แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ มาทดสอบภาษาอังกฤษดูสิว่าคุณเก่งแค่ไหนกัน

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษออนไลน์ พร้อมเฉลยผลคะแนนให้ทราบทันทีหลังจากทำแบบฝึกหัด เป็นการวัดประเมินว่าคุณมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวมากน้อยเพียงใด เกณณ์การผ่านของแบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบทั่วๆไปคือ 50 เปอร์เซ็นต์ แต่จะให้ดีนั้นคุณควรทำแบบฝึกให้ผ่าน 80 เปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณเข้าใจบทเรียนดังกล่าวค่อนข้างดีแล้ว

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษหลักภาษาทั่วไป

ในส่วนนี้จะขอรวบรวมแบบฝึกหัดในเรื่องหลักภาษาเบื้องต้นนะครับ และจะทยอยทำแบบฝึกหัดให้หลากหลายมากขึ้น ทั้งในเรื่องของการอ่านและการฟัง เพื่อจะได้ครอบคลุมทั้งสี่่ทักษะในการเรียนรู้ภาษา และแบบฝึกหัดบางชุดยังไม่รองรับมือถือ แต่จะทยอยปรับปรุงให้สามารถใช้งานกับมือถือต่อไป

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเรื่อง Tense 12

แบบฝึกหัดในส่วนนี้จะเป็นการทดสอบความรู้ในเรื่องของ Tense ทั้ง 12 ว่าคุณมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด ลองมาฝึกปรือกันดูเลยครับ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 90

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *