Subject-Verb Agreement ขั้นสูงจัดเต็ม จบบทเรียนนี้เป็นปรมาจารย์ตั๊กม้อได้เลย

0
514

Subject-Verb Agreement  ในบทเรียนก่อนได้เกริ่นนำ และอธิบายขยายความแบบพิสดารไปแล้วว่า เจ้า Subject-Verb Agreement มันคืออะไร ถ้าใช้ผิดแล้วจะเป็นอย่างไร และคำศัพท์พื้นฐานเบื้องต้นก็ได้แสดงให้เห็นหมดแล้ว

subject verb agreement

Subject-Verb Agreement

Subject-Verb Agreement ขั้นสูง จบบทเรียนนี้เป็นปรมาจารย์ตั๊กม้อได้เลย  แหม…จั่วซะเวอร์วังอลังการงานสร้างเชียวนะ เด็กรุ่นใหม่รู้จักปรมาจารย์ตั๊กม้อหรือป่าวก็ไม่รู้

เอาเป็นว่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกครับ เพียงแต่ว่าบทเรียนนี้จะเป็นภาค 2 ของ Subject-Verb Agreement นั่นแหละครับ จะไปอัดอยู่บทเรียนเดียวก็กลัวว่าจะยาวไป ก็เลยมาต่อกันในบทเรียนนี้

เรียนรู้อันนี้ก่อน  Subject Verb Agreement คืออะไร

ในบทเรียนนี้จะเป็นขั้นแอดวานซ์ขึ้นมานิดหนึ่งครับ ซึ่งจะมีคำที่อาจจะงงๆสำหรับเรา และวลีที่มาเสริมเติมแต่งให้เรางงเล่นๆนั่นแหละ จากบทเรียนก่อนที่ได้ทิ้งท้ายไว้ว่า

 • Everyone แปลว่า ทุกคน 
 • Someone แปลว่า บางคน

ฝรั่งเขาถือว่ามีแค่ คนเดียว (เอกพจน์) ซึ่งมันแย้งกับความรู้สึกของเรา มันน่าจะมีหลายๆคน แต่มันก็ไม่ใช่ ในภาษาเขาบอกมาอย่างนี้ เรามีหน้าที่คือต้องจดจำ

ซึ่งคำกริยาต้องใช้ให้สอดคล้องกันจึงจะถูก

 • Everyone are tall. ทุกคนตัวสูง (ผิด)
 • Everyone is tall. ทุกคนตัวสูง (ถูก)

ประธานเอกพจน์ พหูพจน์มีอะไรบ้าง

1. คำตระกูล every…, some…, any… และ no… = เอกพจน์

ถ้าเจอคำศัพท์ตระกูล every…, some…., any… หรือ no…แล้วตามติดด้วย …one, …body, …thing, …where ให้ถือเป็นเอกพจน์นะครับ

 • Everyone, Everybody ทุกคน
 • Someone, Somebody บางคน
 • Anyone, Anybody ใครๆ
 • Everything ทุกสิ่ง
 • Something บางสิ่ง
 • Anything สิ่งใดๆ
 • Everywhere ทุกที่
 • Somewhere บางที่
 • Anywhere ที่ใดๆ
 • No one ไม่มีใคร
 • Nobody ไม่มีใคร
 • Nothing ไม่มีอะไร
 • Nowhere ไม่มีที่ไหน

ถ้าเจอคำตระกูลนี้ให้ใช้ กริยา เอกพจน์นะครับ

 • Everybody is fine. ทุกคนสบายดี
 • Someone is in my room. มีบางคนอยู่ในห้องฉัน
 • Everything is alright. ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี

 2. คำนาม + and + คำนาม  = พหูพจน์

 • A cat and a dog are black. แมวและหมามีสีดำ
 • You and I are good friends. คุณและฉันเป็นเพื่อนที่ดี

* ระวัง คำที่เป็น ชื่อเรื่อง ของหนัง เพลง หนังสือ … ชื่ออาหาร และการบวก ที่เชื่อมด้วย and ต่อไปนี้ถือว่าเป็นเอกพจน์

 • Beauty and the Beast is a nice movie. โฉมงามและเจ้าชายอสูร (ชื่อหนัง) เป็นหนังที่ดี
 • Rice and curry is yummy. ข้าวราดแกง (ชื่ออาหาร) อร่อย
 • Fish and chips is my favourite. ปลาและมันทอด (ชื่ออาหาร) คืออาหารโปรดของฉัน
 • Becon and eggs is quite cheap here. เบคอนกับไข่ (ชื่ออาหาร) ราคาค่อนข้างถูกที่นี่
 • Ten and five is fifteen. สิบบวกห้า (ไม่ใช่สิบและห้า) คือ สิบห้า

3. The คำนาม + and + The คำนาม  = พหูพจน์

 •  The manager and the owner are at the meeting.
  ประธาน และ เจ้าของร้านกำลังประชุมอยู่
  ประธาน 1 คน และ เจ้าของร้าน 1 คน

4. The คำนาม + and +  คำนาม  = เอกพจน์

 • The manager and owner is very rich.
  ประธาน ซึ่งเป็นเจ้าของร้านด้วยรวยมาก
  เขาเป็นประธานทั้ง และเป็นเจ้าของด้วยแหละ  คนเดียวกัน

ปล. ข้อสอบมักจะลวงแบบนี้ จงระวัง

ถ้าคำเชื่อม ……..and…….. เป็น คำคุณศัพท์ ให้ยึดคำนามเป็นหลัก

 • The green and red car is cheap. รถยนต์สีเขียวแดง ราคาถูก
  The blue and pink cars are expensive. รถยนต์สีฟ้าชมพู ราคาแพง

5. คำนาม + บุรพบท +  คำนาม  ให้ยึดคำนามตัวหน้า

ทำไมให้ยึดตัวหน้า เพราะคำนามตัวหลังคือ คำขยายเท่านั้น เขาไม่ได้กล่าวถึงตัวหลัง

เรียนรู้เพิ่มเติม  คำบุรพบท 

 • The students in the class are clever.
  นักเรียนในห้องฉลาด
  นักเรียนฉลาด ไม่ใช่ห้องฉลาด
 • The cat with six legs is famous on Youtube.
  แมวที่มีหกขาดังมากบนยูทูป
  แมวครับที่ดังบนยูทูป ไม่ใช่ขาแมว

6. One of + คำนามพหูพจน์ =  เอกพจน์

one of… >> หนึ่งใน…

 •  One of my friends is from China.
  หนึ่งในบรรดาเพื่อนๆของฉันมาจากจีน
 • One of my cats is black.
  หนึ่งในบรรดาแมวๆของฉันมีสีดำ

มีหลายคนก็จริง แต่นับแค่หนึ่งในนั้น

7. xxx + or +xxx =  ให้ยึดคำที่อยู่หลัง or

 • I am sad when my teacher or my friends are sad.
  ฉันเศร้าเมื่อครูของฉันหรือเพื่อนๆของฉันเศร้า
 • I am sad when they or she is sad.
  ฉันเศร้าเมื่อพวกเขาหรือหล่อนเศร้า
 • Jo or Sam and his sister are nice.
  โจ หรือว่า แซมและพี่สาวของเขานิสัยดี

8. either….or หรือ neither… nor… ให้ยึดคำที่อยู่ด้านหลัง or หรือ nor

either….or : ไม่…ก็…
neither… nor… : ไม่ทั้ง….และ…

 • Either Tom or his friends are playing games.  ไม่ทอมก็เพื่อนเขาที่กำลังเล่นเกม
 • Either his friends or his Tom is playing games.  ไม่ทอมก็เพื่อนเขาที่กำลังเล่นเกม
  (การเขียนแบบนี้ถือว่าถูกต้อง แต่ให้เขียนแบบแรกจะดีกว่า)
 • Neither Tom nor his friends are playing game.  ไม่ทั้งทอมและเพื่อนเขาที่กำลังเล่นเกม
  ภาษาไทยแปลว่า ทั้งทอมและเพื่อนไม่ได้เล่นเกม

9. not only……but also… ให้ยึดคำที่อยุ่หลัง also

Not only….but also…. >> ไม่เพียงแค่…แต่ยัง

 • Not only Tom but also his friends are playing games.  ไม่เพียงแค่ทอมเท่านั้น แต่ยังมีเพื่อนเขาอีกด้วยที่กำลังเล่นเกม
 • Not only his friends but also Tom is playing games.  ไม่เพียงแค่เพื่อนของเขาเท่านั้น แต่ยังมีทอมอีกด้วยที่กำลังเล่นเกม

⇒ บทเรียนเต็มๆ การใช้ Not only but also

10.  มีวลี หรือคำเชื่อมมาขยาย ก็ให้ยึดประธานตัวหน้า

ถ้ามีวลีเหล่านี้มาขยายก็ให้ยึดประธานตัวหน้าไว้

along with  พร้อมกับ
as well as เช่นเดียวกับ
including รวมทั้ง
together with พร้อมกับ

 • Tom, along with his friends, is playing football.
  ทอม พร้อมกับเพื่อนของเขากำลังเล่นฟุตบอล
 • His friends, as well as Tom, are playing football.
  เพื่อนของเขาเช่นเดียวกับทอมกำลังเล่นฟุตบอล

ถ้ามีคำเชื่อมเหล่านี้ ก็ให้ยึดประธานตัวหน้าเช่นกัน

who ผู้ที่
whom ผู้ที่
where ที่ที่
which ที่
that ที่

 • The boys who came to my house are my students.
  บรรดาเด็กชายผู้ที่มาบ้านของฉัน คือนักเรียนของฉัน
 • The cat that killed your birds is black.
  แมวที่ฆ่านกของคุณมีสีดำ
 • The house which is located on the hill is green.

11.  คำนามนับไม่ได้ = เอกพจน์

คำนามนับไม่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นของเหลว หรือสิ่งที่มันเล็กมากจนไม่มีใครนับกันนั่นแหละ ซึ่งจริงๆมันก็นับได้แหละ เช่น ข้าว มันก็นับได้เป็นเม็ด แต่ไม่มีใครมานั่งนับกันหรอก

เรียนรู้เพิ่มเติม  นามนับได้ นามนับไม่ได้

 • Rice is on the table. ข้าวอยู่บนโต๊ะ
 • Water is clean. น้ำสะอาด
 • Milk is white but coffee is black. น้ำนมมีสีขาว แต่กาแฟมีสีดำ

ปล. ให้ระวังจำนวนนับของคำนามที่นับไม่ได้ ที่มีตั้งแต่ 2 ขึ้นไป ถือว่าเป็นพหูพจน์

 • Two plates of rice are on the table. ข้าว 2 จานอยู่บนโต๊ะ
 • Five bottles of water are clean. น้ำ 5 ขวดสะอาด
 • Two glasses of milk are white. นำนมสองแก้วมีสีขาว

12.  None of…, Some…, Some of…, All…, All of…, Lots of…, A lot of…,The rest of…, Plenty of… etc + คำนาม ขึ้นอยู่กับคำที่ตามมา

None of… ไม่เลย
Some… Some of…  บาง…
All…, All of… ทั้งหมด…
Lots of…, A lot of…Plenty of… มาก
The rest of…, ที่เหลือ

ถ้าคำที่ตามมาเป็นเอกพจน์ ใช้กริยาเอกพจน์

ถ้าคำที่ตามมาเป็นพหูพจน์ ใช้กริยาพหูพจน์

 • None of my friends are coming to the party. ไม่มีสักคนในบรรดาเพื่อนๆของฉันจะมางานเลี้ยง
 • None of the food is fresh or clean. ไม่มีอาหารใดเลยที่สดหรือสะอาด
 • All of my friends are coming to the party.  เพื่อนๆทุกคนของฉันจะมางานเลี้ยง
 • All of the food is fresh and clean. อาหารทั้งหมดสดและสะอาด
 • Lots of my friends are nice. เพื่อนส่วนมากของฉันนิสัยดี

ปล. None of สามารถเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้

 • None of my friends is coming to the party. ไม่มีเลยแม้สักคนเดียวในบรรดาเพื่อนๆของฉันจะมางานเลี้ยง
 • None of my friends are coming to the party. ไม่มีสักคนในบรรดาเพื่อนๆของฉันจะมางานเลี้ยง

ประโยคบนเป็นการเน้นย้ำ…… (ประมาณว่าเจ็บใจ…ที่เพื่อนไม่มา)

13.  One, Each, Another = เอกพจน์

one : หนึ่ง
each : แต่ละ
another : อีกหนึ่ง

 • I have two dogs. One is black but another is white. ฉันมีสุนัข 2 ตัว ตัวหนึ่งสีดำ แต่อีกตัวหนึ่งสีขาว
 • I have two dogs. Each is naughty. ฉันมีสุนัข 2 ตัว แต่ละตัวซนทั้งนั้น

14.  Some, Both, Several, All, Others = พหูพจน์

some : บาง (คน, ตัว, อัน)
both : ทั้งคู่, ทั้งสอง
several : หลาย (คน, ตัว, อัน)
all : ทั้งหมด
่others : (คน, ตัว, อัน..) อื่นๆ

 • There are 50 students in class. Several are Chinese. Some are Japanese.
  มีนักเรียน 50 คนในห้อง หลายคนเป็นชาวจีน บางคนเป็นชาวญี่ปุ่น
 • I have five dogs. All are white. ฉันมีสุนัข 5 ตัว ทุกตัวมีสีขาว
 • I have two cats. Both are black. ฉันมีแมว 2ตัว ทั้งคู่สีขาว

15.  Gerund (กริยาเติม ing) = เอกพจน์

 • Swimming is the best exercise. การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุด
 • Smoking is not good. การสูบบุหรี่ไม่ดี

16. Collective nouns จะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ขึ้นอยู่กับบริบท

เรียนรู้เพิ่มเติม  Collective Nouns

 • The scool team is playing against another school.
  ทีมโรงเรียนกำลังเล่นแข่งกับอีกโรงหนึ่ง
 •  The school team are relaxing in the room.
  คนในทีมโรงเรียนกำลังพักอยู่ในห้อง

17. คำขึ้นต้นด้วย There / Here จะใช้กริยาเอกพจน์หรือพหูพจน์ ให้ดูคำนามที่ตามมา

 • There goes the bus.  รถบัสไปโน่นแล้ว
 • Here come the buses. รถบัส (หลายคัน) มานี่แล้ว
 • Here is my car. รถยนต์ฉันอยู่นี่
 • There are you pens. ปากกา (หลายด้าม) ของคุณอยู่นั่น

18. จำนวนวันเวลา เงินตรา ระยะทาง ที่เป็นหน่วยวัด ถือว่าเป็นเอกพจน์

 • 450 metres is not too far to walk. ระยะทาง 450 เมตร ไม่ไกลเกินไปที่จะเดิน
 • 1000 dollars is not enough for me.
 • Ten days seems quite a long time. เวลา 10 วัน ดูเหมือนค่อนข้างจะยาวนาน

19. คำนามบางตัว เป็นพหูพจน์ แต่ไม่มี s ต่อท้ายคำ

 • Men are swimming in the pool. ผู้ชาย (หลายๆคน) กำลังว่ายน้ำในสระ
 • Ten sheep are drinking water. แกะ 10 ตัวกำลังดื่มน้ำ

คำนามพหูพจน์ แต่ไม่มี s ต่อท้าย

คำนามพหูพจ์ รูปเดียวกับเอกพจน์

20. คำนามบางตัว เป็นเอกพจน์ แต่กลับมี s ต่อท้ายคำ

 • Mathematics is very difficult. วิชาคณิตศาสตร์ ยากมาก
 • Physics is my fovourite subject. วิชาฟิสิกส์คือวิชาที่ชื่นชอบของฉัน

คำนามเอกพจน์มี s ต่อท้าย


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here