦ ตัวอย่างประโยค

The man who came here yesterday is my dad.
ผู้ชายคนที่มาที่นี่เมื่อวาน คือพ่อของฉัน

That is the bike that Sam bought from the Big Bike Store.
นั่นคือจักยานคันที่แซมซื้อจากร้านบิ๊กไบค์

⇒ เรียนรู้เพิ่มเติม Relative Pronoun

6. Definite Pronoun (นิยมสรรพนาม)

บ้างเรียกว่า Demonstrative Pronoun หรือ Definite Demonstrative Pronoun หมายถึง คำสรรพนามที่ชี้เฉพาะเจาะจงลงไปเลย ได้แก่ this, that, these, those

♦ ตัวอย่างประโยค

This is a cat. นี่คือแมว

That is a dog. นั่นคือหมา

These are cats. เหล่านี้คือแมว

Those are dogs. เหล่าโน้นคือหมา

7. Indefinite Pronoun (อนิยมสรรพนามไม่เจาะจง)

In definite Pronoun คือ สรรพนามที่ไม่เจาะจง ซึ่งตรงกันข้ามกับ definite pronoun ได้แก่
everyone, everybody, everything, everywhere
someone, somebody, something, somewhere
anyone, anybody, anything, anywhere
no one, nobody, nothing, nowhere
none, one, another, both, few, some, others, many, most,   all etc..

♦ ตัวอย่างประโยค

Everyone is happy. ทุกคนมีความสุข

Someone stole my money. บางคนโขมยเงินฉัน

Anyone can join the club. ใครๆก็สามารถเข้าร่วมชมรมได้

Only a few have bikes. มีสี่ห้าคนเท่านั้นที่มีจักรยาน

8. Interrogative Pronoun (ปุจฉาสรรพนาม)

Interrogative Pronoun คือ สรรพนามที่ใช้เป็นคำถาม ได้แก่ who, whom, what, where, when, why, which, whose, whatever, whatsoever, whichever, whoever, whosoever, whomever, whomsoever, whosever

♦ ตัวอย่างประโยค

Who is this? นี่คือใคร

What is that? นั่นคืออะไร

Where are you? คุณอยู่ไหน

When is your birthday? วันเกิดของคุณเมื่อไหร่

9. Distributive Pronoun (วิภาคสรรพนาม)

Distributive Pronoun คือ คำสรรพนามที่แสดงการจำแนก ซึ่งบางตำราจะผนวกรวมกับ Indefinite pronoun คำนามในหมวดนี้คือ each, neither, either

♦ ตัวอย่างประโยค

There are ten boys in the class. Each is lovely.
มีนักเรียน 10 คนในห้องเรียน แต่ละคนน่ารัก

I have two dogs. Neither can bark.
ฉันมีหมาสองตัว ไม่มีตัวไหนเลยเห่าเป็น

เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคำสรรพนามทั้ง 9 ประเภท เราเรียนรู้ไว้เพื่อประดับเป็นความรู้นะคับ ไม่ต้องเถียงกันว่ามีกี่ประเภท อะไรบ้าง เพราะมีหลายสำนัก แต่ละสำนักอ้างอิงไม่เหมือนกัน

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 867

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *