skip to Main Content

กําลังใจ ภาษาอังกฤษคืออะไร ประโยคพูดให้กําลังใจ ภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างต้องรู้ไว้

กําลังใจ ภาษาอังกฤษคืออะไร และประโยคเอาไว้พูดให้กำลังใจมีอะไรบ้างเอ่ย คำว่า "กำลังใจ" ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า encouragement เป็นคำนามครับ ถ้าคำกริยาคือคำว่า encourage วันนี้เราจะมาเรียนรู้วลีและประโยคเกี่ยวกับการให้กำลังใจกันนะครับผม กําลังใจ ภาษาอังกฤษคืออะไร กำลังใจ หรือการส่งแรงใจ ภาษาอังกฤษ คือ encouragement ให้กำลังใจ ภาษาอังกฤษ คือ encourage อ่านว่า อินเค๊อะริจ  ที่เป็นกำลังใจ ภาษาอังกฤษ คือ  encouraging อ่านว่า  อินเค๊อะริจจิง engcourage  จะแปลว่าให้กำลังใจ กระตุ้น สนับสนุน  ส่งเสริม  ก็ได้ ขึ้นอยู่กับบริบท ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับการให้กำลังใจ Thanks for encouraging me, Dad. ขอบคุณที่ให้กำลังใจผมนะพ่อ Thank…

Read More

อวยพรวันเกิดผู้ใหญ่ภาษาอังกฤษ สุขสันต์วันเกิดแด่ผู้หลักผู้ใหญ่ พร้อมแปลความหมายดีๆ

มาเรียนรู้คำอวยพรวันเกิดผู้ใหญ่เป็นภาษาอังกฤษกันนะครับ คำอวยพรที่ทุกคนรู้จักกันดีคือ Happy Birthday หรือ Happy Birthday to You คำย่อๆคือ HBD ความหมายคือ สุขสันต์วันเกิด คำอวยพรนี้เป็นสากลครับ เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป เพราะว่าสั้น และง่ายที่สุดแล้ว อวยพรวันเกิดให้ผู้หลักผู้ใหญ่ คำว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้ขอนับตั้งแต่อายุระดับน้าหรืออาขึ้นไปนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีอายุห่างจากเราพอสมควร ซึ่งการเขียนคำอวยพร ถ้าเป็นคนในครอบครัวที่เป็นน้าผู้ชาย อาผู้ชาย หรือลุง จะใช้คำว่า Uncle.... นำหน้าชื่อ แปลว่า ลุง... ถ้าเป็น น้าผู้หญิง อาผู้หญิง หรือ ป้า ให้ใช้คำว่า Aunt... นำหน้าชื่อ แปลว่า ป้า... ส่วนปู่และตา…

Read More

อวยพรวันเกิดพ่อแม่ภาษาอังกฤษ สุขสันต์วันเกิดแด่พ่อแม่พร้อม แปลความหมายดีๆ

มาเรียนรู้คำอวยพรวันเกิดพ่อแม่เป็นภาษาอังกฤษกันนะครับ คำอวยพรที่ทุกคนรู้จักกันดีคือ Happy Birthday หรือ Happy Birthday to You คำย่อๆคือ HBD ความหมายคือ สุขสันต์วันเกิด คำอวยพรนี้เป็นสากลครับ เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป เพราะว่าสั้น และง่ายที่สุดแล้ว อวยพรวันเกิดให้พ่อแม่ สั้นๆง่ายๆ อวยพรวันเกิดให้พ่อ Happy Birthday! Happy Birthday, Dad! Happy Birthday, Papa! สุขสันต์วันเกิดพ่อ อวยพรวันเกิดให้แม่ Happy Birthday! Happy Birthday, Mom! Happy Birthday, Mommy! สุขสันต์วันเกิดแม่ อวยพรวันเกิดให้พ่อแม่…

Read More

อวยพรวันเกิดพี่สาวน้องสาวภาษาอังกฤษ สุขสันต์วันเกิดแด่พี่สาวน้องสาวความหมายดีๆ

มาเรียนรู้คำอวยพรวันเกิดพี่สาวน้องสาวเป็นภาษาอังกฤษกันนะครับ คำอวยพรที่ทุกคนรู้จักกันดีคือ Happy Birthday หรือ Happy Birthday to You คำย่อๆคือ HBD ความหมายคือ สุขสันต์วันเกิด คำอวยพรนี้เป็นสากลครับ เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป เพราะว่าสั้น และง่ายที่สุดแล้ว อวยพรวันเกิดให้พี่สาวน้องสาว สั้นๆง่ายๆ ภาษาอังกฤษไม่ได้แยกพี่สาวน้องสาว ใช้คำเดียวกันคือ Sister Happy birthday, sister! Happy Birthday, dear sister. Happy Birthday my great sister. ทั้งหมดทั้งมวลนี้แปลว่า "สุขสันต์วันเกิดพี่สาวหรือน้องสาว" อวยพรวันเกิดให้พี่สาวน้องสาวยาวๆนิดนึง ประโยคต่อไปนี้ขอยกตัวอย่างเป็นน้องสาว ถ้ามีพี่สาวก็เปลี่ยนเอาเองนะครับ ♥  Happy…

Read More

สุภาษิตภาษาอังกฤษ (Proverb) เทียบสํานวนสุภาษิตภาษาอังกฤษกับไทยพร้อมคำแปล

สุภาษิตภาษาอังกฤษ คือ Proverb  เป็นประโยคสั้นๆที่กล่าวแนะนำ สั่งสอน เตือนสติ ด้วยหลักความจริง ไม่ว่าภาษาอังกฤษหรือภาษาไหนก็จะมีคำสุภาษิตด้วยกันทั้งสิ้น  มีสุภาษิตบางประโยคที่คล้ายคลึงกันสามารถเทียบเคียงกันได้ และมีบางประโยคที่ไม่อาจเทียบเคียงกันได้ก็มีเช่นกัน เนื่องจากความแตกต่างกันทางบริบทของสังคม สุภาษิตภาษาอังกฤษเทียบเคียงกับภาษาไทย สุภาษิตที่นำมาเทียบเคียงกัน บางอันก็จะคล้ายกันเหมือนแปลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งเลย ส่วนบางอันก็จะออกแค่แนวคล้ายๆกัน "A bad workman always blames his tools." คำแปล : คนงานไร้ฝีมือย่อมโทษเครื่องมือเสมอ สุภาษิตไทย : รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง "A bird in the hand is worth two in the bush." คำแปล…

Read More

อวยพรวันเกิดพี่ชายน้องชายภาษาอังกฤษ สุขสันต์วันเกิดแด่พี่ชายน้องชายความหมายดีๆ

มาเรียนรู้คำอวยพรวันเกิดพี่ชายน้องชายเป็นภาษาอังกฤษกันนะครับ คำอวยพรที่ทุกคนรู้จักกันดีคือ Happy Birthday หรือ Happy Birthday to You คำย่อๆคือ HBD ความหมายคือ สุขสันต์วันเกิด คำอวยพรนี้เป็นสากลครับ เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป เพราะว่าสั้น และง่ายที่สุดแล้ว อวยพรวันเกิดให้พี่ชายน้องชาย สั้นๆง่ายๆ ภาษาอังกฤษไม่ได้แยกพี่ชายน้องชาย ใช้คำเดียวกันคือ Brother Happy birthday, brother! Happy Birthday, dear brother. Happy Birthday my great brother. ทั้งหมดทั้งมวลนี้แปลว่า "สุขสันต์วันเกิดพี่ชายหรือน้องชาย" อวยพรวันเกิดให้พี่ชายน้องชายยาวๆนิดนึง  ประโยคต่อไปนี้ขอยกตัวอย่างเป็นพี่น้องชาย ถ้ามีพี่ชายก็เปลี่ยนเอาเองนะครับ ♥…

Read More

อวยพรวันเกิดเพื่อนภาษาอังกฤษ สุขสันต์วันเกิดให้เพื่อนพร้อมแปลความหมายดีๆ

มาเรียนรู้คำอวยพรวันเกิดเพื่อนภาษาอังกฤษกันนะครับ คำอวยพรที่ทุกคนรู้จักกันดีคือ Happy Birthday หรือ Happy Birthday to You คำย่อๆคือ HBD ความหมายคือ สุขสันต์วันเกิด คำอวยพรนี้เป็นสากลครับ เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป เพราะว่าสั้น และง่ายที่สุดแล้ว อวยพรวันเกิดเพื่อนสั้นๆง่ายๆ อวยพรวันเกิดให้เพื่อนๆใช้ได้ทั้งชายหญิงนะครับ Happy birthday my friend! Happy Birthday my dear friend. Happy Birthday my best friend. ทั้งหมดทั้งมวลนี้แปลว่า "สุขสันต์วันเกิดเพื่อนที่แสนดีของฉัน" อวยพรวันเกิดให้เพื่อนประโยคยาวๆนิดนึง ♦ "There are  billions of…

Read More

เป็นห่วง ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรนะ 3 ประโยคไว้บอกว่าเป็นห่วงนะ! ตะเอง!

เป็นห่วง ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรได้บ้างนะ คำว่าเป็นห่วงก็คือความกังวลที่เกิดขึ้นที่ตัวเรา มันจะเป็นความคิดที่เกิดในตัวเราว่าสิ่งที่ไม่ดี อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลคนนั้น ซึ่งจะทำให้เราเป็นห่วงเป็นเป็นใยเขานั่นเอง ยิ่งห่วงมากก็ยิ่งกังวลมาก ขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยแหล่ะ ประโยคแสดงความเป็นห่วงภาษาอังกฤษ คำที่่แสดงความเป็นห่วงภาษาอังกฤษมี 3 สำนวนที่แนะนำ คือ to care about to be worried about to be concerned about I care about you. ไอ แค อะเบ๊า ยู - ฉันเป็นห่วงคุณ I’m worried about you. ไอม ว๊อริด…

Read More

แนะนําตัวภาษาอังกฤษ พูดและเขียนแนะนําตัวเองแสนจะง่ายๆ คุณก็ทำได้!

แนะนําตัวภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย มันง่ายๆเอง เพียงแค่กล่าวทักทายแล้วแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษแบบสั้นๆก็ได้ โดยใช้แค่ประโยคกล่าวทักทาย แล้วก็ตามด้วยชื่อ จะเป็นชื่อเล่น หรือชื่อจริงก็ได้ แนะนำตัวแค่นี้ก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้วครับ การแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนอื่นมาดูองค์ประกอบของการแนะนำตัวเองก่อนนะครับ ไม่ว่าชนชาติใดก็จะมีลักษณะหรือรูปแบบที่คล้ายๆกัน องค์ประกอบในการแนะนำตัวได้แก่ การทักทาย + ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่แตกต่างกันนะครับ เช่น ถ้ามีคนยืนเรียงแถวกันหน้าชั้นหลายๆคน แล้วครูให้ทุกคนกล่าวแนะนำตัวเองทีละคน  การแนะนำตัวก็คงมีแค่การทักทาย แล้วก็ตามด้วยชื่อแค่นั้นพอ แต่ถ้าเราเป็นนักเรียนหรือเป็นคนที่เข้ามาในองค์กรใหม่ ซึ่งมีเราแค่คนเดียว การแนะนำตัวก็คงจะมีข้อมูลเพิ่มมานิดหน่อยเช่น มาจากไหน หรือทำงานด้านไหนมาเป็นต้น 1. แนะนําตัวภาษาอังกฤษแบบสั้นๆ แบบสั้นๆนี้สำหรับคนพูดไม่เก่ง หรือมีหลายๆคนต้องแนะนำตัวเองในคราวเดียวกันนะครับ ตัวอย่างเช่น 1.1 การแนะนำแบบไม่เป็นทางการ ถ้าไม่เป็นทางการก็ใช้คำทักทายแบบไม่เป็นทางการนั่นคือ Hi, Hello, Hey เช่น Hi,…

Read More

108 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานง่ายๆ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวัน มีคำอ่าน แปล!

 ประโยคภาษาอังกฤษ 108 ประโยคพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันกันนะครับ  เนื้อหาต่อไปนี้มีทั้งภาษาอังกฤษ คำอ่าน พร้อมทั้งคำแปลให้เรียบร้อย เผื่อบางคนที่ยังอ่านไม่คล่องนั่นเอง ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวันสำรับเจ้าของภาษาอาจจะยาวๆ หรือว่ายากๆหน่อย ซึ่งเขาก็ใช้ในแบบฉบับของเขานั่นแหละครับ สำหรับพวกเราแล้ว ถ้ายังเพิ่งเริ่มเรียนใหม่ๆ ขอแนะนำให้ศึกษาประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ และเป็นประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยก่อนเป็นเบื้องต้น แล้วค่อยๆศึกษาอะไรที่มันยากขึ้นหลังจากที่เราพอมีพื้นฐานแล้ว   ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่จะได้เรียนรู้กันต่อไปนี้ เป็นแนวคําถามและคำตอบคู่กัน ซึ่งแต่งประโยคโดยใช้คำพูดง่ายๆ พร้อมคำแปล เพื่อทุกคนไม่ต้องพะวงกับการเปิดดิกชันนารี ถ้าสามารถเรียนรู้และจดจำได้ทั้ง 108 ประโยค รับรองว่าสามารถฟุดฟิดฟอไฟได้ในระดับหนึ่งเลยแหล่ะ ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับการทักทาย ถามตอบทุกข์สุข ประโยคถามตอบทุกข์สุขก็จะเป็นการทักทาย การแนะนำตัว การกล่าวลา ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า Greetings นั่นเอง มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 12 ประโยคด้วยกัน 1.Hello, my…

Read More