skip to Main Content

Passive Voice คืออะไร สรุปหลักการใช้ โครงสร้าง ประโยค อธิบายละเอียดสุดๆ!

Passive Voice คืออะไร  มันใช้ยังไงอ่ะ ตอบคำถามแรกแบบง่ายๆก่อนนะว่า "passive voice" คือ โครงสร้างของประโยคที่เน้นประธานเป็นผู้ถูกกระทำ ไม่ใช่ประธานเป็นผู้กระทำ OMG! แค่คำนิยามของมันก็งงแล้ว ถ้างั้นเราจะมาเรียนรู้ "ความหมาย หลักการใช้ โครงสร้าง และตัวอย่างประโยคให้เคลียร์ๆกันไปเลยดีกว่านะครับ Passive Voice คืออะไร ก่อนตอบคำถามว่า passive voice คืออะไรนั้น เราต้องทำความเข้าใจโครงสร้าง หรือองค์ประกอบของประโยคกันก่อนนะครับ ถ้าเราเรียนในห้องเรียนคุณครูก็จะบอกว่า โครงสร้างประโยคประกอบไปด้วย 3 ส่วนดังนี้ ประธาน กริยา กรรรม ประธาน คือ ผู้กระทำ กริยา คือ การกระทำ กรรม คือ ผู้ถูกกระทำ…

Read More

คำอุทาน ภาษาอังกฤษคืออะไร รวม 20 ตัวอย่างประโยคอุทานที่ใช้บ่อยๆ

คำอุทานในภาษาอังกฤษ มีสองความหมายด้วยกัน คือ ถ้าเป็นคำศัพท์ที่เป็นคำๆ เขาเรียกว่า interjection ซึ่งคำชนิดหนึ่งใน Part of speech ทั้ง 8 ชนิด แต่ถ้าพูดถึงการอุทานที่ครอบคลุมทั้ง คำอุทาน วลีอุทาน และประโยคอุทาน ภาษาอังกฤษเรียกว่า exclamation ครับ คำอุทานภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยๆ คำอุทานในภาษาอังกฤษพยาแยกสองคำนี้ให้ออกก่อนนะครับ คือ interjection คำอุทานที่เป็น คำโดดๆ ส่วน exclamation การอุทาน ซึ่งจะเป็นด้วย คำ วลี หรือประโยคก็ได้ กว่า 20 ตัวอย่างประโยคคำอุทานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน Hello! How are you?…

Read More

interjection คืออะไร อธิบายสรุปหน้าที่ของ interjection ง่ายๆ

interjections คือคำที่ใช้แสดงความรู้สึกและอารมณ์ให้ชัดเจนขึ้น เช่นยินดี ดีใจ เสียใจ ผิดหวัง โกรธ เกลียด ขยะแขยง   และปกติมักจะตามหลังด้วย เครื่องหมาย exclamation mark (!) แต่บางทีจะเป็นเครื่องหมาย , แล้วปิดท้ายประโยคด้วยจุด (period) หรือ  เครื่องหมายคำถาม (question mark) ก็ได้ สรุปหลักการใช้ interjections อย่างที่เกริ่นสรุปการใช้ interjections ไปแล้วนะครับว่าเป็นคำที่ไว้ใช้แสดงความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆ ให้ชัดเจนยึ่งขึ้น เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีคำว่าอะไรกันบ้างที่เราน่าจะพบเห็นได้บ่อยๆ Ah อา, โอ้ (แปลกใจ โล่งใจ) Ahem อะเฮิม อะแฮ่ม (โปรดฟังทางนี้) Alas…

Read More

wh question คืออะไร อธิบายหลักการใช้ wh questions สรุปง่ายๆครบทุกตัว

wh question คืออะไร มีอะไรบ้าง และหลักการใช้เป็นอย่างไร : Wh Questions อธิบายคร่าวๆคือ ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย wh นั่นเอง ซึ่งมีทั้งหมดกี่ตัว อะไรบ้าง วันนี้เราจะมาไล่เรียงทีละตัวให้เข้าใจกันซะทีนะครับ Wh Question คืออะไร Wh  ก็คือ Wh นี่แหล่ะ Question คือ คำถาม ดังนั้น Wh questions ก็คือ คำถามที่ขึ้นต้นด้วย Wh แต่เวลาเขาเรียนกันจริงๆเนี่่ยจะมี How พวงมาด้วยอีกตัว คำถามในภาษาอังกฤษมีอยู่ 2 ประเภทนะครับ คือ Yes/ No…

Read More

การใช้ should กับ ought to ต่างกันอย่างไร ฉบับอธิบายเข้าใจง่ายๆ

การใช้ should กับ ought to ต่างกันในบางบริบท และในบางบริบท ทั้ง ought to กับ should สามารถใช้แทนกันได้เลย วันนี้เราจะมาศึกษาความแตกต่างกันระหว่างสองคำให้ใหเข้าใจกันเสียทีนะครับ การใช้ should กับ ought to should และ ought to แปลว่า "ควรจะ" ที่เป็นคำแนะนำแกมบังคับทั้งคู่นะครับ แต่คำว่า should สามารถแปลว่า น่าจะ ที่หมายถึง "ความเป็นไปได้" อีกหนึ่งความหมาย ดังนั้นถ้าแปลว่า ควรจะ เราสามารถใช้คำว่า ought to หรือ should…

Read More

ought to แปลว่าอะไร อธิบายการใช้ ought to กับ should ฉบับเข้าใจง่ายๆ

ought to เป็นกริยาช่วยตัวหนึ่งจากทั้งหมด 24 ตัว การใช้  ought to ก็คล้ายๆกับ should และทั้งสองคำนี้สามารถที่จะใช้แทนกันได้เลยในบางบริบท ศึกษาการใช้ should กับ ought to การใช้ ought to ought to คือ กริยาช่วยตัวหนึ่งจาก 24 ตัว แปลว่า ควรจะ หรือน่าจะก็ได้ ought to เป็น กริยาช่วย ประโยคบอกเล่าใช้ ought to + กริยาหลัก ประโยคปฏิเสธใช้ ought not…

Read More

needed แปลว่าอะไร ใช้ยังไง อธิบายการใช้ need กับ need to เข้าใจง่ายๆ

needed เป็นกริยาช่อง 2 ของ need นั่นเอง การใช้ need ไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก เพียงแต่จดจำความหมาย และโครงสร้างประโยคก็สามารถใช้ needได้อย่างถูกต้องแล้ว การใช้ need needed need เป็น semi-modal verb คือ กึ่งกริยาช่วยนั่นเอง เพราะคำว่า need สามารถเป็นได้ทั้งกริยาหลักและกริยาช่วย ถ้าเป็นกริยาช่วยแปลว่า  "จำเป็นต้อง"  ถ้าเป็นกริยาหลัก แปลว่า "ต้องการ" need เป็น กริยาช่วย ประโยคบอกเล่าใช้ need + กริยาหลัก ประโยคปฏิเสธใช้ need not + กริยาหลัก…

Read More

Noun คืออะไร อธิบายคำนามภาษาอังกฤษอย่างละเอียด กระจ่างแจ้ง

Noun คืออะไร? Noun คือ คำนาม ภาษาอังกฤษเรียกคำนามว่า "Noun" เป็นคำที่ใช้เรียกแทน คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ความรู้สึก อารมณ์ สภาวะ .. ซึ่งคำนามมีทั้งรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ และนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ ซึ่งในภาษาไทยมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า การ..หรือ ...ความ เช่น การทำงาน ความรัก เป็นต้น คํานามภาษาอังกฤษ แบ่งได้กี่ประเภท คำนามภาษาอังกฤษมีมากมายหลายประเภท ขึ้นอยู่กับผู้เขียนด้วยว่าจะแบ่งออกเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งบางครั้ง การจัดประเภทก็สามารถรวมกันได้ ถ้าเนื้อหามีลัษณะคล้ายกัน หรือบางเนื้อหาที่ผู้เขียนเห็นว่าไม่ค่อยสำคัญก็ไม่ถูกนำมาจัดประเภทก็ได้ ในบทเรียนนี้ขอแบ่งคำนามออกเป็นประเภทที่มาคู่กันได้ดังนี้ คือ คำนามทั่วไป (Common Noun) และคำนามเฉพาะเจาะจง (Proper Noun) คำนามทั่วไป…

Read More

การใช้ dare – daren’t คำอธิบายพร้อมตัวอย่างประโยคเสริมความเข้าใจ

การใช้ dare ไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก เพียงแต่จดจำความหมาย และโครงสร้างประโยคก็สามารถใช้ dare ได้อย่างถูกต้องแล้ว การใช้ dare dare เป็น semi-modal verb คือ กึ่งกริยาช่วยนั่นเอง เพราะคำว่า dare สามารถเป็นได้ทั้งกริยาหลักและกริยาช่วย ถ้าเป็นกริยาช่วยแปลว่า  "กล้า"  ถ้าเป็นกริยาหลัก แปลว่า "กล้า" หรือ "ท้าทาย" dare เป็น กริยาช่วย ประโยคบอกเล่าใช้ dare + กริยาหลัก ประโยคปฏิเสธใช้ dare not + กริยาหลัก / daren't + กริยาหลัก ประโยคคำถาม Dare…

Read More

preposition คืออะไร อธิบายการใช้ preposition (บุรพบท) ชัดเจน เข้าใจง่าย

preposition คืออะไร และมีอะไรบ้าง : วันนี้เราจะมาเรียนรู้หลักการใช้ Preposition (บุรพบท) กันนะครับ สรุปให้ฟังง่ายๆตรงนี้ก่อนว่า บุรพบท คือคำที่นำหน้าคำนาม สรรพนาม หรือกริยา เพื่อบ่งบอกเวลา สถานที่ ทิศทาง วิธีการ และเหตุผล ◊ Preposition คืออะไร คำว่า preposition คือคำผสมระหว่าง pre  แปลว่า ก่อน position แปลว่า ตำแหน่ง สองคำนี้รวมกันแปลว่า ตำแหน่งก่อนหน้า  ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นดังชื่อนี่แหละ  เพราะการใช้ preposition มันจะ "นำหน้า" คำนาม สรรพนาม หรือ กริยา…

Read More